“Sao ngươi dòm thấy hạt bụi trong mắt anh em ngươi, mà chẳng nhận biết cây đà trong mắt mình? . . . Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em mình được.” Ma-thi-ơ 7:3, 5

Một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất bạn cần phải học là cách giải quyết xung đột. Nếu bạn không học được điều đó, phần lớn đời sống bạn sẽ phải chịu khổ sở — vì chúng ta là những người không hoàn hảo và hầu như chúng ta đều có xung đột xảy ra mỗi ngày.

Để giải quyết xung đột, bạn sẽ phải thực hiện bước đầu tiên. Và để làm được điều đó, bạn cần phải xin Chúa giúp đỡ.

Cần phải có sự can đảm để đến với người đang có mâu thuẫn với bạn và nói cùng họ rằng bạn muốn ngồi xuống để giải quyết vấn đề. Khi đã thực hiện xong bước đó, bạn không bắt đầu với những điều sai trái của người kia; bạn không kết tội hoặc nói đến những điều đã gây cho mình tổn thương. Bạn sẽ bắt đầu với những điều sai trái của mình.

Bạn luôn có thể tìm thấy một điều gì đó để nhận lỗi. Ngay cả khi 99.99 phần trăm của xung đột là do lỗi của người kia, bạn vẫn có thể nhận lấy phần lỗi mình gây ra. Có thể đó là phản ứng không được tốt lắm của bạn hoặc là thái độ của bạn. Có thể đó là cách bạn đã bỏ đi trong khi xung đột.

Có những điểm yếu trong đời sống mà bạn không thấy được nhưng người khác lại nhìn thấy rõ ràng. Đó là những điểm mù của bạn. Đó là lý do tại sao bạn cần giải quyết xung đột với lòng khiêm tốn và bắt đầu từ lỗi lầm của chính mình.

Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Sao ngươi dòm thấy hạt bụi trong mắt anh em ngươi, mà chẳng nhận biết cây đà trong mắt mình? . . . Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em mình được” (Ma-thi-ơ 7:3,5).

Cây đà trong mắt khiến bạn không thể nhìn rõ được rõ tình trạng của mình là gì? Đừng bắt đầu với tất cả những cách mà người khác đã gây tổn thương cho bạn cho đến khi bạn nhận trước phần lỗi của mình trong sự xung đột.

Có phải bạn đã gây nên xung đột vì thiếu đi sự nhạy cảm không? Hay là vì bạn đã quá nhạy cảm? Có phải bạn đã không thể hiện lòng thương cảm của mình ra cho người đang bị tổn thương không? Bạn có đang đòi hỏi quá đáng không? Điểm mù của bạn là gì?

Một khi bạn thấy được chúng và nhận lỗi, bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo trong việc giải quyết xung đột.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì ngăn trở chúng ta không thấy rõ được tội lỗi của mình?

2.    Theo bạn nghĩ, việc bắt đầu giải quyết xung đột với việc nhận phần lỗi của mình trước thay vì kết tội sẽ ảnh hưởng trên người kia như thế nào?

3.    Hãy nghĩ về một xung đột chưa được giải quyết trong đời sống bạn. Làm thế nào để bạn bắt đầu giải quyết nó? Làm thế nào để bạn bắt đầu trước trong việc giải quyết xung đột?

 

 

 


THE FIRST STEP TOWARD RESOLVING CONFLICT

BY RICK WARREN —

“Why do you notice the little piece of dust in your friend’s eye, but you don’t notice the big piece of wood in your own eye? . . . You hypocrite! First, take the wood out of your own eye. Then you will see clearly to take the dust out of your friend’s eye.”  Matthew 7:3, 5 (NCV)

One of the most important life skills you need to learn is conflict resolution. If you don’t learn it, you’ll spend much of your life miserable—because we’re imperfect people and we have conflict almost every day of our lives.

To resolve conflict, you’re going to have to make the first move. And to do that, you’re going to have to ask for God’s help.

It takes courage to approach someone you are in conflict with and tell them you want to sit down and work it out. Once you’ve taken that step, you don’t start with what the other person has done wrong; you don’t make accusations or list ways you’ve been hurt. You start with what you’ve done wrong.

You can always find something to confess. Even if the conflict is 99.99 percent the other person’s fault, you can admit your part. Maybe it was your poor response or your attitude. Maybe it was the way you walked away.

You have weaknesses in your life that others see clearly but you’ve never seen. Those are your blind spots. That’s why you need to come to conflict resolution with a humble heart and begin with your own faults.

Jesus said, “Why do you notice the little piece of dust in your friend’s eye, but you don’t notice the big piece of wood in your own eye? . . . You hypocrite! First, take the wood out of your own eye. Then you will see clearly to take the dust out of your friend’s eye” (Matthew 7:3, 5 NCV).

What’s the piece of wood in your eye that is keeping you from seeing the situation clearly? Don’t start with all the ways the other person has hurt you until you’ve confessed your part of the conflict first.

Did you cause conflict by being insensitive? Or were you overly sensitive? Did you not show compassion for the person who was hurting? Were you being overly demanding? What are your blind spots?

Once you figure them out and confess them, you’ll be ready for the next step in conflict resolution.

Talk It Over

  • What keeps us from seeing our own sin clearly?
  • How do you think it affects the other person when you start conflict resolution with confession rather than accusations?
  • Think of an unresolved conflict in your life. How will you move forward with resolving it? How will you make the first move?