“Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con; Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài.” Thi Thiên 119:73 (BHĐ)

Thật khó để yêu khi bạn mệt mỏi.

Điều đó rất đúng: Tình trạng sức khỏe của bạn tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ. Có sức lực tạo nên sự khác biệt lớn!

Chuyện gì sẽ xảy ra cho những mối quan hệ khi sức khỏe của bạn suy sụp? Những chuyện thường là vấn đề nhỏ lại trở thành những vấn đề lớn. Bạn cáu kỉnh hơn, phòng thủ hơn hoặc chỉ trích hơn khi sức lực của bạn bị sa sút.

Nếu bạn muốn trở nên người yêu thương người khác nhiều hơn, thì bạn phải tập có những thói quen giữ cho thân thể mình luôn mạnh khỏe.  Kinh Thánh dạy nhiều nguyên tắc về việc giữ gìn sức khỏe, và sau đây là ba điều căn bản: nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ, và tập thể dục thường xuyên.

Nghỉ ngơi. Thi Thiên 127:2 cho biết rằng, Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm, Đổi mồ hôi lấy bát cơm, Vì Chúa muốn cho người Ngài yêu, Được nghỉ ngơi đầy đủ.” (KTHĐ). Nếu bạn cảm thấy quá mỏi mệt không còn yêu thương con cái, người phối ngẫu, hoặc bạn bè thì điều đầu tiên là sức khỏe của bạn đang có vấn đề chứ không phải vấn đề thuộc linh. Mọi việc sẽ tốt hơn sau một giấc ngủ ngon.

Ăn uống quân bình. Kinh Thánh dạy, ”Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con; Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài” (BHĐ). Chúa ban cho chúng ta sự vui thỏa tuyệt vời để thưởng thức các mùi vị thơm ngon. Chúng ta được tạo dựng để thưởng thức những món ăn ngon! Nhưng Ngài cũng cho chúng ta sự khôn ngoan biết điều gì tốt và liều lượng bao nhiêu đưa vào trong cơ thể mình — và những gì không.  chúng ta chỉ cần làm điều đó.

Tập thể dục thường xuyên. “Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 6:20 BHĐ). Để thắng sự mệt mỏi, bạn phải tập thể dục thường xuyên. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác cho thấy rằng tập thể dục không làm tiêu hao sức lực. Tập thể dục làm tăng thêm sức lực.

Chúa không bao giờ muốn bạn phải trải qua cuộc sống kiệt sức. Khi bạn quá mệt mỏi để yêu thương người khác, hãy xét lại kỹ xem bạn đã nghỉ ngơi bao nhiêu, ăn gì và tập thể dục thường xuyên như thế nào. Sau đó, hãy đưa ra những lựa chọn tốt hơn — thường là khó hơn — để chăm sóc bản thân.

Bạn và những người bạn yêu thương sẽ được hưởng lợi ích lâu dài.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Những điều/việc gì trong đời sống bạn thường được coi ưu tiên hơn việc nghỉ ngơi đầy đủ? Những điều/việc đó có quan trọng hơn sức khỏe của bạn không?

2.    Chúa đã ban cho bạn khôn ngoan về sự ăn uống điều độ bằng cách nào? Bạn đang theo đuổi hay bỏ qua sự khôn ngoan đó?

3.    Nếu bạn nghĩ rằng mình quá mệt mỏi để tập thể dục, bạn sẽ phải làm gì để lấy lại năng lượng? Bạn có sẵn sàng thử một bài tập thể dục đơn giản (như đi bộ 30 phút, làm giản cơ bắp mỗi sáng, hoặc đạp xe đạp) trong vài ngày tới để xem bạn cảm thấy như thế nào không?

 


ARE YOU TOO TIRED TO LOVE OTHERS WELL?

By Rick Warren — 

“You made my body, Lord; now give me sense to heed your laws.” Psalm 119:73 (TLB)

It’s hard to love when you’re tired.

That’s right: Your physical condition has a strong impact on your relationships. Having energy makes a big difference!

What happens to your relationships when you’re run down? Things that are usually small issues become big problems. You may be crankier, more defensive, or more critical when you’re low on energy.

If you’re committed to becoming better at loving others, then you need to develop habits that refresh you physically. The Bible teaches many principles for health, but the three most basic are proper rest, a balanced diet, and regular exercise.

Rest. Psalm 127:2 says, “It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night . . . for God wants his loved ones to get their proper rest” (TLB). If you are too tired to love your kids, your spouse, or a friend, then your problem is first physical, not spiritual. It’s amazing how much better things look after a good night’s sleep.

Balanced diet. The Bible says, “You made my body, Lord; now give me sense to heed your laws” (Psalm 119:73 TLB). God provides wonderful delights for us to enjoy and savor. We are meant to enjoy food! But he has also given us wisdom to know what and how much is good to put in our body—and what is not. We just need to do it.

Regular exercise. “God has bought you with a great price. So use every part of your body to give glory back to God” (1 Corinthians 6:20 TLB). To overcome fatigue, you must commit to regular exercise. Study after study shows that exercise doesn’t deplete your energy. It actually increases your energy.

God never meant for you to go through life exhausted. When you’re too tired to love others well, take a good look at how much you’re resting, what you’re eating, and how often you exercise. Then make better—and often more difficult—choices to take care of yourself.

You and those you love will only benefit in the long run.

Talk It Over

What things in your life often take precedence over getting enough rest? Are those things more important than your health?

In what ways has God already given you wisdom about your diet? How are you following or neglecting that wisdom?

If you think you’re too tired to exercise, what will it take to get your energy back? Are you willing to try a simple exercise (like walking 30 minutes, stretching every morning, or riding a bicycle) for the next few days to see how it makes you feel?