0163“Ý định trong lòng người như nước sâu, nhưng người sáng suốt sẽ múc lấy.” (Châm 20:5 BDM 2002).

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của một người biết lắng nghe là việc họ biết cách hỏi những câu hỏi mở, câu hỏi bỏ ngỏ.

Để thật sự lôi cuốn người khác vào cuộc trò chuyện, bạn nên ngưng hỏi những câu hỏi chỉ có thể câu trả lời “có” hoặc “không”. Những câu hỏi đó sẽ không dẫn chúng ta đến đâu cả! Thay vào đó hãy bắt đầu hỏi những câu hỏi bỏ ngỏ để người đó có thể chia sẻ, diễn đạt ý tưởng của mình thay vì chỉ nói có hoặc không.

Thí dụ, thay vì hỏi, “Bạn có thích buổi hòa nhạc đó không?” bạn có thể hỏi, “Bạn thích nhất phần nào trong buổi hòa nhạc đó?” Điều thay đổi này có vẻ không khác biệt lắm, nhưng nó tạo nên một sự khác biệt rất lớn vì nó giúp người đó có thể thoải mái bàn luận và tiếp tục nói chuyện với bạn.

Nếu bạn thật sự muốn có được mối quan hệ sâu sắc hơn, muốn biết rõ hơn về con cái, vợ chồng, và bạn bè của mình, thì bạn cần phải suy nghĩ để ý hơn về cách nào mình có thể đặt câu hỏi để khiến người đó có hứng thú trong khi đàm thoại.

Châm 20:5 nói, “Ý định trong lòng người như nước sâu, nhưng người sáng suốt sẽ múc lấy.” (BDM 2002).

Người biết lắng nghe chuyên nghiệp là người luôn biết dùng câu hỏi, “Xin kể thêm cho tôi chi tiết về việc ấy.” Đó là câu hỏi bạn có thể luôn cần đến suốt cả cuộc đời mình trong khi giao tế với những người chung quanh.

Khi người khác bắt đầu cỡi mở lòng ra với bạn, đừng để họ dừng lại sau hai, ba câu nói. Khi họ nói xong, bạn nói, “Hãy cho tôi biết thêm về điều đó.” Rồi sau khi họ nói thêm được vài phút, bạn lại nói tiếp, “Tôi còn muốn biết thêm nữa.”

Sau đó, ngay khi họ nghĩ là bạn đã nghe xong rồi, bạn lại nói, “Hãy nói thêm cho tôi nghe về điều đó.” Mỗi khi bạn yêu cầu được nghe thêm, bạn tạo cơ hội để họ có thể chia sẻ nhiều hơn về chính họ.

Bạn có thể nói với người khác rằng bạn thật sự quan tâm về những gì họ nói, nhưng cách tốt nhất để cho họ thấy là việc bạn yêu cầu được nghe thêm. Điều đó biểu lộ cho họ thấy là bạn thật sự quan tâm. Điều đó chứng tỏ rằng bạn đang chú ý. Và sự quan tâm chính là sự yêu thương! Hỏi những câu hỏi bỏ ngỏ sẽ giúp người khác thấy được rằng bạn sẵn sàng dành thì giờ, sự tập trung, và tình yêu của mình để có thể được nghe họ nói để hiểu và thông cảm với họ.

Hãy tìm hiểu sâu hơn, hỏi cách chi tiết hơn, lắng nghe nhiều hơn. Làm như vậy không những chỉ kỹ năng nghe và đối thoại của bạn được phát triển nhưng nó cũng giúp cải thiện, làm cho tăng trưởng các mối quan hệ của bạn nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những cách nào bạn có thể làm để trở thành một người biết lắng nghe hơn trong tuần này?

2.      Tại sao người ta thường ngại khi phải lập lại mãi , “Xin hãy cho tôi biết thêm.” trong các cuộc trò chuyện hằng ngày?

3.      Vì sao dành cho người khác sự chú ý sẽ giúp người đó thấy rằng bạn đang yêu mến họ?

 


 

Why Asking Great Questions Makes You A Great Listener

By Rick Warren —

“A person’s thoughts are like water in a deep well, but someone with insight can draw them out” (Proverbs 20:5 GNT).

One of the clearest signs of a great listener is when someone knows how to ask open-ended questions.

To really engage someone in conversation, you have to stop asking questions that only require a “yes” or “no” answer. Those questions won’t get you anywhere! Instead, you have to start asking open-ended questions that allow someone to really share beyond a one-word answer.

For example, instead of asking, “Did you enjoy the concert?” you could say, “What was your favorite part about the concert?” It may seem like a subtle change, but it makes all the difference in how someone opens up to you and continues the conversation.

If you really want to go deeper in your relationships and better understand your kids, spouse, and friends, then you need to put some more thought into how you phrase your questions.

Proverbs 20:5 says, “A person’s thoughts are like water in a deep well, but someone with insight can draw them out” (GNT).

There’s one phrase that will make you a master listener—“tell me more.” You’ll need to use it over and over again as you interact with all kinds of people throughout your life.

When people open up to you, don’t let them stop after two or three sentences. When they finish, say, “Tell me more.” Then, after they’ve talked a few more minutes: “Tell me more.”

Then, just when they think you’re done listening: “Tell me more.” Every time you ask for more, you’re going deeper and allowing them to express more of themselves.

You may tell people you really care about what they have to say, but the best way to show them is to ask for more. It tells them you’re interested. It proves you’re paying attention. And attention is love! Asking open-ended questions shows people you’re willing to give them your time, your focus, and your love so they can be heard and understood.

Draw deep from the well. Doing so doesn’t just improve your listening skills and conversations. It also transforms your relationships.

Talk It Over

  • What ways can you start being a better listener this week?
  • Why are people so often hesitant to keep saying “tell me more” in everyday conversations?
  • How does giving people your attention show them you love them?