“Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó . . . có kỳ than khóc, có kỳ vui cười, có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa.” Truyền 3:1,4

Đời sống thật khó khăn. Thế giới bị đổ vỡ, và không có gì hoạt động hoàn hảo cả. Cơ thể của bạn không hoạt động hoàn hảo, thời tiết không hoàn hảo, nền kinh tế không hoạt động hoàn hảo và không có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả. Đời sống mang đầy những mất mát.

Khi bạn học cách vượt lên khỏi những mất mát không thể tránh khỏi trong đời sống, bạn cần hiểu một số lẽ thật để giúp bạn có được cái nhìn tốt hơn.

Trước tiên, Chúa không mong đợi bạn lúc nào cũng hạnh phúc.

Có một tin tưởng hoang đường rằng người tin Chúa lúc nào cũng luôn tươi cười, luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó . . . có kỳ than khóc, có kỳ vui cười, có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa” (Truyền 3:1,4).

Đôi khi phản ứng hợp lý duy nhất đối với cuộc sống là đau buồn, thương tiếc. Kinh Thánh nói rằng bạn nên đau buồn về những mất mát của mình, kể cả những thất vọng, tội lỗi, những đau khổ trên thế gian và những bạn bè đang lạc mất về thuộc linh. Chúa không mong đợi bạn lúc nào cũng hạnh phúc. Thật ra, Chúa muốn bạn có chủ định trong sự đau buồn của mình.

Thứ hai, đau buồn là điều cần thiết cho sức khỏe của bạn.

Nếu bạn không bao giờ đau buồn vì bất cứ điều gì, điều đó có nghĩa là một trong ba điều sau: Bạn không sống trong thực tế, bạn không biết được xúc cảm của mình hoặc bạn không có tình yêu. Khi bạn yêu thương và nhìn thấy những điều buồn bã, đau buồn sẽ là một phản ứng tự nhiên.

Đau buồn là một cảm xúc lành mạnh và hữu ích. Và đó là món quà của Chúa giúp bạn vượt qua những bước chuyển tiếp trong đời sống.

Có thể khi lớn lên bạn đã phải trải qua rất nhiều năm bị thương tổn. Có thể cha mẹ bạn đã ly hôn. Có lẽ bạn đã bị ngược đãi. Có thể bạn bị tổn thương vì một điều nào đó mà người khác nói về mình. Khi còn nhỏ, bạn không biết làm thế nào để đau buồn một cách lành mạnh, vì vậy bạn đã giấu nó vào trong tận sâu kín.

Bạn cần phải đau buồn về những gì đã làm cho mình bị tổn thương. Tại sao? Bởi vì nếu bạn không đau buồn, cảm xúc của bạn sẽ bị vướng mắc và bạn sẽ bỏ cả đời mình ra để phản đáp lại điều đã xảy ra lâu lắm rồi và trút đổ nó lên những người xung quanh mình. Điều này không phải là lành mạnh!

Vua Đa-vít đã nói về điều này trong Thi-32:3 rằng “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi hao mòn, và tôi rên siết trọn ngày.”

Những điều tệ hại xảy ra cho bạn không phải là điều bạn chọn lấy. Nhưng đau buồn là một sự lựa chọn! Bạn phải để cho mình đau buồn, thương tiếc những điều mất mát để có thể có được sức khỏe về mặt tinh thần và cảm xúc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Những mất mát nào mà bạn đã chưa đau buồn, thương tiếc nó? Điều này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào về mặt thể chất, cảm xúc và thuộc linh?

2. Bạn có nghĩ rằng mọi người đều đau buồn giống nhau không? Tại sao có hay tại sao không?

3. Bạn có thể hỗ trợ những người đang đau buồn trong đời sống mình theo những cách cụ thể nào?

 

 


YOU NEED TO GRIEVE LIFE’S LOSSES

BY RICK WARREN —

“There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens . . . a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance.”  Ecclesiastes 3:1, 4 (NIV)

Life is tough. The world is broken, and nothing works perfectly. Your body doesn’t work perfectly, the weather doesn’t work perfectly, the economy doesn’t work perfectly, and no relationship works perfectly. Life is full of losses.

As you learn to rise above life’s inevitable losses, you need to understand a couple of truths that will give you better perspective.

First, God doesn’t expect you to be happy all the time.

There is this myth that Christians should be always smiling, always happy, always cheerful.

But the Bible says, “There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens . . . a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance” (Ecclesiastes 3:1, 4 NIV).

Sometimes the only appropriate, logical response to life is grief. The Bible says you should grieve over your losses, including your disappointments, your sin, the suffering in the world, and your friends who are spiritually lost. God doesn’t expect you to be happy all the time. In fact, he wants you to be intentional in your grief.

Second, grief is essential to your health.

If you never grieve over anything, it means one of three things: You’re out of touch with reality, you’re out of touch with your own emotions, or you don’t love. When you love and you see sad things, grief is a natural response.

Grief is a healthy and helpful emotion. And it’s God’s gift that helps you get through the transitions of life.

Maybe you were hurt many years ago growing up. Maybe your parents divorced. Maybe you were abused. Maybe you were hurt by something somebody said about you. As a child, you didn’t know how to grieve in a healthy way, so you just pushed it down deep inside you.

You need to grieve that hurt. Why? Because if you don’t grieve, you get stuck emotionally, and you spend the rest of your life reacting to something that happened a long time ago and taking it out on the people around you. It’s unhealthy!

David talked about this in Psalm 32:3: “When I kept things to myself, I felt weak deep inside me. I moaned all day long” (NCV).

The bad things that happen to you are not your choice. But grief is a choice! You’ve got to let yourself mourn losses so that you can move forward to emotional and spiritual health.

Talk It Over

1.    What loss have you failed to grieve? How has it affected you physically, emotionally, and spiritually?

2.    Do you think grief is the same for everyone? Why or why not?

3.    In what specific ways can you support someone in your life who is grieving right now?