“Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.” Châm ngôn 18:24

Những mối quan hệ tốt đẹp không phải chỉ tình cờ mà có được. Phải chăm sóc, nỗ lực, và cần bỏ ra thật nhiều thời gian. Chúng cần có sự cam kết!

Tôi không thể đếm được bao lần tôi và vợ tôi là Kay muốn bỏ cuộc trong hôn nhân của mình, nhất là trong những năm tháng đầu tiên. Chúng tôi thường nghĩ rằng, “Điều này không đáng phải bỏ công. Chúng tôi khác nhau thật nhiều. Cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ được tốt đẹp.”

Nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc. Vì sao? Vì chúng tôi đã có sự cam kết. Chúng tôi đã hứa nguyện — “chỉ có cái chết mới chia cách”—không chỉ cùng nhau nhưng cũng với Chúa. Vì vậy, chúng tôi đã nói rằng, “Chúng ta sẽ giữ vững mối cam kết này ngay cả khi phải chết”. Và nó gần như đã làm cho chúng tôi sắp chết!

Đã có những lúc trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, một điều duy nhất đã giữ chúng tôi lại với nhau chính là sự cam kết đó — không phải tình yêu hay sự quan tâm mà chỉ đơn giản là sự cam kết chúng tôi đã hứa nguyện cùng Chúa. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã không bỏ cuộc. Ngày nay, vợ tôi là người bạn thân nhất của tôi và tôi không thể tưởng tượng được đời sống mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy.

Kinh Thánh chép trong Châm ngôn 18:24 rằng, “Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.”

Bạn có biết rằng việc giao tiếp rộng rãi có thể khiến bạn không có được những mối quan hệ sâu đậm không? Bạn có thể quá bận rộn trong việc kết nối và làm quen đến nỗi không thể đầu tư thời gian, sức lực và nỗ lực để nuôi dưỡng một thân tình sâu đậm và thỏa lòng với một người bạn tốt hoặc người bạn đời. Không có gì sai trong việc quen biết nhiều người, nhưng chúng có thể làm cho bạn quá bận rộn đến nỗi không thể phát triển được bất kỳ mối quan hệ gần gũi thiết yếu nào.

Bạn không cần phải có thật nhiều bạn bè để sống được trong thế giới này, nhưng bạn cần có một vài người bạn tốt. Vì vậy hãy tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Những người bạn quen biết — hàng trăm “bạn bè” của bạn trên mạng xã hội — không nhất thiết sẽ có mặt khi bạn cần đến họ. Nhưng những người bạn mà bạn thực sự gắn bó và cam kết sẽ có mặt khi bạn cần đến.

Mọi kết nối quan trọng, gần gũi đều bắt đầu bằng một sự cam kết. Nếu bạn muốn vượt qua những mối quan hệ nông cạn, hời hợt, bạn phải sẵn lòng gắn bó với nó.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cam kết với những ai? Sự cam kết này đã được thể hiện ra với nhau qua những cách nào?

2.    Mạng xã hội của bạn có ảnh hưởng đến chiều sâu của sự kết nối của bạn với bạn bè, người trong gia đình và vợ/chồng của bạn như thế nào?

3.    Bạn có thể thực hiện một bước thực tiễn nào để giúp cho một mối quan hệ cụ thể được tiến bộ và được sâu đậm hơn?

 

 


YOU CAN’T CONNECT IF YOU DON’T COMMIT

BY RICK WARREN —

“A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.”  Proverbs 18:24 (ESV)

Good relationships don’t happen by accident. They take cultivation, work, and a lot of time. They take commitment!

I can’t count the number of times my wife Kay and I have felt like walking out of our marriage, particularly in the early years. We often thought, “This is not worth it. We’re so different. This marriage will never work.”

But we didn’t walk out. Why? Because we’d made a commitment. We took a vow—“till death do us part”—not just to each other but also to God. So we said, “We’re going to keep this commitment even if it kills us.” And it nearly did!

There have been times in our marriage when the only thing keeping us together was that commitment—not love or interest but simply the commitment we made to God. I’m so glad we did not give up. Today, my wife is my best friend, and I cannot imagine my life without her.

The Bible says in Proverbs 18:24, “A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother” (ESV).

Did you know that your socializing can keep you from having deep relationships? You can be so busy networking and making acquaintances that you never invest the time, energy, and effort it takes to cultivate the deep, satisfying intimacy of a good friend or spouse. It’s not wrong to have a lot of acquaintances, but they can keep you so busy that you don’t develop any vital, close relationships.

You don’t need a lot of friends to make it in this world, but you do need a few good ones. So focus on quality, not quantity. Your acquaintances—your hundreds of “friends” on social media—aren’t necessarily going to be there when you need them. But the friends you are truly connected and committed to will be there.

Every important, close connection begins with a commitment. If you want to get beyond shallow, superficial relationships, you’ve got to be willing to stick with it.

Talk It Over

  • Who are the people you’re committed to? In what ways do you show your commitment to each other?
  • How does your social networking affect the depth of your connections with your friends, family members, and spouse?
  • What is one practical step you can take to move a specific relationship forward and go deeper?