“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”  Thi 23:4

Bạn đang lo lắng về điều gì ngày hôm nay? Nền kinh tế? Sức khỏe của bạn? Hóa đơn bạn đang có? Con cái? Lo lắng về tương lai? Thực ra trong thế giới chúng ta sống ngày nay, có rất nhiều lý do để sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng, ngay cả trong những thung lũng tối tăm nhất của bạn, Ngài vẫn đi bên cạnh bạn.

Thật thú vị khi thấy rằng có tất cả 365 câu trong Kinh thánh nói rằng: “Đừng sợ”. Chúa cho chúng ta một thông điệp “Đừng sợ” cho mỗi một ngày trong năm! Ngài muốn chúng ta nghe được thông điệp: Đừng sợ”.

Tại sao Đức Chúa Trời phải lặp đi lặp lại nhiều lần khi nói đến những nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta như thế? Đó là vì những tổn thương và ức chế thường có thể khiến cho chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn bắt tội mình, rằng tất cả những điều Ngài muốn làm là lên án và trừng phạt mình. Nhưng điều này đơn giản là không đúng sự thật chút nào cả. Chúa Jêsus là bằng chứng cho điều đó.

Khi bạn hiểu được ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, thì bạn không cần phải lo sợ về tương lai. Chúa không trả đũa bạn. Chúa Jêsus đã gánh lấy hình phạt cho mọi sai trái bạn đã từng hoặc sẽ làm. Ngài đã trả giá trên thập tự giá. Vì vậy, khi có điều tồi tệ xảy ra, bạn không cần phải nghĩ rằng, “Chúa đang trừng phạt tôi.” Thay vào đó, hãy nhớ rằng: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi 23:4).

Nhưng bạn không thể chỉ đọc đoạn Kinh thánh này rồi mong rằng tất cả nỗi sợ hãi của mình sẽ tan biến đi. Đây là những câu Kinh Thánh mà bạn sẽ phải cầu nguyện nhiều lần khi bản chất tự nhiên trong con người khiến bạn quay lại với lo lắng. Nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy luôn nhắc nhở mình về những lời hứa của Đức Chúa Trời.

Việc làm này sẽ không bao giờ thất bại!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

  • Bạn có thể công bố ra lời hứa nào trong Kinh Thánh khi bị cám dỗ để lo lắng về một điều nào đó trong đời sống?
  • Đức Chúa Trời bảo vệ bạn theo những cách nào?
  • Tại sao hiểu được sự hy sinh của Chúa Jêsus trên thập tự giá lại giúp bạn không sợ hãi tương lai?

 

Chúa Jêsus là hy vọng cho tương lai của bạn

Kinh Thánh cho biết bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài, Chúa Jêsus Christ: “Vậy nếu anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9-10). Nhờ Chúa Jêsus, bạn không còn phải lo sợ về tương lai.

Bạn đã sẵn sàng để cam kết đời sống mình với Chúa chưa?  Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

"Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và cầu xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và con xin theo Ngài từ nay về sau.  Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men."

 

 


DON’T BE AFRAID!

BY RICK WARREN —

“Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me.”  Psalm 23:4 (NLT)

What are you worried about today? The economy? Your health? Your bills? Your kids? Are you worried about the future? The fact is there are a lot of reasons to be afraid in today’s world. But God promises that, even in your darkest valleys, he is walking beside you.

It’s interesting to note that there are 365 verses in the Bible that say, “Fear not.” God provided us with one “Fear not” message for every day of the year! He wants us to hear the message: Don’t be afraid”?

Why does God have to repeat himself so often when it comes to our worries and fears? It’s because our hurts and hang-ups can often cause us to think that God is out to get us, that all he wants to do is condemn us and punish us. But that simply isn’t true. Jesus is the proof of that.

When you understand God’s grace and mercy, then you have no need to fear the future. God isn’t trying to get even with you. Jesus has taken the penalty for everything you’ve ever done wrong or will do wrong. He paid for it on the cross. So, when a bad thing happens, you don’t have to think, “God’s getting even with me.” Instead, remember, “Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me” (Psalm 23:4 NLT).

But you can’t just say this Scripture and then expect all your fears to go away once and for all. These are verses you will have to pray over and over again as your human nature slips back into worry. But keep praying. Keep reminding yourself of God’s promises.

They never fail!

Talk It Over

  • What promises from God’s Word can you claim when you’re tempted to worry about something in your life?
  • In what ways does God protect you?
  • Why should understanding Jesus’ sacrifice on the cross keep you from fearing the future?

Jesus is your hope for the future.

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ: “If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God; it is by our confession that we are save” (Romans 10:9-10 TEV). Because of Jesus, you no longer need to fear the future.


Are you ready to commit your life to him? Start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."