0081“Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ.” (Châm 15:1 BHĐ)

Bạn có nhận thấy con người có khuynh hướng bắt chước cảm xúc của người đối diện không?  Nguyên nhân của điều này là do tác động của những dây thần kinh phản chiếu (mirror neurons) trong não bộ.  Chúng khiến bạn có thể thông cảm với người khác cũng như phản chiếu lại những cảm xúc của họ.

Chẳng hạn, nếu một người nào đó nổi giận với bạn, bạn cũng sẽ nổi giận lại với họ.  Nếu bạn gần gũi với người hay buồn rầu, trầm cảm thì chẳng sớm thì muộn bạn sẽ có tâm trạng buồn bã như họ.

Cũng như vậy, khi một người lớn tiếng với bạn, thì thường là bạn sẽ lớn tiếng trở lại với họ.  Rồi họ lớn tiếng hơn.  Rồi bạn cũng sẽ lớn tiếng hơn nữa.  Và rồi tình trạng này càng tồi tệ, và bạn không còn có thế kiềm chế được cảm xúc của mình.

Kinh Thánh chép: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ.” (Châm ngôn 15:1 BHĐ)

Tôi xin mách cho bạn một mẹo nhỏ có thể giúp bạn tránh khỏi những thương tổn và xung đột trong cuộc sống.  Khi người khác lớn tiếng với bạn, bạn hãy hạ giọng của mình xuống - trong hôn nhân, trong việc nuôi dạy con cái, trong quan hệ bạn bè, và tại công sở.  Điều đó được gọi là sức mạnh được kiểm soát.

Sự ôn hòa làm dịu đi xung đột và làm nguôi cơn giận. Truyền 10:4 là một câu Kinh Thánh quý giá mà một ngày nào đó bạn sẽ cần đến – có khi là ngay cả trong tuần này, “Nếu người cai trị nổi giận cùng con thì đừng bỏ đi, Vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng.”  (BHĐ)

Khi bị khiển trách nặng nề, hoặc bị người phối ngẫu giận dữ lớn tiếng, bạn cần nhận ra rằng có thể sự việc đó không do bạn gây ra.  Thay vì tự vệ chống lại, hãy tập có được sự hòa nhã.  Hãy dùng lời nói nhẹ nhàng để đáp lại và làm cho tình hình lắng dịu xuống.

 Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.Phản ứng thông thường của bạn sẽ như thế nào khi bị người khác lớn tiếng?

2.Tại sao dùng thái độ hòa nhã thay vì giận dữ sẽ làm lắng dịu tình hình?  Tại sao điều này lại lôi cuốn được sự chú ý của người khác?

3. Hãy thực tập thái độ hòa nhã trong tuần này.  Người khác đã đáp ứng như thế nào khi bạn đối xử hòa nhã với họ?  Hãy ghi lại những nỗ lực của bạn và kết quả của nó để chia sẻ lại với nhóm nhỏ.

 


How Gentleness Calms Conflict

By Rick Warren

“A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.” (Proverbs 15:1 NIV)

Have you noticed that human beings have a tendency to mimic the emotions of people across from us? The reason we do this is because of mirror neurons in your brain. They allow you to sympathize and also to mirror what other people feel.

For instance, if somebody gets angry with you, you get angry back. If somebody is really depressed and you hang around that person long enough, you get depressed.

In the same way, when people raise their voice against you, you usually raise your voice back. Then they raise their voice higher. Then you raise your voice higher. Then pretty soon it’s escalated, and your emotions are out of control.

The Bible says, “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger” (Proverbs 15:1 NIV).

Let me give you a little tip that will save you a lot of heartache and conflict in your life: When other people raise their voice, lower yours — in your marriage, in your parenting, in your friendships, and at work. That’s called strength under control.

Gentleness defuses conflict. It deescalates anger.

Here’s a good verse you’re going to need someday — maybe even this week. Ecclesiastes 10:4 says, “If your boss is angry at you, don’t quit! A quiet spirit can overcome even great mistakes” (NLT, second edition).

When your boss rips into you or your spouse raises his voice in anger, you need to realize it may not have anything to do with you. Instead of getting defensive, practice gentleness. Let your gentle answer disarm the other person and diffuse the situation.

  Talk It Over

  • What is your normal reaction to raised voices, such as when your kids are misbehaving or there is a disagreement with your spouse or partner?
  • Why do you think responding in gentleness rather than anger is so disarming? Why does it get people’s attention?
  • Look for ways to practice gentleness this week. How do people react when you respond to them with gentleness? You may even want to record your efforts and their effect and share it with your small group.