“Hãy dành thì giờ và sức lực để rèn tập lòng tin kính.” ITi-mô-thê 4:7

Nếu bạn muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, thì bạn cần phải làm cho đức tin mình thêm vững mạnh.

Kinh Thánh chép trong 1Ti-mô-thê 4:7 rằng, “Hãy dành thì giờ và sức lực để rèn tập lòng tin kính.”

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người lúc thức dậy sẽ nghĩ rằng, “Hôm nay tôi phải tập thể dục!” Tôi thì không làm như vậy. Nhưng tôi biết rằng tất cả chúng ta đều cần phải tập luyện về mặt thể chất lẫn thuộc linh. Tôi cũng biết điều này về việc luyện tập : Tôi muốn nhận được nhiều lợi ích nhất mỗi phút mà mình bỏ ra để tập, cho dù đó là về mặt thể chất hay thuộc linh.

Để tận dụng tối đa việc tập luyện, việc thực hành bốn thói quen thuộc linh này sẽ giúp đức tin của bạn thêm vững mạnh.

Học Kinh Thánh. Việc học Kinh Thánh của bạn cần mang tính cá nhân. Bạn không thể dựa vào việc học Kinh Thánh của người khác để làm cho đức tin mình vững mạnh. Bạn phải tự mình làm điều đó.

Kinh Thánh chép rằng: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (2Ti-mô-thê 3:16-17).

Lời Đức Chúa Trời là cẩm nang “Sẵn Sàng” cho cuộc sống. Nếu bạn muốn sẵn sàng để được Chúa sử dụng, bạn phải học Kinh Thánh.

Đọc các sách báo Cơ Đốc. Châm ngôn 19:8 nói rằng, “Ai tìm kiếm khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình.” Bạn học được rất nhiều khi đọc những quyển sách giúp bạn trưởng thành về mặt thuộc linh.

Viết xuống lời chứng của bạn. Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 3:15 rằng, “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh em.” Giống như không ai có thể học giúp bạn, không người nào khác có thể kể câu chuyện của bạn. Có bốn phần của một lời làm chứng: đời sống bạn trước khi đến với Chúa, làm thế nào bạn nhận biết được mình cần đến Chúa, bạn đã cam kết đời sống mình cho Chúa như thế nào, và đời sống bạn bây giờ ra sao.

Tham gia nhóm nhỏ. “Anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau.” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Khi nói đến việc làm mạnh thêm đức tin, không gì có thể so sánh được với việc thường xuyên tiếp xúc với nhóm nhỏ của bạn. Nếu bạn không trong một nhóm nhỏ, hãy tìm kiếm những người mà bạn có thể chia sẻ đời sống và sẽ hỗ trợ bạn lớn lên trong đức tin.

Bốn thói quen này sẽ giúp bạn luôn được mạnh mẽ về mặt thuộc linh để bạn sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Điều nào bạn sẽ bắt đầu thực hành ngày hôm nay?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng tiến trình viết xuống lời chứng của mình lại hữu ích?

2.    Bạn và nhóm nhỏ của bạn có thể giúp nhau lớn lên trong đức tin qua những cách nào?

3.    Làm thế nào bạn có thể làm cho việc đọc các sách báo Cơ đốc trở nên hấp dẫn hơn và phù hợp với lịch trình của mình?

 

 

 


FOUR HABITS TO FORTIFY YOUR FAITH

BY RICK WARREN —

“Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit.”  1 Timothy 4:7 (TLB)

If you want God to use you, then you need to fortify your faith.

The Bible says in 1 Timothy 4:7, “Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit” (TLB).

I wonder how many people wake up thinking, “I get to exercise today!” I certainly don’t. But I do know that we all need both physical and spiritual exercise. I also know this about exercise: I want the most benefit I can get out of every minute I exercise, whether it’s physical or spiritual.

To get the most out of your spiritual exercise, practice these four spiritual habits that will fortify your faith. 

Study the Bible. Your Bible study needs to be personal. You can’t depend on somebody else’s study of the Bible to fortify your faith. You have to do it yourself.

The Bible says, “All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work” (2 Timothy 3:16-17 NLT).

God’s Word is the “Get Ready” manual for life. If you want to get ready to be used by God, you’ve got to study the Bible.

Read Christian books. Proverbs 19:8 says, “Do yourself a favor and learn all you can” (GNT). You learn a lot more when you read books that help you grow spiritually.

Write out your testimony. The Bible says in 1 Peter 3:15, “Always be ready to answer everyone who asks you to explain about the hope you have” (NCV). Just like nobody else can study for you, nobody else can tell your story. There are four parts to a testimony: what your life was like before you came to Christ, how you realized you needed Christ in your life, how you committed your life to Christ, and what your life is like now.

Join a small group. “Encourage each other and build each other up” (1 Thessalonians 5:11 NLT). When it comes to fortifying your faith, few things compare to regular contact with your small group. If you are not in a small group, find people you can share life with and who will support you as you grow in faith.

These four habits will help you stay spiritually fit so that you’re ready for God to use you. Which one will you start practicing today?

Talk It Over

  • Why do you think the process of writing down your testimony is helpful?
  • What are some ways you and your small group can help each other grow in faith?
  • How can you make reading Christian books more engaging and fit it in your schedule?