0012“Phước cho người đọc … lời tiên tri nầy”  (Khải Huyền 1:3)

Có khi nào bạn cảm thấy như thể mình không hiểu Kinh Thánh? Bạn có tự hỏi vì sao Lời Chúa không đem lại sự khác biệt lớn lao nào cho đời sống bạn? Nếu có, tôi xin hỏi bạn một câu: Bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc Kinh Thánh?

Vì trong phần lớn lịch sử Cơ Đốc giáo, chỉ có các linh mục có Kinh Thánh, vì thế, họ là những nhà giải Kinh duy nhất. Mọi người khác chỉ cần công nhận những gì họ nói.

Rồi, vào khoảng năm 1440, Johannes Gutenberg phát minh ra máy in di động và lần đầu tiên, dân thường được đều đặn tiếp xúc với Kinh Thánh. Họ nhận thấy, “Những điều linh mục dạy tôi không đúng với những gì tôi đọc được trong Kinh Thánh.”

Kinh Thánh đến được với thường dân đã dẫn đến một cuộc cách mạng – một sự biến động lớn trong hội thánh mà ngay nay chúng ta được biết là Phong Trào Cải Chánh Tin lành. Nhờ có máy in và phong trào Cải Chánh mà bạn và tôi có thể đọc Kinh Thánh mỗi ngày – nhưng bạn có đọc không?

Tôi biết có những tín đồ Cơ Đốc trung thành với các trang thể thao hơn là với Lời Chúa. Người ta có thể dành ba tiếng đồng hồ mỗi ngày lên mạng xã hội hay xem TV trong khi chỉ dành vài phút để đọc Kinh Thánh. Họ mong muốn điều đó sẽ biến đổi họ thành những gã khổng lổ thuộc linh, nhưng làm gì có chuyện đó!

Để hiểu và lớn lên nhờ Lời Chúa, bạn phải đọc Kinh Thánh. Và đọc Kinh Thánh dễ hơn bạn tưởng nhiều. Nếu mỗi ngày bạn đọc 15 phút, bạn sẽ đọc xong quyển Kinh Thánh trong một năm. Nếu dùng 30 phút xem TV mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, một năm bạn sẽ đọc xong quyển Kinh Thánh hai lượt.

Nghĩ lại mà xem bạn dành thời gian mỗi ngày để đọc những gì – một trang blog yêu thích, bản tin buổi sáng hay trang chủ mạng xã hội. Bạn có tin mọi điều mình đọc được từ những nguồn đó không? Còn những gì bạn đọc được trong Kinh Thánh? Nhiều người nói, “Tôi tin toàn bộ những gì được chép trong Kinh Thánh.” Tôi chỉ muốn trả lời họ, “Vậy anh có đọc từ đầu đến cuối quyển sách ấy chưa?”

Nếu bạn chưa có thói quen đọc Kinh Thánh thường xuyên, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy thay thế một trong những nguồn tin không hoàn toàn đáng tin cậy bạn đọc mỗi ngày bằng Lời Đức Chúa Trời. Xin nhớ lời Chúa chép trong sách Khải Huyền, “Phước cho người đọc … lời tiên tri nầy” (Khải Huyền 1:3).

 

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Bạn “ôm” phương tiện truyền thông nào mỗi ngày? Trong những nguồn tin đó có những nguồn nào hoàn toàn đáng tin cậy?
  • Hãy liệt kê cụ thể những phương cách phương tiện truyền thông bạn đọc hay xem mỗi ngày định hình con người bạn và lập một danh sách khác liệt kê những điều định hình con người bạn qua việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
  • Hãy nghĩ về những phương tiện truyền thông bạn “ôm” hằng ngày. Trong tuần tới đây, bạn sẽ thay thế phương tiện nào bằng việc đọc Kinh Thánh? Chẳng hạn, nếu bạn dành 10 phút mỗi ngày lướt Twitter, bạn có bằng lòng dành 10 phút ấy để đọc Lời Chúa không?

 


To Benefit from the Bible, You Have to Read It

BY RICK WARREN — 

“Happy is the one who reads this book.”

Revelation 1:3 (GNT)

Do you ever feel like you just don’t understand the Bible? Do you wonder why it’s not making a big difference in your life? If so, let me ask you this question: How much time do you spend reading the Bible? For much of Christianity’s history, only priests had Bibles. As a result, they were the only ones to interpret Scripture. Everyone else just had to accept what they said.

Then, around 1440, Johannes Gutenberg invented the movable-type printing press. For the first time, common people had regular access to Bibles. “What the priest is telling me and what I read in the Bible don’t match!” they said.

Getting the Bible into the hands of ordinary people led to a type of revolution—a major church upheaval that we now know as the Protestant Reformation. Thanks to the printing press and the Reformation, you and I can read the Bible every single day—but do you?

I know some Christians who are more faithful to the sports page than they are to God’s Word. People might spend three hours a day on social media or watching TV, while spending just a few minutes reading the Bible. They expect that formula will transform them into spiritual giants, but it just doesn’t work that way.

To understand and grow from the Bible, you have to read it. And reading the Bible is easier than you think. If you read it for 15 minutes every day, you’ll read through it once in a year. If you replace one 30-minute television program a day with Bible reading, you’ll read through the Bible twice a year.

Think about what you spend your time reading every day—a favorite blogger, the morning newspaper, or your social media feed. Do you believe everything you read in those places? What about what you read in the Bible? Many people say, “I believe the Bible from cover to cover.” And I want to respond, “Have you read it from cover to cover?”

If you don’t have a regular Bible reading habit, start today. Take one of those sources that isn’t completely reliable and replace it with the Word of God. Remember what the book of Revelation says: “Happy is the one who reads this book” (Revelation 1:3 GNT).

 

Talk It Over

1. What media do you consume every day? Which of those sources is completely reliable?

2.      List specific ways you’re shaped by the media you read or watch every day. Make another list of the ways reading the Bible daily might shape you.

3.      Think about that list of media you consume daily. In the next week, which one media source could you replace with Bible reading? For example, if you spend 10 minutes every evening scrolling through Twitter, you could spend those 10 minutes in God’s Word instead.