0504“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16 TTHĐ).

Bày tỏ, bộc lô cảm xúc của bạn ra là sự bắt đầu của việc chữa lành về mặt cảm xúc. Kinh Thánh nói rằng, “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16 TTHĐ).

Bạn muốn có được sức khỏe tốt về mặt tình cảm không? Bước đầu tiên trong tiến trình đó là xưng tội ra với Chúa.

Nhưng để vượt qua được tội lỗi và tiếp tục cuộc sống của mình để được tốt đẹp về mặt cảm xúc — bạn cần phải thực hiện bước thứ hai. Bạn cần phải nói với một người nào đó về tội lỗi của bạn.

Có lẽ bạn sẽ hỏi rằng, “Tại sao Chúa lại muốn tôi kéo người khác vào vấn đề này?” Đây là lý do tại sao: Chúa biết gốc rễ nan đề của bạn hiện nằm trong mối quan hệ.

Nhiều lúc thậm chí bạn không nhận ra rằng sự đổ vỡ trong những mối quan hệ của bạn với người khác là gốc rễ của những nan đề bạn đang có. Thay vì thành thật với người khác, bạn che giấu đi con người thật của mình. Bạn giả đò rằng mọi việc đều tốt đẹp cả — khi những người khác đều biết rằng sự thật không phải như thế. Bạn xử xự như mọi thứ đều tốt đẹp nhưng thật sự lại không như vậy.

Cách xử xự như vậy cô lập bạn với những người khác. Nó khiến bạn không đến được mức độ sâu sắc của tình yêu thương. Bạn không thể yêu cách trọn vẹn khi tội lỗi vẫn còn kín giấu trong lòng.

Bí mật càng nhiều chừng nào bệnh tật càng nhiều hơn chừng đấy. Thật ra, bạn càng che đậy nhiều chừng nào, bệnh tật bạn càng nặng hơn chừng nấy. Ngược lại việc bày tỏ, biểu lộ cảm xúc của bạn ra là bước đầu của sự chữa lành. Khi bạn tìm được người mà bạn có thể tin cậy — người lắng nghe bạn và chia sẻ với bạn — bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn thấy rằng họ cũng có những vấn đề khó khăn.

Có một điều gì đó sẽ giải tỏa sự đè nén khi bạn bộc lộ điều kín giấu ra cho người khác. Khi bạn đem những bí mật của mình ra trước ánh sáng, đột nhiên điều đó không còn quyền lực để chế ngự bạn nữa.

Nếu bạn muốn chữa lành, bạn phải ngừng che giấu. Điều gì trong cuộc sống của bạn mà bạn không muốn bất cứ một ai biết đến? Đó là nơi mà Chúa muốn ban cho bạn ân điển, sự thương xót và chữa lành nhất.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có thể xưng tội và chia sẻ cảm xúc mình ra với ai? Ai là người tin cậy bạn để làm điều tương tự như vậy?

2.    Bạn có nghĩ rằng mình là người biết lắng nghe không? Làm thế nào để bạn trau dồi khả năng nghe của mình?

3.    Bạn thấy điều nào đã được Chúa chữa lành khi bạn xưng tội với người khác?

 

 

 

 

 


REVEALING IS THE BEGINNING OF HEALING

By Rick Warren —

“Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed" (James 5:16 NIV).

Revealing your feeling is the beginning of emotional healing.

The Bible says, “Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed” (James 5:16 NIV).

Do you want to be emotionally healthy? The first step in that process is confessing your sins to God.

But to get over your sin and get on with your life—to be emotionally healthy—you need to take a second step. You need to tell someone else about your sin.

You may ask, “Why does God want me to drag somebody else into this?” Here’s why: God knows that the root of your problem is relational.

You often don’t even realize that your broken relationships with other people are the root of your problems. Instead of being honest with others, you disguise who you really are. You pretend you have it all together—when everybody knows you don’t. You act like everything is just fine—when it’s not.

That behavior isolates you from other people. It prevents intimacy. And it keeps you from the deepest level of love. You cannot love fully with hidden sin in your heart.

You are only as sick as your secrets. The fact is, the more you hide, the sicker you get. On the other hand, revealing your feeling is the beginning of healing. When you find someone who you can trust—who listens to you and shares with you—you know what happens? You find that they have problems too.

There’s something about telling another person that releases the pressure valve. When you shine the light on your secret, suddenly it loses its power over you.

If you want healing, you’ve got to stop concealing. What’s the thing in your life you don’t want anybody to know about? That’s the area where God wants to give you the most grace, mercy, and healing.

Talk It Over

  • With whom can you confess your sins and share your feelings? Who trusts you to do the same for them?
  • Do you consider yourself a good listener? How can you improve your listening skills?
  • What healing have you seen God bring when you’ve confessed your sin to another person?