0168Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời. (Ma-thi-ơ 6:1 BHĐ).

Bạn có nhớ một bức ảnh chụp một người phụ nữ lớn tuổi đứng trong đám đông của những người trẻ tuổi đang giơ cao điện thoại của họ lên, cố gắng ghi lại một khoảnh khắc nào đó đang ở trước mặt họ không? Người phụ nữ đó là người duy nhất trong đám đông không cố gắng ghi lại điều đang xảy ra vào đúng khoảnh khắc đó trên điện thoại của mình. Trong tấm ảnh, gương mặt của bà trông thật thanh thản và bà đang mỉm cười, như thể đang thật sự tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc đó.

Bạn không thể nào ở trong một khoảnh khắc khi chính bạn đang cố gắng ghi lại khoảnh khắc đó.

Chẳng hạn như, bạn sẽ không bao giờ thấy được một bức ảnh của tôi trong giờ tĩnh nguyện của tôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tôi tập trung cho mình việc chụp cho được một bức ảnh đẹp để đăng trên mạng, thì sự tương giao của tôi với Chúa lúc đó là giả dối, là không chân thật. Không có động cơ nào có thể biện minh cho việc đăng hình trên mạng truyền thông xã hội hay cho việc dành thì giờ tĩnh nguyện. Bạn cần có một thì giờ tĩnh nguyện với Chúa mỗi ngày, nhưng đó phải là thì giờ riêng tư giữa bạn với Chúa.

Bạn không thể nào ở trong một khoảnh khắc trong khi bạn đang cố gắng ghi chép lại khoảnh khắc đó.

Trong bài giảng trên núi Chúa Giê-xu đã dạy, “Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 6:1 BHĐ).

Nói một cách khác, nếu bạn đem những việc tốt đẹp bạn đã làm và khoe khoang về chính mình trên mạng để người khác biết và khen ngợi, thì đó sẽ là tất cả phần thưởng mà bạn có thể nhận được.

Phương tiện truyền thông xã hội đã tạo nên một môi trường, một cơ hội khi bạn khoe khoang. Khi bạn khoe khoang, nó sẽ xây nên những bức tường ngăn cách. Khoe khoang không xây dựng mối thông công. Khoe khoang không giúp bạn có thể gần gũi hơn với một người nào cả. Nếu bạn muốn đến gần người khác, thì cần phải làm điều ngược lại. Hãy chia sẻ những vấn đề mà Chúa Giê-xu đang giúp bạn. Hãy chân thật! Hãy cho người khác thấy được những lỗi lầm bạn phạm chứ không chỉ những hình ảnh tốt đẹp nổi bật nhất của mình. Nhờ đó họ sẽ được khích lệ để cầu xin Chúa giúp họ trong việc giải quyết vấn đề.

Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (IPhi-e-rơ 5:6 BHĐ).

Đừng quan tâm lắm khi người khác dùng mạng xã hội để tự đề cao bản thân mình. Nếu bạn thật sự là con cái của Chúa, thì Ngài sẽ nâng bạn lên cao vào chính thời điểm của Ngài, vào lúc mà Chúa biết bạn đã sẵn sàng. Khi bạn ngưng giả vờ làm một người hoàn hảo nào đó, thì bạn sẽ có được bình yên thanh thản chỉ để làm chính người mà Chúa đã tạo dựng nên bạn trở thành. Sau đó bạn có thể thật sự tận hưởng cái khoảnh khắc đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Đối với bạn có khó khi chỉ nhận được sự khen ngợi của Chúa thay vì từ người khác hay không? Tại sao có, tại sao không?

2.      Tại sao phô trương khoe khoang lại khiến bạn không gây dựng được những mối liên hệ sâu đậm và chân thực?

3.      Những hình tượng xuất sắc nổi bật của người khác trên mạng khiến bạn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào?


 

DON’T BE A SHOW-OFF ONLINE

By Rick Warren — 

“Watch out! Don’t do your good deeds publicly, to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven” (Matthew 6:1 NLT).

Do you remember seeing the photo of an elderly woman in a throng of young people who all have their phones up, trying to capture whatever moment is in front of them? The old woman is the only one who is not trying to capture the moment on her phone. In fact, she has the most serene look on her face and is smiling, as if she is truly relishing the moment.

You can’t be in the moment while you’re trying to capture the moment.

As an example, you will never see a photo of me during my quiet time. Why? Because if I’m focusing on getting a great picture for Instagram, then my communion with God is not authentic. I do not have the right motivation for posting to social media or for doing a quiet time. You need to have a quiet time with God every day, but it ought to be between you and God.

You can’t be in the moment while you’re trying to capture the moment.

Jesus says in the Sermon on the Mount, “Watch out! Don’t do your good deeds publicly, to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven” (Matthew 6:1 NLT).

In other words, if you take the good you’ve done and brag about it online just so other people will give you recognition, then that’s all the reward you’re going to get.

Social media offers a huge temptation to show off. But when you show off, it builds barriers. It doesn’t build fellowship. It doesn’t draw you closer to anybody. If you want to draw closer to people, then do the opposite. Share the problems Jesus is helping you with. Be real! Give people a look at your bloopers and not just your highlight reel. They will be encouraged to ask God to help them with their problems too.

“Humble yourselves, then, under God’s mighty hand, so that he will lift you up in his own good time” (1 Peter 5:6 GNT).

Don’t worry when others use social media to promote themselves. If you’re a child of God, then he will promote you at the right time, when he knows you’re ready. When you stop pretending to be somebody you’re not, you’ll be at peace just being who God made you to be, right where he meant for you to be. Then you can really enjoy the moment.

Talk It Over

  • Is it difficult for you to be content only with God’s praise instead of the praise of people? Why or why not?
  • Why does showing off keep you from developing deep, authentic relationships?
  • How do other people’s highlight reels on social media make you feel discontented with your life?