0471“Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em” (Gia-cơ 1:21 TTHĐ).

Tiếng Chúa và tiếng điện thoại di động giống nhau ở điểm nào? Đối với cả hai, bạn phải ở đúng vị trí mới nghe rõ ràng được!

Chất lượng nhận sóng điện thoại di động của bạn thay đổi rất khác biệt. Trong một tòa nhà lớn vững chắc, vùng phủ sóng của bạn có chỗ tốt, chỗ không. Tại những vùng xa xôi, hẻo lánh có thể sẽ không có dịch vụ điện thoại di động nào cả. Bạn phải ở đúng vị trí mới có được tín hiệu đáng tin cậy, rõ ràng.

Điều này cũng đúng đối với quan hệ của bạn với Chúa. Nếu bạn muốn nghe tiếng Chúa rõ ràng và không ngắt quãng thì bạn phải ở đúng vị trí.

Nghe tiếng Chúa khi ở sai vị trí sẽ như thế nào? Khi bạn ở sai vị trí, đầu óc của bạn sẽ bị đóng chặt lại — bạn muốn làm điều mình muốn, chứ không phải điều Chúa muốn. Khi ở sai vị trí, tấm lòng bạn bị chai cứng — bạn không muốn lắng nghe.

Điều gì khiến cho bạn cứng lòng và không muốn nghe tiếng Chúa? Dưới đây là ba điều ngăn trở khiến bạn không mở lòng ra đón nhận Lời Chúa:

1. Sự kiêu ngạo:

Nếu bạn nghĩ rằng mình không cần Chúa trong cuộc sống của mình và bạn muốn tự mình giải quyết mọi việc, có lẽ bạn đang không lắng nghe tiếng Chúa. Sự kiêu ngạo khiến bạn không mở lòng ra cho khả năng rằng có lẽ Chúa đang muốn nói một điều gì đó với bạn.

2. Sự sợ hãi:

Nhiều người không thể nghe tiếng Chúa bởi vì họ sợ nghe những điều mà Chúa nói. Bạn có thể nghĩ rằng khi nghe tiếng Chúa hay cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài sẽ khiến bạn trở thành một người cuồng tín về tín ngưỡng. Hay có thể bạn sợ rằng bạn phải làm những thay đổi nào đó trong đời sống mình nếu bạn lắng nghe điều Chúa đang hướng dẫn.

3. Sự cay đắng:

Khi bạn cứ ôm chặt lấy sự tổn thương, oán giận, hay thù hận, bạn sẽ không thể nào nghe được tiếng Chúa — bởi vì tấm lòng bạn bị chai cứng. Một tấm lòng chai cứng trở nên lạnh lẽo và khiến bạn luôn đề phòng, thủ thế, ngay cả đối với tình yêu của Chúa.

Gia-cơ 1:21 dạy rằng, “Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em” (TTHĐ).

Đã đến lúc để loại bỏ những cay đắng, sợ hãi và kiêu ngạo đã ngăn trở không cho bạn nghe được tiếng Chúa và sống theo mục đích Ngài đã định cho bạn. Rồi bạn sẽ có thể nghe Chúa với tấm lòng và đầu óc rộng mở và khiêm tốn để tiếp nhận điều Chúa đang nói với bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Làm thế nào để bạn nghe được tiếng Chúa hay cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài? Chúa đã nói với bạn trong những cách nào trong quá khứ?

2.    Bạn đang kinh nghiệm những sự kiêu ngạo, sợ hãi, hay cay đắng trong những cách nào ngày hôm nay? Bạn cần thực hiện những bước nào để gạt bỏ những điều đó sang một bên?

3.    Có một điều nào Chúa luôn nói với bạn mà bạn vẫn làm ngơ không? Hôm nay bạn sẽ đáp lại với Chúa như thế nào?

 

 

 

 


THREE BARRIERS TO HEARING GOD’S VOICE

By Rick Warren —

“Get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls" (James 1:21 NLT).

What do God’s voice and cell phones have in common? For both, you have to be positioned correctly to hear them clearly!

Reception quality with your cell phone varies widely. In a big, sturdy building, your coverage may be spotty. In a wilderness area, you’ll likely have no cell service at all. You have to be in the right position to have a clear, reliable signal.

The same is true with your relationship with God. If you want to hear God’s voice clearly and consistently, you must be positioned correctly.

What does it look like to be in the wrong position to hear God? When you’re in the wrong position, your mind is closed—you want to do what you want, not what God wants. In the wrong position, your heart is hardened—you’re unwilling to listen.

What keeps your heart hard and mind closed to God? Here are three barriers that keep you closed to God’s message:

1. Pride. If you think you don’t need God in your life and you want to handle things yourself, you’re probably not listening for God to speak. Pride keeps you from being open to the possibility that God might want to say something to you.

2. Fear. Many people can’t hear God because they’re afraid to hear God speak. You might think that hearing God’s voice or sensing his leading makes you some kind of religious fanatic. Or maybe you’re afraid of the changes you’d need to make in your life if you listened to God’s leading.

3. Bitterness. When you hold on to hurt, resentment, or a grudge, you’re not able to hear God—because your heart is hardened. A hard heart grows cold and makes you defensive, even to God’s love.

James 1:21 says, “Get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls” (NLT).

It’s time to get rid of the bitterness, fear, and pride that keep you from hearing God’s voice and living out his purpose for your life. Then you’ll be able to hear God with and open heart and mind and “humbly accept” what he’s saying to you.

Talk It Over

  • How do you hear God’s voice or sense his leading? In what ways has he spoken to you in the past?
  • In what ways are you experiencing pride, fear, or bitterness today? What steps do you need to take to put those aside?
  • Is there something God has been telling you that you’ve been ignoring? How will you respond to him today?