0526“Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu Vào đầu mỗi canh khuya! Hãy trút đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa” (Ca 2:19a TTHĐ).

Bạn nghĩ rằng mình đang có một ngày thật tồi tệ sao? Gióp sẽ thông cảm được điều này. Trên thực tế ông đã có bằng tiến sĩ về đau đớn và mất mát.

Ngay trong chương đầu tiên của sách Gióp, mọi thứ trong cuộc đời ông đều sụp đổ. Phản ứng của ông đã như thế nào? “Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy” (Gióp 1:20 TTHĐ).

Hãy để ý rằng Gióp đã công khai bày tỏ sự đau đớn của mình ra cho Chúa. Khi bạn trải qua sự đau đớn, bạn có thưa với Chúa một cách chính xác những điều bạn đang cảm thấy không? Đó phải là điều đầu tiên bạn nên làm.

Điều này có thể khiến cho bạn ngạc nhiên, nhưng Chúa có thể xử lý với sự tức giận và bực dọc của bạn. Chúa có thể xử lý những cảm xúc của bạn. Vì sao vậy? Vì Ngài đã ban cho bạn có những cảm xúc đó. Bạn đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa và Ngài là một Đức Chúa Trời có đầy cảm xúc.

Khi đứa con 2 tuổi của bạn giận dữ, ăn vạ và níu kéo chân bạn, bạn có thể xử trí được. Cùng một cách như thế, Chúa có quyền năng hơn những cảm xúc của bạn nhiều và bạn có thể thưa với Ngài bạn đang thật sự cảm thấy như thế nào.

Khi bạn cầu nguyện cho việc thăng chức nhưng không nhận được, khi người yêu rời bỏ bạn, hoặc khi bạn nhận được cú điện thoại đáng sợ cho biết, “Đó là bịnh ung thư.” bạn có thể nói cho Chúa biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Bạn có thể nói rằng, “Con phát điên lên rồi. Con bực tức. Con rất là thất vọng.” Chúa có thể xử lý với những sự phàn nàn, những chất vấn, sợ hãi và đau khổ của bạn. Tình yêu của Chúa dành cho bạn còn cao hơn tất cả những cảm xúc của bạn nhiều.

Các con của tôi biết rằng tôi yêu thương chúng. Chúng biết tôi có nhiều kinh nghiệm hơn chúng vì tôi đã sống trên hành tinh này lâu hơn. Nhưng đôi khi các con của tôi cũng nghi ngờ về khả năng phán đoán của tôi. Tuy vậy tôi muốn có được một cuộc trò chuyện thật lòng với chúng còn hơn là để cho chúng đè nén những bực dọc và thất vọng trong lòng.

Chúa cũng như vậy! Ngài muốn bạn vật lộn với Chúa trong cơn tức giận hơn là rời đi trong sự lãnh đạm, không quan tâm.

Khi thảm kịch giáng xuống, bạn không cần phải cắn răng chịu đựng. Thay vào đó, hãy đến cùng Cha trên trời với sự đau đớn của mình. “Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu vào đầu mỗi canh khuya! Hãy trút đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa” (Ca 2:19a TTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ai là người đầu tiên mà bạn đến để nói chuyện về những khó khăn, phiền toái của mình? Tại sao bạn tin cậy người đó? Nếu đến với Chúa trước sẽ khác hẳn đi như thế nào?

2.    Khi nào bạn đã từng giữ sự tức giận lại trong lòng? Hậu quả về thể chất và tinh thần khi làm điều này là như thể nào?

3.    Bạn sẽ làm gì để có thể thành thật hơn với Chúa trong lời cầu nguyện của mình?

 

 

 


DON’T STUFF YOUR PAIN; TELL GOD ABOUT IT

By Rick Warren —

“Get up, cry out in the night, even as the night begins. Pour out your heart like water in prayer to the Lord" (Lamentations 2:19 NCV).

Think you’ve had a bad day? Job would understand; he practically had a PhD in pain and loss.

In the very first chapter of Job, everything in his life fell apart. His response? “Job stood up, tore his robe in grief, and shaved his head. Then he fell to the ground and worshiped” (Job 1:20 GW).

Notice that Job openly expressed his pain to God. When you experience pain, do you tell God exactly how you feel? It should be the first thing you do.

This may surprise you, but God can handle your anger and frustration. He can handle your emotions. Why? Because he gave them to you. You were made in his image, and he is an emotional God.

When your 2-year-old has a temper tantrum and pulls on your legs, you can handle that. In the same way, God is bigger than your emotions, and it’s okay to tell him exactly how you feel.

When you pray for a promotion but don’t get it, when a loved one walks out of your life, or when you get the dreaded call saying, “It’s cancer,” you can tell God how you feel. You can say, “I’m mad. I’m upset. I’m frustrated.” God can handle your complaints, questions, fear, and grief. God’s love for you is bigger than all your emotions.

My kids know I love them. They know I have more experience than they have because I’ve been on this planet longer. But my children sometimes question my judgment. Still, I’d rather have an honest, gut-level conversation with them than have them stuff their frustration and disappointment inside.

God is the same way! He would rather you wrestle with him in anger than walk away in detached apathy.

When tragedy strikes, you don’t have to grin and bear it. Instead, go to your heavenly Father with your pain. “Get up, cry out in the night, even as the night begins. Pour out your heart like water in prayer to the Lord” (Lamentations 2:19 NCV).

Talk It Over

  • Who is the first person you usually talk to about your troubles? Why do you trust that person? In what ways would it make a difference to go to God first?
  • When have you kept anger to yourself? What were the physical and emotional effects of that?
  • What will you do to be more honest with God in your prayers?