0557“Ai trong vòng các ngươi kính sợ CHÚA, nghe theo tiếng của tôi tớ Ngài? Dù bước đi trong tối tăm và không có ánh sáng nhưng tin cậy nơi danh CHÚA và nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình?” (Ê-sai 50:10 BDM 2002).

Trong những ngày tăm tối, bạn cần có ánh sáng của Chúa Jêsus. Trong những ngày bạn không thể nhìn thấy con đường phía trước, khi bạn bối rối hay do dự, khi bạn không biết điều gì là tốt nhất, khi bạn không biết được mình phải làm những gì kế tiếp — bạn cần ánh sáng của Chúa.

Khi bạn đang bối rối, những người có ý tốt sẽ nói với bạn rằng, “Hãy tin tưởng nơi bản thân. Hãy làm theo bản năng của mình!” Nhưng bất kỳ ai đã thử làm như thế đều biết rằng nhiều nhất bạn chỉ làm đúng được khoảng 50 phần trăm mà thôi.

Tầm nhìn của bạn bị giới hạn. Tia sáng soi đường của bạn lại yếu ớt. Điều này cũng giống như sử dụng một trong những chiếc đèn pin như cây viết nhỏ xíu gắn ở trong chùm chìa khóa — chúng không thật sự chiếu sáng được gì cả. Và việc chỉ dựa vào bản thân mình có lẽ đã khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong việc có được một quyết định đúng đắn.

Thay vào đó, đây là điều Kinh Thánh bảo chúng ta phải làm, “Ai trong vòng các ngươi kính sợ CHÚA, nghe theo tiếng của tôi tớ Ngài? Dù bước đi trong tối tăm và không có ánh sáng nhưng tin cậy nơi danh CHÚA và nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình?” (Ê-sai 50:10 BDM 2002).

Đừng dựa vào ánh sáng của riêng mình. Hãy tin cậy vào ánh sáng của Chúa.

Nếu bạn muốn có quan điểm và cái nhìn của Chúa về những vấn đề mình có, thì bạn cần phải dùng đến Kinh Thánh. Bạn cần đọc, nghiên cứu, thấm nhuần tâm trí và tấm lòng của mình với Kinh Thánh, bởi vì ý muốn của Chúa luôn được tìm thấy trong Lời Chúa.

Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên về việc không biết có bao nhiêu người vẫn cứ đang chờ đợi để Chúa ban cho họ một dấu hiệu thay vì chỉ cần đọc lời hướng dẫn mà Chúa đã ban cho họ rồi. Nếu bạn muốn đi đúng hướng trong những ngày tới, thì bạn phải học biết và hiểu Kinh Thánh.

Chúa hứa rằng sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn vâng theo. Chúa hứa rằng, “Ta sẽ dìu dắt những người mù loà đi trên con đường họ chưa quen thuộc. Ta sẽ biến tối tăm ra ánh sáng; nơi gồ ghề, hang hố ra đường bằng thẳng. Ta sẽ chăm sóc họ chu đáo và không bao giờ bỏ họ.” (Ê-sai 42:16 KTHĐ).

Hãy để Chúa làm người hướng dẫn cá nhân cho bạn, bắt đầu ngay từ bây giờ. Bạn sẽ không bao giờ phải lần mò, vấp ngã trong bóng tối nếu bạn để ánh sáng của Lời Chúa soi sáng cuộc sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phần nào trong đời sống mình mà bạn cảm thấy đang ở trong bóng tối, cần có ánh sáng của Chúa soi sáng và dẫn đường?

2.    Bạn đã nhận được những kết quả như thế nào khi cậy vào bản năng riêng mình và không tìm kiếm ý Chúa trong Lời Ngài?

3.    Những lịch trình và cam kết của bạn đã ngăn trở bạn như thế nào trong việc dành thì giờ mỗi ngày cho Lời Chúa?

 

 

 


YOU’LL FIND GOD’S LIGHT IN GOD’S WORD

By Rick Warren —

“For anyone out there who doesn't know where you're going, anyone groping in the dark, here's what: Trust in GOD. Lean on your God!” (Isaiah 50:10 The Message).

On dark days, you need the light of Jesus. On days when you can’t see the way forward, when you’re confused or undecided, when you don’t know what’s best, when you can’t figure out what to do next—you need his light.

When you’re confused, well-meaning people will tell you, “Trust yourself. Just follow your instincts!” But anybody who’s tried that knows, at best, you’re right only about 50 percent of the time.

Your perspective is limited. Your light is weak. It’s like using one of those tiny pen lights that fit on a key chain—they don’t really illuminate anything. And as a result of relying only on yourself, you’ve probably had difficulty making good decisions.

Instead, here’s what the Bible says to do: “For anyone out there who doesn’t know where you’re going, anyone groping in the dark, here’s what: Trust in GOD. Lean on your God!” (Isaiah 50:10 The Message)

Don’t count on your own light. Trust the light of the Lord.

If you want to have God’s perspective and viewpoint on your problems, then you need to get into the Bible. You need to read and study and saturate your mind and heart with it, because God’s will is always found in God’s Word.

I’m always amazed at how many people are waiting around for God to give them a sign instead of just reading the directions that he’s already given them. If you want to stay on the right path this coming year, then you’ve got to get into the Bible.

God promises to guide you if you’ll let him. He says, “I’ll take the hand of those who don’t know the way, who can’t see where they’re going. I’ll be a personal guide to them, directing them through unknown country. I’ll be right there to show them what roads to take, make sure they don’t fall into the ditch. These are the things I’ll be doing for them—sticking with them, not leaving them for a minute” (Isaiah 42:16 The Message).

Let God be your personal guide, starting right now. You’ll never have to stumble around in the dark if you let the light of his Word light up your life.

Talk It Over

  • In what part of your life do you feel like you’re in darkness, needing God's light to shine and give you direction?
  • What has been the result when you’ve trusted in your own instincts and failed to look for God’s will in his Word?
  • How do your schedule and commitments keep you from spending time in God’s Word every day?