0147Như thế, mỗi người chúng ta đều sẽ phải khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng chỉ trích nhau” (Rô-ma 14:12-13a NIV).

Nhiều người, kể cả những Cơ đốc nhân, nghĩ rằng họ chỉ cần thể hiện sự tôn trọng đối với những đồng ý với họ mà thôi. Đây là điều hoàn toàn không đúng với sự thật.

Trong thế giới hôm nay, có những hoạt động trong xã hội mà là một tín đồ tôi lấy làm gớm ghiếc và cũng có những sự kiện, công việc mà tôi hoàn toàn không đồng ý với. Nhưng tôi vẫn bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác mặc dầu tôi biết hành vi của họ là sai trái.

Vì sao vậy?

Lý do thứ nhất vì tôi nhớ rằng mỗi một cá nhân cuối cùng đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa về những thái độ, hành động cũng như cách sống của họ. Một ngày nào đó Chúa sẽ phân xử. Mỗi một chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Lý do thứ hai vì tôi không phải là Chúa. Những người tôi không đồng ý không phải chịu trách nhiệm đối với tôi. Họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Công việc của tôi không phải là làm một nhân viên cảnh sát, chạy hết nơi này đến nơi khác để bắt buộc những người không tin Chúa phải sống và hành động như là một tín đồ.

Kinh Thánh nói rằng con người không thể hành động theo ý Chúa muốn cho đến khi họ có một mối liên hệ thực sự với Chúa.

Kinh Thánh nói, “Như thế, mỗi người chúng ta đều sẽ phải khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng chỉ trích nhau.” (Rô-ma 14:12-13a NIV). Nói lên lẽ thật với người khác không phải là đoán xét.

Nếu một người nào đó đang làm điều trái với lời dạy trong Kinh Thánh, chỉ cho người đó điều sai lầm không phải là xét đoán. Đó chỉ là nói lên sự thật với họ. Dùng lẽ thật hạ người khác xuống để tỏ ra rằng mình tốt lành hơn họ mới chính là đoán xét.

Bạn có thể bất đồng ý kiến với một người những vẫn không bất hòa với họ. Thành thật mà nói, một số người thô lỗ nhất mà tôi từng gặp lại là những Cơ đốc nhân sốt sắng quá mức, áp dụng lẽ thật một các quá cứng ngắc đến nỗi họ không còn có sự quan tâm đến người khác.  

Có thể Bạn là người đúng về một vấn đề nào đó, nhưng nếu bạn không nói sự thật ra trong tình yêu thương thì bạn đã không vâng theo lời Kinh Thánh dạy.

Hãy bày tỏ sự tôn trọng mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta thể hiện với người khác, ngay cả khi thật khó để có thể làm được.  

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Tại sao rất khó để đối xử người khác với sự tôn trọng khi bạn bất đồng ý kiến với họ?

2.      Nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã chết cho những người bất đồng ý kiến với bạn sẽ thay đổi cách bạn tương tác với người đó như thế nào?

3.      Bạn cần phải xin lỗi người nào mà bạn đã đối xử một cách không hòa hoãn?  Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện điều đó ngày hôm nay?  


 

YOU CAN DISAGREE WITHOUT BEING DISAGREEABLE

By Rick Warren — 

“Each of us will give an account of ourselves to God. Therefore let us stop passing judgment on one other” (Romans 14:12-13 NIV).

Many people, including Christians, think they only have to show respect for people with whom they agree. Nothing could be further from the truth. In today’s world, there are many activities in our society that I, as a believer, abhor and actions with which I clearly disagree.

But I still show people respect—even if I know their behavior is wrong.

Why?

First, I remember that ultimately every individual will be accountable to God for their own attitudes, actions, and behaviors. One day God will settle the score. Each of us will have to give an account for our behavior.

Second, I’m not God. The people with whom I disagree aren’t accountable to me. They’re accountable to God. It is not my job to be a police officer, running around trying to make everyone who isn’t a believer act like they are believers. In fact, the Bible says people can’t act the way God wants them to act until they have a relationship with him.

The Bible says, “Each of us will give an account of ourselves to God. Therefore let us stop passing judgment on one another” (Romans 14:12-13 NIV). It isn’t judgmental to tell the truth to people. If someone is doing something the Bible says is wrong, it’s not being judgmental to tell that person it’s wrong. That’s just telling people the truth. It is judgmental to take the truth and beat people over the head with it, feeling morally superior.

You can disagree with someone without being disagreeable. Honestly, some of the rudest people I’ve ever met were overly zealous Christians who were so committed to the truth that they didn’t really care about people.

You can be right about an issue, but if you aren’t speaking the truth to people in love, you’re not following what the Bible says. Let’s choose to demonstrate the kind of respect Jesus wants us to show others, even when it’s difficult.

Talk It Over

1.      Why is it difficult to treat people with respect when you disagree with them?

2.      How does realizing that Jesus died for those who disagree with you change the ways you interact with those people?

3.      Do you need to apologize to someone you’ve treated in a disagreeable fashion? How can you take a step in that direction today?