0167“Đừng trả lời kẻ ngu dại theo như sự ngu dại của nó; E rằng con cũng như nó chăng.” (Châm 26:4 BDM 2002).

Có rất nhiều nội dung tiêu cực xuất hiện trên mạng. Rất dễ để đọc điều tiêu cực trên mạng xã hội rồi bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Bạn chỉ muốn cho mọi người hiểu rõ được điều nào là đúng, điều nào là sai!

Hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề gia phả, những sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp; vì những điều nầy đều vô ích và chẳng có giá trị gì.” (Tít 3:9 BHĐ).

Chúa không muốn bạn góp phần vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Điều đó cũng bao gồm những cuộc tranh cãi trên mạng. Nhiều người chỉ chờ đợi cho một vấn đề thách thức trên mạng để họ có thể tham dự cuộc tranh cãi.  Có người thậm chí còn kiếm những cơ hội để có dịp tranh cãi. Cho dù lý do hoặc động cơ thúc đẩy là gì đi chăng nữa, những cuộc tranh cãi này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.  Kinh Thánh nói rằng những người sống để tranh luận, cãi cọ đó: “Đốt than cho than cháy đỏ, chụm củi để lửa cháy bùng, Kẻ hay tranh cạnh gây ra điều cãi cọ cũng như thế.” (Châm 26:21 BHĐ).

Đừng đổ thêm dầu vào lửa. “Đừng trả lời kẻ ngu dại theo như sự ngu dại của nó; E rằng con cũng như nó chăng.” (Châm 26:4 BDM 2002).

Đừng để họ dẫn dụ bạn! Bạn không cần bận tâm hay quan tâm đến đến người khác sẽ nghĩ gì về mình. Bạn không nên để những điều đó làm mất đi niềm vui, hạnh phúc của bạn. Thay vào đó, hãy quan tâm đến điều Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói.” (Ma-thi-ơ 12:36 BHĐ).

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải khai trình mỗi một lời chúng ta đã viết ra, nói ra trên mạng hoặc trên điện thoại của mình. Điều đó phải nên khiến cho mọi người phải suy nghĩ, cân nhắc đăng lên bất cứ điều gì lên mạng.

Kinh Thánh nói rằng sự kiêu ngạo là nguyên nhân gây ra xung đột (Châm 13:10). Bất cứ nơi nào có xung đột, nơi đó có liên quan đến cái tôi, khi lòng kiêu ngạo của tôi chạm vào sự kiêu hãnh của bạn nó sẽ tạo nên xung đột.

Trước khi bạn lên mạng, hãy xin Chúa cho bạn một liều thuốc lớn của sự khiêm tốn. Bạn sẽ cần đến nó để không đổ thêm dầu khi đối mặt với ngọn lửa và biết lựa chọn đúng đắn điều để nói với tình yêu thương.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Nếu bạn muốn những điều bạn đăng lên trên mạng thông tin xã hội là điều gây dựng, thì bạn cần phải thay đổi việc bạn sẽ cho phép người nào và điều gì được đăng trên mạng cá nhân của bạn.  Bạn có thể bắt đầu thay đổi những gì ngay bây giờ?

2. Bạn có nhớ một lần nào bạn đã viết về một người trên mạng mà bạn không nói được khi đối diện với người đó? Theo bạn nghĩ tại sao chúng ta lại có sự đối xử khác biệt giữa trò chuyện trên mạng và trò chuyện mặt đối mặt?

3. Khi bạn có sự bất đồng với một người nào đó về một vấn đề thời sự nóng bỏng, bạn sẽ nói gì? Chúa muốn bạn phải đáp lại như thế nào?


 

Don’t Add Fuel To The Fires Of Online Arguments

By Rick Warren — 

“Don't answer fools when they speak foolishly, or you will be just like them” (Proverbs 26:4 NCV).

There’s a lot of negative stuff online. It’s never been easier to take to heart the negativity that you read on your social media feed and then get drawn into unproductive arguments. You just want to set people straight!

“Stay away from those who have foolish arguments and talk about useless family histories and argue and quarrel about the law. Those things are worth nothing and will not help anyone” (Titus 3:9 NCV).

God doesn’t want you to get involved in useless arguments. That includes those on the Internet. There are plenty of people just waiting for someone to challenge them online. They even go looking for arguments. But those folks use motivated reasoning, which means, no matter what you say, it’s not going to change anything. The Bible has something to say about people who live for the fight: “Just as charcoal and wood keep a fire going, a quarrelsome person keeps an argument going” (Proverbs 26:21 NCV).

Don’t add fuel to the fire. “Don’t answer fools when they speak foolishly, or you will be just like them” (Proverbs 26:4 NCV). Don’t let them hook you!

What people think about you should not concern you and does not have any degree of influence on your happiness. Instead, here’s what Jesus says you should be worrying about: “And I tell you that on the Judgment Day people will be responsible for every careless thing they have said” (Matthew 12:36 NCV).

One day, we’re going to give an account of every word we used on the Internet or our phones. That ought to give anyone pause before they post anything.

The Bible says that pride always causes conflict (Proverbs 13:10). Anywhere you find conflict, ego is involved. When my pride hits your pride, that causes conflict.

Before you go online, ask God to give you a good dose of humility. You’ll need it as you face the fire and make the right choice to speak in love.

Talk It Over

  • If you want your social media feed to be edifying, then you might need to make some changes to who and what you allow on your feed. What changes can you start making today?
  • Can you think of a time you said something online that you would not have said in person? Why do you think we’re willing to have this double standard when communicating online?
  • What do you want to say to someone who disagrees with you about any of the current hot-button topics? How do you think God wants you to respond instead?