0101“Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vậy vua đội vương miện lên đầu cô và lập cô làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” (Êxơ 2:17 BHĐ)

Đức Chúa Trời không chỉ sử dụng các ân tứ để hoàn thành vận mệnh của bạn, mà Ngài còn sử dụng cả những giới hạn của bạn.

Một lần nữa, hãy xem lại tấm gương của Ê-xơ-tê.  Cô có một số giới hạn rất lớn khiến cô hoàn toàn phù hợp với vai trò Đức Chúa Trời muốn cô thực hiện.  Cô là một đứa trẻ mồ côi được Mạc-đô-chê nhận nuôi;  cô là thiểu số, một người Do Thái sống tại đất nước Ba Tư;  và cô là một phụ nữ độc thân.  Một phụ nữ độc thân trong một xã hội do nam giới thống trị thì không có quyền gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng tất cả những điều này để giúp cô hoàn thành vận mệnh của mình.

Đôi khi những điều tưởng chừng như là một thảm họa trong đời sống lại nằm trong một kế hoạch vĩ đại hơn rất nhiều. Ê-xơ-tê đã có thể nói rằng, "Giá mà tôi không được chọn… Giá tôi được học hành tử tế hơn… Giá như tôi giống người khác hơn."  Rất nhiều người làm như vậy.  Họ sống trong oán giận, luôn nhìn mọi người và nghĩ: "Nếu mình là họ thì tốt biết mấy."

Nếu bạn có thái độ đó, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành vận mệnh của mình.  Bạn phải nhận biết rằng những trở ngại khó chịu trong đời sống thường là những cơ hội Chúa ban để tạo nên sự khác biệt.

Thật khó để nhận ra điều đó khi bạn đang đau đớn. Hãy nhìn Gióp mà xem! Ông là người giàu có nhất thế giới, và rồi Chúa cho phép mọi thứ của ông bị cất đi – gia đình, sự giàu có, và sức khỏe. Rồi, khi Gióp bắt đầu thắc mắc với Chúa, Ngài im lặng.

Gióp đã nói: “Khi Ngài làm việc ở phía Bắc, tôi không gặp được Ngài; Khi Ngài quay xuống phía Nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi…Chính Ngài đã quyết định thì ai làm Ngài đổi ý? Ngài đã muốn điều gì, Ngài nhất định thi hành; Ngài sẽ làm xong điều Ngài định cho tôi: Và nhiều điều tương tự Ngài đã định trong lòng.” (Gióp 23:9-10,13-14 BHĐ). Chúng ta đang sống trong thời điểm bất ổn và có thể bạn không hiểu hết mọi chuyện.  Nhưng Chúa biết chuyện gì đang xảy ra.  Niềm vui và nỗi đau, cơ hội và trở ngại - Đức Chúa Trời đều có thể sử dụng.
   

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Có những hoàn cảnh dường như khó khăn nào xảy ra trong đời sống mà bạn nhận thấy Đức Chúa Trời đã sử dụng vì mục đích tốt đẹp?
  2. Sự tranh chiến lớn nhất hiện nay của bạn là gì?  Theo bạn, Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để thay đổi cục diện và sử dụng sự tranh chiến ấy cho mục đích của Ngài?
  3. Bạn nghĩ Chúa muốn bạn phản ứng thế nào khi dường như Ngài im lặng? Làm thế nào để bạn có thể nghe thấy Ngài?

 


Don’t Let Limitations Limit Your Vision

BY RICK WARREN —

“The king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval . . . So he set a royal crown on her head and made her queen.” Esther 2:17 (NIV)

God will not only use your gifts to fulfill your destiny, but he’ll also use your limitations.

Let’s look at Esther again. She had several big limitations that made her perfect for the role God wanted her to fulfill. She was an orphan adopted by Mordecai; she was a minority, a Jew living in a Persian country; and she was a single woman. A single woman in a male-dominated society had zero rights.

But God used all of these things to help her fulfill her destiny.

Sometimes what looks like a disaster in your life is part of a much bigger plan.

Esther could have just said, “If only I hadn’t been chosen . . . If only I had a better education . . . If only I was more like someone else.” A lot of people do that. They live their lives in resentment, always looking at people and saying, “Well it must be nice to be them.”

If you have that attitude, you will never fulfill your destiny. You have to realize that the unpleasant obstacles in your life are often God-ordained opportunities to make a difference.

It’s hard to see that when you’re feeling pain.

Look at Job. He was the wealthiest man in the world, and then God allowed everything to be taken from him— his family, wealth, and health.

Then, when Job started questioning God, God was silent.

Job said, “I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going . . . Once he has made his decision, who can change his mind? Whatever he wants to do, he does. So he will do to me whatever he has planned. He controls my destiny” (Job 23:9-10, 13-14 NLT).

We’re living in uncertain times, and you may not be able to figure everything out. But God knows what’s going on. The pleasures and pains, the opportunities and obstacles—God can use it all.

Talk It Over

  • What are the seemingly difficult circumstances of your life that you have seen God use for good?
  • What is your biggest struggle right now? How do you think God wants you to turn it around and use it for his purposes?
  • How do you think God wants you to respond when it seems he is silent? How can you hear from him?