0509“Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế” (IICô-rinh-tô 10:5b BDM 2002).

Đây là bí quyết để chiến thắng cám dỗ: Đừng tranh chiến với nó. Chỉ cần tái tập trung.

Bất cứ điều gì bạn chống lại nó cứ tiếp tục dai dẳng. Bạn có biết rằng trong Kinh Thánh, không một lần nào bảo bạn phải chống cự lại sự cám dỗ không? Bạn được bảo phải chống trả Ma quỷ, nhưng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chìa khóa để thắng hơn cám dỗ không phải là đẩy lui nó nhưng là thay đổi sự tập trung của bạn.

Bất cứ điều gì thu hút được sự chú ý của bạn sẽ nắm giữ được bạn. Cuộc chiến với tội lỗi luôn bắt đầu trong đầu óc trước. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói trong Thi 119:6, “Tôi sẽ không bị hổ thẹn vì tôi chú tâm vào mọi điều răn của Chúa” (BDM 2002). Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn chăm chỉ về điều răn Chúa, thì bạn sẽ không suy nghĩ về những điều kém quan trọng hơn.

Điều này cũng đúng trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống dù tốt hay xấu. Nếu bạn tập trung vào những điều tin kính, chúng sẽ kéo bạn về hướng tin kính. Nếu bạn tập trung vào những thứ bạn thấy trên truyền hình và trên mạng xã hội, chúng sẽ kéo bạn sang hướng khác. Bất cứ điều gì bạn tập trung vào sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Bất cứ điều gì thu hút được sự chú ý của bạn sẽ nắm giữ được bạn.

Điều quan trọng là thay đổi tâm trí của bạn.

Cám dỗ luôn đi theo một khuôn mẫu có thể đoán trước được: sự chú ý, sự kích động và hành động. Đầu óc bạn bị lôi cuốn, cảm xúc của bạn bắt đầu xuất hiện và rồi bạn hành động theo cảm xúc đó.

Vì vậy đừng chống lại cám dỗ; chỉ cần hướng đầu óc bạn sang một điều gì khác.

Kinh Thánh nói về điều đó như thế này: “Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế” (IICô-rinh-tô 10:5 BDM 2002). Có điều là, hầu hết mọi người không ai được giỏi lắm về việc bắt mọi tư tưởng mình phải vâng phục Chúa Cứu Thế bởi vì điều này cần phải luyện tập nhiều.  Bạn không thể lúc nào cũng có thể kiểm soát được hoàn cảnh của mình và bạn thường không thể kiểm soát được cảm xúc mình.

Nhưng bạn có thể kiểm soát được những gì bạn nghĩ đến. Đó luôn là sự lựa chọn của bạn. Và nếu bạn thay đổi cách bạn suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cách bạn cảm xúc và điều này sẽ thay đổi cách bạn hành động.

Hãy ngừng tranh chiến với cám dỗ ngay hôm nay. Thay vào đó hãy thay đổi sự suy nghĩ của bạn — và điều đó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn dành thì giờ suy nghĩ về điều gì? Đầu óc bạn suy nghĩ lan man đến đâu khi bạn không tập trung vào một điều gì cụ thể?

2.    Trong những tình huống nào bạn biết tâm trí mình sẽ tập trung vào những điều sẽ khiến bạn phạm tội?

3.    Làm thế nào để bạn có thể rèn luyện bản thân để bạn có thể tập trung vào Lời và lẽ thật của Chúa cách tự nhiên thay vì vào những điều dẫn đến sự cám dỗ?

 

 

 

 


TO OVERCOME TEMPTATION, CHANGE YOUR FOCUS

By Rick Warren —

“We capture every thought and make it give up and obey Christ" (2 Corinthians 10:5 NCV).

Here’s the secret to temptation: Don’t fight it. Just refocus.

Whatever you resist persists. Did you know that, in the Bible, not once are you told to resist temptation? You are told to resist the Devil, but that’s a whole different issue. The key to overcoming temptation is not to push back. It’s to change your focus.

Whatever gets your attention gets you. The battle for sin always starts in the mind. That’s why the Bible says in Psalm 119:6, “Thinking about your commands will keep me from doing some foolish thing” (CEV). Why? Because if you’re thinking about God’s truth, you’re not thinking about less important things.

It’s true in every single area of life—good or bad. If you focus on godly things, they’ll pull you in a godly direction. If you focus on the stuff you see on television and on social media, they’ll pull you in another direction. Whatever you focus on gets your attention. Whatever gets your attention is going to get you.

The key is to change your mind.

Temptation always follows a predictable pattern: attention, arousal, and action. Your mind gets hooked, your feelings kick in, and then you act on it.

So don’t fight a temptation; just turn your mind to something else.

The Bible says it like this: “We capture every thought and make it give up and obey Christ” (2 Corinthians 10:5 NCV). The thing is, most people aren’t very good at capturing every thought and turning it to Christ—because it takes lots of practice. You can’t always control your circumstances, and you often can’t control the way you feel.

But you can control what you think about. That’s always your choice. And if you change the way you think, it changes the way you feel, and that will change the way you act.

Stop fighting temptation today. Instead, change your mind—and that will change your life!

Talk It Over

  • What do you spend your time thinking about? Where does your mind wander when you’re not focused on something specific?
  • In what situations do you know your mind will focus on things that will cause you to sin?
  • How can you train yourself so that it is more natural for you to focus on God’s Word and truths instead of the things that lead to temptation?