0372“(Hãy) mặc lấy người mới, là người đã được tạo nên giống Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết (Ê-phê-sô 4:24 NIV-VPNS).

Như trước đây tôi đã đề cập đến tính cách của bạn, căn bản là tổng hợp những thói quen của bạn; đó là cách bạn hành động theo thói quen. Kinh Thánh dạy rằng, “(Hãy) mặc lấy người mới, là người đã được tạo nên giống Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (Ê-phê-sô 4:24 NIV-VPNS).

Bạn hình thành thói quen của mình qua thì giờ ở với Lời Chúa, thì giờ ở với người khác và cách bạn đối diện với những hoàn cảnh trong cuộc sống. Cả ba điều này không thể thiếu được trong việc phát triển tính cách. Lời Chúa cung cấp lẽ thật bạn cần có để tăng trưởng. Những người Chúa mang đến cho bạn để bạn có được sự nâng đỡ, hỗ trợ cần thiết. Và hoàn cảnh cho bạn có được môi trường để thực tập trở nên như Chúa Cứu Thế.

Nếu bạn học, áp dụng Lời Chúa, thường xuyên giao tiếp với các tín hữu khác và học tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi bảo đảm bạn sẽ trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Nhiều người cho rằng họ chỉ cần học Kinh Thánh riêng biệt và cầu nguyện là có được sự tăng trưởng thuộc linh. Nhưng có một số vấn đề trong cuộc sống sẽ không bao giờ được thay đổi qua việc học Kinh Thánh một mình hoặc cầu nguyện cách cá nhân. Chúa dùng đến con người. Chúa thường chọn làm công việc của Ngài thông qua con người để chúng ta học cách phụ thuộc vào nhau. Chúa muốn con cái của Chúa cùng nhau lớn lên.

Trong nhiều tôn giáo, những người được coi là trưởng thành thuộc linh và thánh thiện nhất là những người tự cô lập cách biệt với người chung quanh — họ sống trong các tu viện trên núi, không bị lây nhiễm do sự tiếp xúc với người khác.

Nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn. Trưởng thành thuộc linh không phải là một sự đeo đuổi cá nhân, đơn lẻ!

Bạn không thể tăng trưởng để trở nên giống Chúa Cứu Thế trong sự cô lập được. Bạn phải ở gần người khác và giao tiếp với họ. Bạn cần phải là một phần của Hội Thánh và cộng đồng.

Tại sao vậy? Bởi vì sự trưởng thành thuộc linh thật là học cách yêu thương như Chúa Jêsus. Bạn không thể thực hành việc trở nên giống Chúa Jêsus mà không có mối liên hệ với người khác được.

Hãy nhớ rằng tất cả những gì có trong cuộc sống Cơ đốc nhân là tình yêu — yêu Chúa và yêu nhau.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa đã dùng những người khác để giúp bạn tăng trưởng thuộc linh như thế nào?

2.    Điều gì ngăn trở bạn tìm kiếm một cộng đồng đích thực, cởi mở với những tín hữu khác?

3.    Biết Chúa Jêsus giúp bạn yêu thương người khác tốt hơn trong những cách nào?


 

 

 

TO GROW SPIRITUALLY, YOU NEED OTHER PEOPLE

By Rick Warren — 

“Put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” (Ephesians 4:24 NIV).

As I mentioned yesterday, your character is essentially the sum of your habits; it’s how you habitually act. The Bible says, “Put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” (Ephesians 4:24 NIV).

You form your habits through your time in God’s Word, your time with people, and the way you face your circumstances. All three are indispensable for character development. God’s Word provides the truth you need to grow. God’s people provide the support you need. And circumstances provide the environment to practice Christlikeness.

If you study and apply God’s Word, connect regularly with other believers, and learn to trust God in difficult circumstances, I guarantee you will become more like Jesus.

Many people assume they just need solitary Bible study and prayer for spiritual growth. But some issues in life will never be changed by solo Bible study or individual prayer. God uses people. God often chooses to do his work through people so that we will learn to depend on each other. He wants his children to grow together.

In many religions, the people considered to be the most spiritually mature and holy are those who isolate themselves—they live in mountaintop monasteries, uninfected by contact with other people.

But this is a gross misunderstanding. Spiritual maturity is not a solitary, individual pursuit!

You cannot grow to Christlikeness in isolation. You must be around other people and interact with them. You need to be part of a church and community.

Why? Because true spiritual maturity is all about learning to love like Jesus. You can’t practice being like Jesus without being in relationship with other people.

Remember, the Christian life is all about love—loving God and loving others.

Talk It Over

  • How has God used other people to help you grow in spiritual maturity?
  • What keeps you from pursuing authentic, transparent community with other believers?
  • In what ways does knowing Jesus help you love other people better?