0285“Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ” (Rô-ma 15:2 BHĐ).

Nếu bạn đang lái xe trên xa lộ và bánh xe bị xẹp, ngay lúc đó tổng thống Hoa Kỳ lái xe ngang qua bạn, không ai nghĩ rằng ông ấy dừng lại để giúp bạn thay bánh xe. Tổng thống là một người vô cùng quan trọng, vì thế ông sẽ không giải quyết những nan đề nhỏ nhặt như giúp bạn thay bánh xe.

Nhưng điều này không phải là giá trị của Nước Trời — đó là những giá trị của thế gian. Chúa Jêsus dạy, nếu bạn muốn làm lớn, bạn phải làm tôi tớ cho tất cả mọi người. Bạn càng bỏ công sức ra phục vụ người khác nhiều chừng nào thì bạn càng được lớn hơn trong Nước Đức Chúa Trời chừng đó.

Vợ tôi cũng hầu việc Chúa trong việc diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi nhớ lại cách đây vài năm khi vợ tôi hoàn thành bốn buổi diễn thuyết quan trọng. Vợ tôi trở về nhà sau một chuyến đi dài và hoàn toàn mệt mỏi kiệt sức. Nhưng cô ấy đi ngay vào bếp để nấu ăn cho một gia đình hàng xóm của chúng tôi đang gặp khó khăn. Vợ tôi không nghĩ rằng mình là người quan trọng. Cô ấy gạt sự mỏi mệt của mình sang một bên để có thể giúp đỡ người khác. Vợ tôi vẫn thường đã làm điều này hết lần này đến lần khác vì cô ấy muốn được giống Chúa Jêsus. Cô ấy muốn phục vụ.

Yêu như Chúa Jêsus yêu có nghĩa như thế nào? “Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ” (Rô-ma 15:2 BHĐ).

Hãy tìm xem Chúa Jêsus có thể đang ở trong cuộc sống của bạn dưới hình dạng của một người đang chịu tổn thương như thế nào. Chúa có thể ở tại nơi bạn đến lấy nước tại sở làm của bạn vào sáng thứ Hai. Chúa có thể ở tại trận bóng đá. Chúa có thể là người đứng sắp hàng phía sau bạn trong tiệm tạp hóa. Ngài có thể là một người khó thương nhất và người ấy đang chịu một sự tổn thương nặng nề. Nếu bạn muốn hầu việc Chúa Jêsus, thì hãy bắt đầu bằng cách đến với những người đang bị tổn thương chung quanh bạn.

Rô-ma 12:13 dạy, “Hãy chia cơm sẻ áo cho các tín hữu, hãy tiếp đãi tân khách” (KTHĐ).

Có rất nhiều người trong Hội Thánh, trong xóm làng và ngay cả trong gia đình bạn là những người mẹ đơn thân đang làm việc để có đủ thức ăn hằng ngày, những góa phụ đang cô đơn trong căn nhà trống trải của họ, các học sinh đang gặp khó khăn bởi cuộc sống trong cơn đại dịch.

Hôm nay bạn có thể yêu thương họ như Chúa Jêsus bằng những cách nào?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Nếu bạn chưa biết có người nào chung quanh bạn đang bị tổn thương hay gặp khó khăn, làm thế nào bạn có thể biết được nếu họ có gặp khó khăn hay không?  Bạn có thể giúp đỡ họ bằng cách nào?

2.      Chúa Jêsus đã làm gương cho chúng ta thấy được người đầy tớ thật là người như thế nào?

3.      Cơn đại dịch có thể khiến bạn vẫn còn phải ở nhà, nhưng nó không nhất thiết sẽ ngăn trở bạn thực hiện được mục vụ. Một số những cách sáng tạo nào bạn có thể làm để tạo cơ hội cho việc thực hiện mục vụ?


 

 

How Can You Help

By Rick Warren —

“Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, 'How can I help?’” (Romans 15:2 The Message).

If you’re driving down the freeway and get a flat tire, and the president of the United States drives by, nobody expects him to stop and help you replace a tire. He’s too important to deal with your problems.

But that’s not Kingdom values—that’s worldly values. Jesus said, if you want to be great, you must be the servant of all. The more you give of yourself and serve other people, the greater you are in God’s Kingdom.

My wife has an international ministry and has spoken all over the world. I remember a few years back when she had four major speaking engagements in a short time period. She got home from one trip and was totally wiped out. She went immediately to the kitchen and started cooking a meal for a family in our neighborhood that was going through a major struggle. She didn’t think she was too important. She put her exhaustion aside so she could help others. She has done this over and over again since then—because she wants to be like Jesus. She wants to serve.

What does it mean to love like Jesus? “Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, 'How can I help?’” (Romans 15:2 The Message).

Look for how Jesus may be in your life disguised as a hurting person. He may be at the water cooler on Monday morning. He may be at the soccer game. He may be the person behind you in the grocery store line. He may be the most unlovable person you know who is carrying a deep hurt. If you want to serve Jesus, then start by showing up for the hurting people around you.

Romans 12:13 says, “When God’s children are in need, you be the one to help them out. And get into the habit of inviting guests home for dinner or, if they need lodging, for the night” (TLB).

There are many people in your church, neighborhood, and even family who are single moms working to put food on the table, widows who are lonely in their empty houses, students who are overwhelmed by life in a pandemic.

How can you love them like Jesus today?

Talk It Over

  • If you’re not aware of the hurts of people in your life, how can you find out if they are struggling and how you can help them?
  • How did Jesus model for us what it means to be a servant?
  • The pandemic may be keeping you at home more, but it doesn’t have to keep you from ministry. What are some ways you can pursue creative outlets and opportunities for ministry?