0277“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BHĐ).

Thất bại không bao giờ là chung cuộc. Bạn không bao giờ là người thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc, và lúc nào cũng đều là thời điểm quá sớm để bỏ cuộc!

Bạn không đánh giá thành quả của một người bằng tài năng, sự giàu có hay học vấn của họ. Bạn đánh giá sự thành công của một người bằng điều nào có thể làm cho họ ngã lòng, nản chí.

Vậy điều gì đã làm cho bạn nản lòng, không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa? Nó có thể đơn giản khi một người bạn hay là một người thân trong gia đình nói với bạn rằng, “Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay.”

Kinh Thánh dạy trong Ga-la-ti 6:9, “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (BHĐ).

Bạn muốn biết tôi đã bao nhiêu lần muốn xin từ chức tại Hội Thánh Saddleback không? Hầu như mỗi sáng thứ hai tôi đều nghĩ rằng, “Chúa ơi, chắc chắn phải có một người nào đó có thể làm tốt công việc hơn con đã làm ngày hôm qua. Công việc này thật quá lớn lao để một người có thể gánh vác.”

Chúa bảo, “Cứ tiếp tục, bước tới.” Đôi lúc tôi cũng có thể không sáng dạ, thông minh lắm, nhưng tôi không biết buông tay là gì, tôi không biết bỏ cuộc là như thế nào.

Chúa làm việc trong đời sống của bạn tùy theo đức tin của bạn. Kinh Thánh cho biết, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6 BHĐ) và “Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi” (Rô-ma 14:23 BHĐ) và “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 BHĐ).

Vậy bạn sẽ làm gì trong đức tin mình? Bạn cần cầu nguyện mỗi ngày khi thức dậy, “Lạy Chúa, hôm nay con có thể làm điều gì mà đòi hỏi cần có đức tin?” Hãy dành thời giờ trong ngày của bạn để lắng nghe và vâng theo câu trả lời của Chúa cho câu hỏi đó, thì đời sống của bạn sẽ làm đẹp lòng Chúa.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống của bạn mà bạn không thể kiểm soát được. Bạn không thể kiểm soát được cha mẹ của mình là ai, khi nào mình được sinh ra, hoặc chủng tộc hay quốc gia của mình là gì. Bạn không thể kiểm soát được mình sẽ có được những ân tứ và tài năng nào.

Nhưng bạn có thể kiểm soát hoàn toàn việc bạn chọn tin vào Chúa nhiều đến thế nào.

Chúa dùng những người đang trông đợi Ngài hành động, những người không bao giờ bỏ cuộc, những người mạo hiểm trong đức tin — những người đeo đuổi ước mơ của mình. Bạn muốn trở thành người Chúa sử dụng để hoàn thành mục đích của Ngài hay không là do bạn lựa chọn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì ngăn cản bạn đeo đuổi ước mơ Chúa ban cho bạn? Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn phản ứng lại như thế nào trong những hoàn cảnh đó?

2.      Bạn biết được người nào đã không từ bỏ việc đeo đuổi ước mơ Chúa ban, ngay cả khi họ có lý do để bỏ cuộc? Điều này đã khích lệ đức tin của bạn như thế nào?

3.      Điều gì Chúa muốn bạn làm hôm nay mà cần có đức tin?


 

 

 

Don’t Give Up On God’s Dream

By Rick Warren — 

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (Galatians 6:9 NIV).

Failure is never final. You’re never a failure until you quit, and it’s always too soon to quit!

You don’t determine a person’s greatness by their talent, wealth, or education. You determine a person’s greatness by what it takes to discourage them.

So what does it take to discourage you from going after your dream? It may be as simple as a friend or family member telling you, “I don’t think that’s a good idea.”

The Bible says in Galatians 6:9, “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (NIV).

You want to know how many times I’ve wanted to resign from Saddleback Church? Just every Monday morning when I think, “God, surely somebody could have done a better job than I did yesterday. This thing is too big for any one person.”

God says, “Just keep on keeping on.” I may not be very bright sometimes, but I don’t know how to quit—I don’t know how to give up.

God works in your life according to your faith. The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV) and “Whatsoever is not of faith, is sin” (Romans 14:23 GNV) and “According to your faith . . . it will be done to you” (Matthew 9:29 AMP).

So what are you doing in faith? You need to ask every day when you get up, “God, what can I do today that will require faith?” Spending your day listening for and obeying God’s answer to that question, and your life will be pleasing to him.

There are a lot of things in your life you don’t have control over. You can’t control who your parents are, when you were born, or what your race or nationality is. You can’t control what gifts and talents you were given.

But you do have complete control over how much you choose to believe God.

God uses people who expect him to act, who never give up, who take risks in faith—who get his dream and go after it. It’s your choice whether you want to be the kind of person God uses to accomplish his purpose.

Talk It Over

  • What things discourage you from pursuing your God-given dreams? How do you think God wants you to respond to those circumstances?
  • Who do you know who hasn’t given up on pursuing their God-given dreams, even when they had reasons to give up? How have they encouraged your faith?
  • What is God asking you to do today that will require faith?