0340“Cầu xin Đức Chúa Trời… trang bị cho anh em mọi điều cần thiết để thi hành ý chỉ của Ngài… Cầu xin Đức Chúa Trời thực hiện trong anh em những việc đẹp ý Ngài do quyền năng của Chúa Cứu Thế!” (Hê-bơ-rơ 13:21 KTHĐ).

Ngày xửa ngày xưa, có một số các con vật muốn mở một trường học. Chúng quyết định sẽ có những môn học về chạy, leo trèo, bơi lội và bay lượn. Sau đó chúng quyết định rằng tất cả mọi loài đều phải học tất cả các môn học đó.

Và chính điều này đã khiến cho nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra. Con vịt hơn hẳn thầy của nó về mặt bơi lội, nhưng nó chỉ vừa đủ điểm để đậu môn bay lượn và rất kém về môn chạy. Vì vậy các thầy cô bắt nó ở lại sau giờ học để luyện thêm khả năng chạy. Điều này khiến bàn chân có màng của nó bị trầy trụa, kiệt sức, và kết quả là điểm bơi lội của nó bị tuột xuống chỉ còn ở mức trung bình. Nhưng mọi người lại cảm thấy thoải mái hơn về điều đó— ngoại trừ con vịt.

Con thỏ thoạt tiên đứng đầu lớp trong môn chạy đua, nhưng vì phải bỏ ra nhiều giờ để học thêm bơi lội, nó bị viêm phổi và phải bỏ học. Con sóc thể hiện khả năng xuất sắc trong môn leo trèo, nhưng nó phải vất vả và thất bại trong môn bay vì thầy giáo cứ khăng khăng bắt nó phải bay lên từ đất liền thay vì nhảy từ trên cây xuống. Nó bị mắc chứng chuột rút vì cố gắng quá sức, vì vậy nó chỉ được điểm trung bình trong môn leo trèo và không đạt tiêu chuẩn trong môn chạy. Chim đại bàng là một học sinh có nhiều vấn đề nhất và thường xuyên bị phạt vì không làm theo kỷ luật. Ví dụ, trong lớp học leo trèo, nó lên tới ngọn cây trước hết tất cả những học sinh khác, nhưng nó nhất quyết sử dụng cách riêng của mình bằng cách đập cánh bay lên ngọn cây. Cuối cùng, vì không chịu học lớp bơi lội, nó đã bị đuổi học.

Câu chuyện này muốn nói lên điều gì với bạn và tôi?

Chúa đã tạo dựng một con vật cách cụ thể để nó xuất sắc trong lĩnh vực cụ thể dành cho nó và Ngài không đòi chúng phải làm tất cả mọi thứ. Con vịt được tạo ra để làm con vịt chứ không phải là một con vật nào khác. Con người cũng vậy. Khi bạn cho rằng mọi người phải có những khả năng và ân tứ giống nhau, bạn sẽ bị nản chí, thất vọng, trở nên tầm thường và nhận lấy sự thất bại.

Bạn đã được tạo dựng nên để là bạn — chứ không phải một ai khác. Chúa cho bạn có được những khả năng độc nhất vô nhị, và Ngài muốn bạn sử dụng chúng cho mục đích độc đáo đặc biệt riêng cho bạn.

Những khả năng của bạn sẽ phù hợp với sự kêu gọi của bạn. Một số người nghĩ rằng sự kêu gọi chỉ dành cho các mục sư, những nữ tu hay các giáo sĩ. Nhưng mỗi người đều được Chúa kêu gọi.

Đầu tiên, chúng ta được gọi đến sự cứu rỗi. Thứ hai, chúng ta được kêu gọi để phục vụ. Bạn biết sự kêu gọi của mình là gì bằng cách nhìn vào ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) của mình — Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts), Tấm Lòng (Heart), Khả Năng (Abilities), Cá Tính (Personality) và Kinh Nghiệm (Experiences).

Bạn có một sự kêu gọi cho đời sống mình. Bạn có một sứ mệnh cho cuộc sống, sứ điệp của cuộc sống, mục tiêu của cuộc sống và mục đích của đời sống.

Bạn sẽ sử dụng ĐỊNH DẠNG có một không hai của mình như thế nào để làm thành điều mình đã được kêu gọi?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng  

1.    Dựa trên ĐỊNH DẠNG của bạn, theo bạn Chúa muốn bạn làm gì với đời sống của mình?

2.    Bạn đã từng cố gắng để được xuất sắc trong một lãnh vực không phù hợp với ĐỊNH DẠNG của mình như thế nào? Điều đó đã ngăn trở bạn trong việc có thể phục vụ tốt nhất như thế nào?

3.    Tại sao Chúa cho mỗi người chúng ta có những ĐỊNH DẠNG khác nhau?


 

 

FIND YOUR CALLING IN YOUR SHAPE

By Rick Warren — 

“May he equip you with all you need for doing his will. May he produce in you, through the power of Jesus Christ, every good thing that is pleasing to him” (Hebrews 13:21 NLT).

Once upon a time, there were some animals that wanted to start a school. They decided the courses would include running, climbing, swimming, and flying. Then they decided that all of the animals should take all of the courses.

That’s where the problem started. The duck was better than his teacher at swimming, but he only made passing grades in flying and was very poor in running. So they made him stay after school to practice running. This caused his webbed feet to be badly worn, and his grade dropped to average in swimming. But everybody felt less threatened and more comfortable with that—except the duck.

The rabbit started at the top of his class in running, but because of so much makeup work in swimming, he caught pneumonia and had to drop out of school. The squirrel showed outstanding ability in climbing, but he was extremely frustrated in flying class because the teacher insisted that he start from the ground up rather than the treetop down. He developed charley horses from overextension, so he only got a C in climbing and a D in running. The eagle was the problem student and was disciplined for being a nonconformist. For instance, in climbing class, he beat all the others to the top of the tree, but he insisted on using his own way to get there — by flying to the top. Finally, because he refused to participate in swimming class, he was expelled.

What’s the point of this story for you and me?

God has designed specific animals to excel in specific areas, and he doesn’t expect them to do all the other things. A duck is made to be a duck and not something else. People are the same way. When you expect every person to have the same abilities and gifts, you’ll get frustration, mediocrity, and failure.

You were made to be you—and no one else. God has given you unique abilities, and he wants you to use them for your unique purpose.

Your abilities match your calling. Some people think a calling is just for priests, nuns, or missionaries. But every person is called by God.

First, we’re called to salvation. Second, we’re called to service. You know what your calling is by looking at your SHAPE—your Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences.

You have a calling on your life. You have a life mission, life message, life goal, and life purpose.

How will you use your unique SHAPE to fulfill your calling?

Talk It Over

  • Based on your SHAPE, what do you think God wants you to do with your life?
  • How have you tried to excel in an area that does not fit your SHAPE? How has that kept you from serving at your best?
  • Why has God given each of us different shapes?