0669“Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành (Êph 5:15-16 KTHĐ).

Mọi người đều có một giấc mơ. Có lẽ bạn đã có giấc mơ đó từ khi còn nhỏ. Cũng có thể nó mới đến với bạn trong thời gian gần đây. Những khát khao, mong muốn và hoài bão là một phần trong đời sống của mỗi người. Bạn có thể đã giấu nó sâu ở bên trong mình, nhưng ở đâu đó, bạn có một giấc mơ.

Vì vậy câu hỏi ở đây không phải là bạn có một giấc mơ hay không. Đúng hơn, câu hỏi phải là: Bạn đang làm gì với giấc mơ của mình?

Hầu hết những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Không phải là bạn chưa khôn ngoan đủ, chưa hoạt bát đủ hay không đủ thuộc linh. Thông thường, những giấc mơ không trở thành hiện thực bởi vì bạn không sẵn lòng chấp nhận những rủi ro cần thiết để đạt được chúng.

Kinh Thánh chia sẻ một câu bình luận thật buồn về một vị vua đã không đạt được một khát vọng quan trọng trong đời mình: “Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si để đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đến đó được, vì tàu bị vỡ tại Ê-xi-ôn Ghê-be” (ICác 22:48 TTHĐ).

Trong khi con thuyền của bạn không bao giờ đến bến là một thảm kịch lớn, nhưng việc đóng một con thuyền và không bao giờ rời bến lại là một thảm kịch lớn hơn nhiều. Hãy tưởng tượng về sức lực và tổn phí mà vua Giê-hô-sa-phát đã tốn. Ông đã đóng cả một đoàn tàu để đi tìm vàng, và không một con tàu nào đã ra khơi. Chúng thậm chí đã không bao giờ rời khỏi cảng! Rõ ràng là một cơn bão đã đến trong khi những con tàu này vẫn còn trong cảng; chúng bị đập vào đá và bị phá hủy.

Một số người dành cả cuộc đời mình để đợi cho con tàu của mình cập bến. Nhưng Chúa không chờ đợi con thuyền của bạn cập bến. Ngài đang chờ đợi bạn lái tàu của mình ra khỏi cảng.

Tôi biết một người có ước mơ bắt đầu một mục vụ đã 30 năm. Ông ta nói về nó, mơ về nó và lên kế hoạch cho nó. Ông đã bỏ ra rất nhiều thì giờ cho giấc mơ này, nhưng ông đã không bao giờ mạo hiểm để làm thêm bất cứ điều gì về nó. Ông đã không bao giờ đưa con thuyền của mình ra khỏi cảng. Cuối cùng người qua đời và giấc mơ của ông cũng mất theo!

Thuốc giải độc của Kinh Thánh cho kiểu trì hoãn bi thảm đó tuy dễ nói ở cửa miệng nhưng đôi khi rất khó áp dụng là "Cứ làm đi." Kinh Thánh nói rằng, “Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành” (Êph 5:15-16 KTHĐ).

Kinh Thánh thúc giục bạn nắm bắt thời cơ và hành động ngay bây giờ. Sống với những giấc mơ không thành là một thảm họa. Những chiếc thuyền không được làm ra cho bến cảng. Chúng được đóng nên để ra khơi.

Bạn đã sẵn sàng để ra khơi chưa?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã dự định cho giấc mơ nào nhưng chưa bao giờ hành động?

2.    Bạn vẫn còn cần những tài nguyên nào để biến giấc mơ của mình thành hiện thực? Những tài nguyên nào đã có sẵn cho bạn qua sự chu cấp của Chúa?

3.    Bạn cần tận dụng tối đa cơ hội nào ngày hôm nay?

 

 

 


WHAT ARE YOU DOING WITH YOUR DREAM?

By Rick Warren —

“Be careful how you act; these are difficult days. Don’t be fools; be wise: make the most of every opportunity you have for doing good" (Ephesians 5:15-16 TLB).

Everyone has a dream. Maybe you’ve had it since you were a child. Maybe it came to you more recently. Desires, wishes, and ambitions are part of every person’s life. You may have hidden it deep inside of you, but, somewhere, you have a dream.

So, the question isn’t whether you have a dream. Rather, the question is this: What are you doing with your dream?

Most dreams never come true. It’s not that you’re not smart enough, not outgoing enough, or not spiritual enough. Usually, dreams don’t come true because you’re unwilling to take the necessary risks to reach them.

The Bible shares a sad one-sentence commentary about a king who failed to achieve an important ambition in his life: “[King] Jehoshaphat built a fleet of trading ships to go to Ophir for gold, but they never set sail—they were wrecked at Ezion Geber” (1 Kings 22:48 NIV).

While it’s a tragedy for your ship to never come in, it’s a greater tragedy for you to build a ship and never set sail. Imagine the energy and expense expended by King Jehoshaphat. He built an entire fleet of ships to go after the gold, and not one of them set sail. They never even got out of the harbor! Evidently a storm came up while these ships were still in the harbor; they slammed against the rocks and were destroyed.

Some people spend their whole lives waiting for their ship to come in. But God isn’t waiting for your ship to come in. He’s waiting for you to sail your ship out of the harbor.

I knew a man who for 30 years had a dream of starting a ministry. He talked about it, dreamed about it, and planned it. He spent a great deal of time on this dream, but he never took the risk to do anything more about it. He never got his ship out of the harbor. Eventually, the man died—and so did his dream.

The Bible’s antidote to that kind of tragic procrastination is as simple as an overdone catchphrase but excruciatingly difficult to apply at times: Just do it. The Bible says, “Be careful how you act; these are difficult days. Don’t be fools; be wise: make the most of every opportunity you have for doing good” (Ephesians 5:15-16 TLB).

The Bible urges you to seize the moment and act now. Living with unfulfilled dreams is a tragedy. Ships aren’t made for the harbor. They’re made to set sail.

Are you ready to set sail?

Talk It Over

For what dream have you planned but never taken action?

What resources do you still need in order to make your dreams reality? What resources are already available to you through God’s provision?

What opportunities do you need to make the most of today?