0268“Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.” Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” (Lu-ca 5:4-5 BHĐ).

Hãy nghĩ xem phải khó khăn đến thế nào đối với Si-môn Phi-e-rơ khi ông phải thừa nhận thất bại của mình với Chúa Jêsus. Phi-e-rơ là một ngư dân chuyên nghiệp, và ông rất giỏi về nghề đánh cá. Đánh cá là kế sinh nhai của ông. Nhưng đôi khi ngay cả những ngư phủ chuyên nghiệp có thể đánh cá cả đêm mà vẫn không bắt được gì cả.

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình có đôi khi cũng như vậy không? Đôi khi khả năng và nỗ lực tối đa của bạn không thể đem lại kết quả và đôi khi bạn phải đối đầu với những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mình. Bạn không thể nào kiểm soát được nền kinh tế. Bạn cũng không thể nào kiểm soát được thời tiết. Bạn cũng không thể kiểm soát được nhiều điều đang ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Vậy bạn phải làm gì khi đã không ngừng nỗ lực trong công việc của mình nhưng vẫn không đem lại kết quả?

Trước hết, bạn cần phải mời Chúa Jêsus bước lên thuyền của mình. Nói một cách khác, hãy để Chúa làm trung tâm trong công việc của bạn. Sau đó, khi bạn đã mời Chúa Jêsus vào thuyền của mình rồi, bạn cần phải thú nhận rằng cách làm việc của bạn không có kết quả để bạn có thể phó thác hết công việc của mình cho Chúa làm chủ. Kinh Thánh có một tên gọi cho việc “thừa nhận cách của bạn không có được kết quả.” Đó gọi là xưng tội và xưng tội có thể có thể là điều rất khó để thực hiện.

Tại sao thật khó để có thể thừa nhận rằng cách làm việc của mình không kết quả? Sau đây là một số lý do:

Tính kiêu ngạo. Bạn không muốn bất cứ người nào nghĩ rằng bạn không thể làm được. Thay vào đó, bạn muốn tỏ ra mình đang làm chủ tình thế và giống như bạn làm mọi việc đều trôi chảy, tốt đẹp. Bạn nghĩ rằng bạn có thể tự mình giải quyết hết mọi việc ngay cả điều đó có nghĩa là làm việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tính cố chấp. Bạn không sẵn lòng thay đổi cách bạn làm việc. Bạn có biết kẻ địch lớn nhất của sự thành công ngày mai là sự thành công của ngày hôm qua không?

Sợ hãi. Bạn không thể thừa nhận là bạn đã đánh cá cả đêm mà không bắt được gì cả. Bạn sợ người khác nghĩ rằng mình thấp kém, không khả năng. Bạn sợ rằng khi mới để Chúa Jêsus vào trong thuyền mình Ngài có thể sẽ lái nó theo hướng mà bạn không muốn đi.

Đã đến lúc phải thú nhận rằng cách làm của bạn không có được kết quả. Đừng cố chấp hay lo sợ. Sau đó hãy chờ đợi xem Chúa Jêsus sẽ lái con thuyền của bạn và làm cho lưới của bạn đầy tràn đến thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn tranh chiến nhiều nhất với sự kiêu ngạo, tính bướng bỉnh, hay sự lo sợ? Tại sao vậy?

2.      Trong lãnh vực nào của cuộc sống bạn mà bạn cảm thấy những nỗ lực hết sức của mình vẫn chưa giải quyết vấn đề? Hãy dành ra thì giờ để thú nhận với Chúa rằng cách làm của bạn không có kết quả.

3.      Một bước cụ thể nào bạn có thể làm để bắt đầu theo cách của Chúa thay vì cách riêng của mình?


 

 

 

It’s Time To Confess: Your Way Isn’t Working

By Rick Warren — 

“When [Jesus] had finished speaking, he said to Simon, 'Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’ Simon answered, 'Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the nets’” (Luke 5:4-5 NIV).

Think about how hard it must have been for Simon Peter to admit failure to Jesus. He was a professional fisherman, and he was good at it. It was how he made his living. But sometimes even the pros fish all night and catch nothing.

Does your life sometimes feel the same way? Sometimes your best isn’t good enough, and sometimes you face situations out of your control. You can’t control the economy. You can’t control the weather. You can’t control a lot of things that affect your life.

So what do you do when you keep trying hard in your work but just don’t have much to show for it?

First, you need to get Jesus in your boat. In other words, let him be the center of your job. Then, once you’ve asked Jesus to come into your boat, you need to admit your way isn’t working so you can let him take over. The Bible has a name for “admitting your way isn’t working.” It’s called confession, and it can be tough.

Why is it so hard for you to admit your way isn’t working? Here are a few reasons:

Pride. You don’t want anybody to think you can’t handle it. Instead, you want to look like you’re in charge and like you’ve got it all together. You think you can handle everything by yourself, even if it means working 12 hours a day.

Stubbornness. You’re unwilling to change the way you do things. Did you know the greatest enemy of tomorrow’s success is yesterday’s success?

Fear. You can’t admit you’ve fished all night and caught nothing. You’re afraid people will think less of you. You’re afraid to let Jesus into your boat because he might steer it in a direction you don’t want to go.

It’s time to confess that your way isn’t working. Let go of your pride, stubbornness, and fear. Then see how Jesus can take your boat and fill your nets to overflowing.

Talk It Over

  • Do you struggle most with pride, stubbornness, or fear? Why?
  • In what aspect of your life do you feel like your best just isn’t good enough? Spend some time confessing to God that your way isn’t working.
  • What’s one practical step you can take to start following God’s way instead of your own way?