0001 

“Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào” (Gia-cơ 1:23-24).

Lần cuối bạn soi gương là lúc nào? Chắc bạn soi gương mỗi ngày một lần – thậm chí có thể là rất nhiều lần! Vì sao bạn soi gương? Bạn dùng nó để đánh giá chính mình và làm điều gì đó liên quan đến những gì bạn thấy trong gương.

Kinh Thánh cho biết Lời Chúa giống như một chiếc gương soi: “Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào” (Gia-cơ 1:23-24).