“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14:2-3

Vào đêm trước khi lên thập tự, Chúa Jêsus đã không chú ý đến sự thống khổ và đau đớn mà Ngài sắp phải chịu. Chúa đã nghĩ về bạn. Và đây là điều Chúa đã nói: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14:2-3

Chúa Jêsus nói rằng Ngài sẽ chuẩn bị một chỗ trên thiên đàng cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời, Đấng có thể tạo ra vũ trụ chỉ qua vài lời phán, đã phải mất 2,000 năm để chuẩn bị một ngôi nhà đời đời cho bạn. Nó sẽ làm cho bạn kinh ngạc. Nó sẽ không phải là những điều như bạn có thể tưởng tượng được!

Thế giới là một nơi đẹp đẽ. Tôi đã đến 165 nước trong 40 năm qua. Tôi đã nhìn thấy một số phong cảnh tuyệt vời - hoàng hôn và thác nước, đồi núi và rừng rậm và đủ mọi cảnh đẹp. Ngay cả trong tất cả sự đổ vỡ của nó, thế giới vẫn chứa đựng một số cảnh đẹp đến đáng kinh ngạc. Nếu ở một thế giới đổ vỡ vẫn có thể đẹp đẽ như vậy, hãy tưởng tượng rằng một chốn hoàn hảo sẽ đẹp đến thế nào. Tôi không cách nào có thể giải thích được cho bạn.

Thật ra, đó là những gì Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 2:9: “Những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.”

Chúng ta không thể hiểu được thiên đàng sẽ tuyệt vời như thế nào cho những người đã đón nhận Chúa Jêsus làm Chủ đời sống mình. Nhưng tôi biết rằng: Đó là một nơi hoàn hảo, nơi mà chúng ta sẽ vui mừng ở trong sự hiện diện của Thượng Đế. Và tôi muốn bạn ở đó. Chúa Jêsus muốn bạn ở đó! Ngài đã hy sinh mạng sống của mình để bạn có thể ở đó.

Tuy nhiên, việc lên thiên đàng không phải là tự động. Chúa cho bạn sự lựa chọn để yêu Ngài. Chúa không bắt bạn phải yêu Chúa, như thể bạn chỉ là một người máy. Chúa cho bạn quyền tự do lựa chọn Ngài. Nhưng để được vào trong nhà Đức Chúa Trời — thiên đàng — trước tiên bạn cần gia nhập vào gia đình Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.

Tôi mong được gặp tất cả các anh chị em của mình trong ngôi nhà hoàn hảo, đời đời của chúng ta, nơi chúng ta có thể thờ phượng Thượng Đế, cùng làm việc và tận hưởng tất cả những gì Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể tưởng tượng một nơi hoàn hảo sẽ như thế nào không? Khi bạn thử tưởng tượng điều này, nó sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận về thiên đàng như thế nào?

2.    Nếu bạn chưa chọn theo Chúa Jêsus, thì điều gì đang cản trở bạn?

3.    Chúa muốn bạn tận hưởng gia đình của Ngài đang khi bạn sống trên đất. Bạn có thể phục vụ tại Hội Thánh mình trong tuần này theo những cách nào?

 

Lời mời vào gia đình của Đức Chúa Trời đang rộng mở.

Bất kể bạn đã làm gì hay bạn ở đâu, bạn đã có một nơi trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và đang chờ đợi bạn. Bạn chỉ cần tin và đón nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải tường trình đời sống con ra với Ngài. Con biết mình đã phạm tội cùng Chúa, và đã sống theo ý riêng mình. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn quay lưng lại với tội lỗi của mình và hướng về Chúa.

Cảm ơn Chúa vì đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho tất cả những gì sai trái con đã phạm. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu con. Con không bao giờ xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa vì đã yêu con nhiều đến nỗi gánh hết tội lỗi của con trên mình Ngài. Chúa đã cho con được nhận vào thiên đàng, và con xin Chúa hãy cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời hứa cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


 

 

DO YOU HAVE A ROOM IN GOD’S HOUSE?

BY RICK WARREN —

“There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am.”  John 14:2-3 (GNT)

The night before he went to the cross, Jesus wasn’t focused on the agony and pain he was about to go through. He was thinking about you. And this is what he said: “There are many rooms in my Father’s house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am” (John 14:2-3 GNT).

Jesus said he was going to prepare a room in heaven for everyone who believes in him. The God who can create the universe with a few words has been taking 2,000 years to prepare an eternal home for you. It’s going to blow your mind. It won’t be anything like you could possibly imagine!

The world is a beautiful place. I’ve been in 165 countries in the last 40 years. I’ve seen some amazing scenery—sunsets and waterfalls and mountains and jungles and all kinds of beauty. Even in all its brokenness, it still contains some incredible sights. If a broken place can still be so beautiful, imagine what a place of perfection will be like. I can’t even explain it to you.

In fact, that’s what the Bible says in 1 Corinthians 2:9: “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love him” (GW).

We can’t comprehend just how wonderful heaven will be for those who have made Jesus the Lord of their lives. But I do know this: It’s a place of perfection, where we will joyfully be in the presence of God. And I want you to be there. Jesus wants you to be there! He gave his life so you could be there.

However, going to heaven is not automatic. God gives you the choice to love him. He doesn’t force you to love him, as if you were some sort of robot. He’s given you the freedom to choose him. But, in order to get into God’s family home—heaven—you first need to join God’s family through faith in Jesus Christ.

I look forward to seeing all my brothers and sisters in our perfect, eternal home, where we can worship God, work together, and enjoy all that he has prepared for us.

Talk It Over

  • Can you imagine what a perfect place could look and be like? When you try to imagine it, how does it change the way you feel about heaven?
  • If you have not yet chosen to follow Jesus, what is holding you back?
  • God wants you to enjoy his family while you are here on Earth. In what ways can you serve your church this week?

The invitation to God’s family is wide open.

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. Just believe and receive.

Are you ready? Then start your journey by praying this simple prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”