“Gióp, hãy dừng lại và lắng nghe, hãy suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.” Gióp 37:14

Giai đoạn trước tiên Chúa sử dụng để giúp đức tin của bạn được tăng trưởng là khi Ngài ban cho bạn có được một ước mơ. Nhưng để nghe được mơ ước này, bạn phải lắng nghe tiếng Chúa — và điều đó có nghĩa là bạn phải dập tắt những ồn ào quanh mình.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời phán bằng tiếng nhỏ nhẹ, êm dịu, vì vậy bạn không thể nghe được tiếng Ngài trong cơn lốc của cuộc sống hỗn loạn. Bạn không thể nghe thấy tiếng Chúa khi nghe TV hoặc khi bạn bị phân tâm bởi tất cả những việc cần phải làm hôm nay.

Bạn có thể nghĩ rằng Chúa không bao giờ nói chuyện với mình. Nhưng có lẽ dường như Đức Chúa Trời không bao giờ nói với bạn — vì bạn không bao giờ yên lặng để nghe Ngài nói!

Lúc nào cũng có một điều gì đó diễn ra trong đầu óc bạn — bạn đang suy nghĩ về lịch trình trong tuần, lướt qua mạng xã hội hoặc nhớ lại cuộc trò chuyện khó khăn của mình với sếp. Vì vậy, trong khi Chúa đang cố gắng liên lạc với bạn qua chiếc điện thoại của đời sống, thì Ngài lại nhận được tín hiệu rằng máy đang bận.

Để nghe được tiếng Chúa, bạn phải yên lặng và dành thì giờ riêng ra với Ngài.

Kinh Thánh nói trong Gióp 37:14, rằng “Gióp, hãy dừng lại và lắng nghe, hãy suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.”

Chúa muốn dành thời gian ra với bạn. Điều này cũng giống như Chúa đang nói rằng, "Hãy ngưng lại, yên lặng, ở một mình và học cách sống tĩnh mịch để ta có thể trò chuyện với con."

Việc biết được giấc mơ của Đức Chúa Trời cho đời sống mình có đáng để bạn dành ra một ngày cho Ngài không? Bạn có bao giờ bỏ cả ngày ra không làm gì cả trừ việc ở một mình với Chúa chưa?

Đây là những gì bạn có thể làm trong một ngày như thế: Thưa chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện. Hãy để Chúa nói chuyện với bạn qua Kinh Thánh. Thư giãn. Suy nghĩ. Viết xuống những ý nghĩ Chúa đã đặt trong đầu óc bạn. Đặt một số mục tiêu. Xem lại lịch trình của mình. Đặt thứ tự ưu tiên cho mình. Dành cả ngày ra để hỏi rằng, “Chúa ơi, Ngài muốn con đi đâu? Chúa muốn con đi về hướng nào?”

Sau đó, hãy tạo thói quen dành thời gian yên tĩnh với Chúa mỗi ngày. Tôi biết bạn không thể dành cả ngày ra để yên lặng và tĩnh lặng với Chúa, nhưng bạn có thể dành ra một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày. Giờ tĩnh nguyện hàng ngày cũng giống như lúc để cả ngày ra với Chúa, chỉ có điều nó ngắn hơn mà thôi.

Hãy nhớ rằng: Chúa nói với những người biết dành thời gian ra để lắng nghe — không chỉ dành một ngày mà còn là thường xuyên.

Bạn có bao giờ xảy ra một trường hợp không yên tĩnh về thuộc linh không? Hãy dành ra một ít thời gian để tĩnh lặng và yên lặng với Chúa. Bạn sẽ ngạc nhiên về rất nhiều điều Chúa muốn nói với bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về “những lúc tĩnh lặng” mà bạn có với Chúa. Bạn dành ra bao nhiêu thời gian tĩnh lặng và chờ đợi Chúa trò chuyện cùng mình?

2.    Bạn đã nghe Chúa nói với lòng mình khi nào? Làm thế nào bạn có thể giúp cho mình được tĩnh lặng và yên lặng để nghe tiếng Chúa?

3.    Hôm nay bạn cần loại bỏ những phiền nhiễu nào để có thời gian tĩnh lặng cùng Chúa?

 

 

 


TO HEAR GOD, BE STILL AND LISTEN

BY RICK WARREN —

“Pause a moment, Job, and listen; consider the wonderful things God does.”  Job 37:14 (GNT)

The first phase God uses to grow your faith is when he gives you a dream. But to hear this dream, you have to listen for God’s voice—and that means you have to silence the noise around you.

The Bible says God speaks in a still, small voice, so you can’t hear him in the whirlwind of a chaotic life. You can’t hear God with the TV on or when you’re distracted by all the things you need to do today.

You may think God never speaks to you. But perhaps it only seems that God never speaks to you—because you’re never quiet enough to listen to him!

Something is always going on in your mind—you’re thinking through the week’s schedule, scrolling through social media, or replaying a difficult conversation you had with your boss. So while God is trying to get through to you on the telephone of life, he’s getting a busy signal.

To hear from God, you’ve got to get quiet and reserve time alone with him.

The Bible says in Job 37:14, “Pause a moment, Job, and listen; consider the wonderful things God does” (GNT).

God wants to spend time with you. It’s like he’s saying, “Pause, be quiet, get alone, and learn solitude so I can talk with you.”

Is knowing God’s dream for your life worth giving him a day? Have you ever taken an entire day to do nothing but be alone with God?

Here’s what you can do on a day like that: Talk to God in prayer. Let God talk to you through the Bible. Relax. Think. Write down the thoughts he puts in your mind. Set some goals. Look through your schedule. Set your priorities. Spend the day asking, “God, where do you want me to go? What direction do you want my feet headed?”

Then make a habit of having a quiet time with God each day. I know you can’t spend all day every day in quiet and stillness with God, but you can set aside a short time each day. A daily quiet time looks a lot like what that entire day with God might look like, just shorter.

Remember: God speaks to people who take the time to listen—not just for a day but also on a regular basis.

Have you had a case of the spiritual wiggles? Set aside some time to be still and quiet with God. You might be surprised at how much he wants to say to you!

Talk It Over

1.    Think about the “quiet times” you have with God. How much time do you spend being quiet and waiting for God to speak to you?

2.    When have you heard God speaking to your heart? How did you get yourself still and quiet enough to hear from him?

3.    What distractions do you need to eliminate today so that you can be still and quiet with God?