0153“Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.  Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.” (Ê-phê-sô 1:4-5 BHĐ).

Mọi người trong chúng ta đều muốn có được ba điều này hơn bất cứ những điều nào khác: đó là được yêu thương, được chấp nhận, và được chọn. Ai cũng có những điều khao khát này mặc dù có một số người không sẵn sàng chịu thừa nhận nó.

Đây là tin vui cho chúng ta: Bạn không cần phải tìm kiếm sự yêu thương và được người khác chấp nhận nữa. Bạn đã được chọn, được yêu thương, và được chấp nhận bởi chính Chúa Giê-xu Christ. 

Ai cũng muốn mình là người được chọn—từ lúc còn nhỏ những giờ ra chơi ở sân trường, tại chỗ làm việc khi đã trưởng thành cũng như trong đời sống tình cảm. Được Chúa chọn lựa là chìa khóa để thiết lập giá trị của chính bản thân bạn.

Kinh Thánh chép trong Ê-phê-sô 1:4-5, “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.  Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.” (Ê-phê-sô 1:4-5 BHĐ).

Chúa đã tạo nên toàn thể vũ trụ bởi vì Ngài muốn có một gia đình. Lý do duy nhất của vũ trụ này là bởi vì Chúa muốn có con cái để Ngài yêu thương.

Theo câu Kinh Thánh này, Chúa đã chọn bạn khi nào? Chúa đã chọn bạn trước khi thế giới được tạo dựng nên! Trước khi Chúa chọn sáng tạo nên vũ trụ, Ngài đã chọn bạn rồi. Bạn là lý do Chúa quyết định tạo dựng nên vũ trụ. Chúa muốn tạo nên một nơi để bạn có thể sống. Trước khi Chúa chọn bất cứ thực vật nào, Ngài đã chọn bạn. Trước khi Chúa chọn các đại dương, Ngài đã chọn bạn. Trước khi Chúa chọn các tảng đá đang hiện hữu, Chúa đã chọn bạn.

Đây là một điều thật tuyệt vời — ngay cả trước khi Ngài chọn sáng tạo nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, Chúa đã biết bạn và chọn lựa yêu thương bạn. Đó là căn cứ, là nền tảng để nhận định bạn là ai.

Không ai muốn mình là người còn sót lại, người cuối cùng được chọn lựa. Nhưng bạn không bao giờ ở vị trí cuối cùng trong sự suy nghĩ của Chúa. Bạn luôn luôn là người đầu tiên ở trong tâm trí của Ngài. Chúa chọn bạn, Chúa yêu bạn, và Chúa chấp nhận bạn. Đó là lẽ thật mà được bảo đảm ngày hôm nay.  

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Khi biết được rằng Chúa đã chọn bạn trước khi sáng thế, bạn nghĩ đời sống của bạn nằm trong trong kế hoạch lớn hơn của Chúa cho thế giới như thế nào?

2.      Tại sao biết mình được Chúa yêu thương và chấp nhận giúp bạn tìm được sự yên bình?

3.      Được nhận vào làm con trong gia đình của Chúa có nghĩa là gì?

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TRỞ NÊN MỘT THÀNH PHẦN TRONG GIA ĐÌNH CỦA CHÚA?

Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều thiếu hụt, không đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn của Chúa. Mặc dù như thế Chúa vẫn chọn bạn — ngay cả khi bạn phạm tội và đầy những sai lầm khiếm khuyết.  Thực ra, Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Giê-xu để rửa sạch bôi xóa mọi tội lỗi của bạn và đem bạn vào trong gia đình Chúa.

Nếu bạn chưa tiếp nhận tình yêu của Chúa và chưa quyết định theo Chúa Giê-xu, tôi muốn mời bạn làm quyết định đó ngay lúc này. Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau đây:

“Lạy Chúa yêu thương, con không thể hiểu hết tất cả mọi điều, nhưng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đứng về phía con và Chúa đã không sai Chúa Giê-xu đến để kết tội con nhưng để cứu con.

“Con xin xưng nhận con đã phạm tội nghịch cùng Ngài, và con cần có Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời con. Con muốn có một mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Con muốn theo Chúa Giê-xu và làm theo những điều Chúa bảo con làm.

“Con cầu xin Chúa cứu con khỏi những quá khứ của con, những hối hận, sai lầm, tội lỗi, những thói quen xấu, những tổn thương, và nan đề trong đời sống con.

“Con muốn biết mục đích Chúa đặt để con trên hành tinh này. Con ao ước hoàn thành những mục đích đó. Con muốn được học yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, và ở trong gia đình của Chúa mãi mãi. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Xin Chúa ở cùng, ban cho bạn tràn đầy niềm vui và phước hạnh ở trong Ngài.


 

YOU’RE ALREADY CHOSEN AND LOVED

By Rick Warren — 

“Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure.”

Ephesians 1:4-5 (NLT)

Every person wants these three things—more than anything else: to be loved, to be accepted, and to be chosen.

These longings are there even in people unwilling to admit it.

But there’s good news: You don’t have to look anymore for love and acceptance. You’re already chosen, loved, and accepted by Jesus Christ.

Everyone wants to be chosen—from your childhood days at recess to your adult workplaces and love life. Being chosen is key to establishing your self-worth.

The Bible says in Ephesians 1:4-5, “Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure” (NLT).

God created the entire universe because he wanted a family. The whole reason the universe exists is because God wanted children to love.

According to this verse, when did God choose you? God chose you before the world was made!

Before God chose to create the universe, he had already chosen you. In fact, that’s why he decided to make the universe. He wanted a place where you could live. Before God chose any tree, he chose you. Before God chose the oceans, he chose you. Before God chose every rock that exists, he chose you.

That’s an amazing thought—that even before he chose to create the sun and moon and stars, God knew you and chose to love you. That is the foundation of your identity.

Nobody wants to be chosen last. But you have never been last in God’s thoughts. You have always been first on his mind. He chose you, he loves you, and he accepts you. You can rest in these truths today.

Talk It Over

  • Knowing that God chose you before Creation, how do you think your life fits into his larger plan for the world?
  • Why does knowing you’re loved and accepted by God help you find rest?
  • What does it mean to be adopted into God’s family?

How do you become part of God’s family?

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God choose you—even though you sin and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’ve never accepted God’s love and decided to follow Jesus, I want you to have that opportunity now. Start with this prayer:

“Dear God, I don’t understand it all, but I thank you that you love me. I thank you that you are for me and that you didn’t send Jesus to condemn me but to save me.

“I confess that I have sinned against you, and I admit I need Jesus as my Savior. I want a relationship with Jesus. I want to follow him and do the things he tells me to do.

“I ask you to save me from my past, my regrets, my mistakes, my sins, my habits, my hurts, and my hang-ups.

“I ask you to save me for your purpose. I want to know why you put me on this planet. And I want to fulfill what you created me to do. I want to learn to love you and trust you and be in your family forever. In your name I pray. Amen.