0367“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài (IPhi-e-rơ 2:9 TTHĐ).

Nhiều người trong chúng ta dành cả đời sống mình để cố gắng kiếm được sự chấp nhận từ người khác. Chúng ta muốn kiếm được điều đó từ cha mẹ, từ bạn bè đồng trang lứa và từ những những người cùng làm việc với chúng ta — những người chúng ta tôn trọng, và thậm chí ngay cả những người mà chúng ta đang ganh tị với nữa. Sự ước ao được chấp nhận thúc đẩy chúng ta làm tất cả mọi thứ. Nó có thể ảnh hưởng đến các loại quần áo chúng ta mặc, xe cộ chúng ta lái, nhà cửa chúng ta mua và nghề nghiệp mà chúng ta chọn.

Đôi khi người ta làm những việc điên rồ để có thể được chấp nhận. Một thiếu niên vì khao khát được hòa nhập có thể nhận làm một thách đố nguy hiểm; lòng mong muốn được chấp nhận của chúng vượt trội hơn sự mong muốn được an toàn của chúng. Nếu khi còn nhỏ bạn đã từng chơi đá banh và khi hai đội chọn người, bạn có nhớ được cảm giác tuyệt vời của mình như thế nào không khi được cầu thủ xuất sắc nhất chọn mình vào đội? Bạn có nhớ mình đã cảm thấy buồn bã như thế nào khi mình là một trong những người cuối cùng được chọn không?

Chúng ta yêu thích cái cảm giác được người khác chấp nhận.

Bạn có biết rằng Chúa đã chọn lựa bạn không? Kinh Thánh cho biết trong IPhi-e-rơ 2:9 rằng “anh em là dòng giống được tuyển chọn” (TTHĐ). Điều này ắt phải làm tăng thêm lòng tự tin của bạn! Chúa Cứu Thế đã chấp nhận bạn — không phải vì sự cố gắng, nỗ lực của bạn hay vì bạn xứng đáng cách đặc biệt để nhận được điều đó. Chúa chỉ đơn giản nói rằng: “Ta chọn con.”

Khi bạn là một thành phần trong gia đình Chúa, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Chúa sẽ luôn chấp nhận bạn.

Ngay cả khi bạn phải trải qua việc bị chính gia đình của mình bỏ rơi, không chấp nhận, đó không phải là cách sống trong gia đình của Chúa. Kinh Thánh hứa rằng: “Dù cha mẹ bỏ tôi, Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi” (Thi 27:10 BDM-2002).

Có thể bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus vào cuộc đời mình — nhưng bạn có nhận biết được rằng Chúa Cứu Thế đã chấp nhận bạn rồi không? Bạn không cần phải cố sức để nhận được điều đó; bạn không cần phải chứng minh rằng mình xứng đáng được nhận. Bạn được Chúa Cứu Thế chấp nhận hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nào bạn đã dành đời sống của mình để tìm kiếm sự chấp nhận của người khác? Kết quả của điều đó là gì?

2.    Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus vào cuộc đời của mình, bạn cũng đã thật sự nhận biết rằng Chúa Cứu Thế đã chấp nhận mình không? Hãy dành thì giờ ngày hôm nay để cầu nguyện về lẽ thật đó.

3.    Biết được Chúa chấp nhận cho dù thế nào chăng nữa đã tạo nên sự khác biệt gì trong đời sống của bạn?

 


 

 

 

 

YOU DON’T HAVE TO EARN GOD’S ACCEPTANCE

By Rick Warren —

“But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light” (1 Peter 2:9 NIV).

Many of us spend our entire lives trying to earn acceptance. We want to earn it from our parents, peers, and partners—people we respect, and even people we envy. The desire to be accepted drives us to do all kinds of things. It can influence the kinds of clothes we wear, cars we drive, houses we buy, and careers we choose.

Sometimes people do crazy things to be accepted. A teen who badly wants to fit in might take a risky dare; their desire to be accepted overrules their desire for safety. If you’ve ever played baseball as a kid and teams were chosen, remember how great it felt to be picked by the best player? Remember how bad you felt when you were among the last few chosen?

We love the feeling of being accepted.

Did you know that God has chosen you? The Bible says in 1 Peter 2:9, “You are a chosen people” (NIV). That should raise your self-esteem! Christ has accepted you—not because you tried hard or because you particularly deserve it. God simply says, “I chose you.”

When you’re part of God’s family, that will never change. No matter what, God will always accept you.

Even if you’ve experienced rejection in your own family, that’s not the way God’s family works. The Bible promises, “Even if my father and mother abandon me, the Lord will take care of me” (Psalm 27:10 GW).

You may have accepted Jesus into your life—but have you realized that Christ has accepted you? You don’t have to earn it; you don’t have to prove yourself. You’re accepted by Christ today, tomorrow, and always. No matter what.

Talk It Over

  • When have you spent your life looking for people’s acceptance? What was the result of that?
  • If you have accepted Jesus into your life, have you also truly realized that Christ has accepted you? Spend some time today praying through that truth.
  • What difference does it make in your life when you know you’re accepted by God no matter what?