0064“Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.”  (Gia 2:15-17 BHĐ)

Ngay lúc này tại Mỹ có khoảng hơn 40 triệu người đang thất nghiệp. Một số người trong đó đang cần thực phẩm. Một số khác không biết làm sao để trả tiền thuê nhà và nợ nần. Họ cần biết rằng họ không bị bỏ quên và có thể tin tưởng nơi sự giúp đỡ của người khác.

Thật thiếu sót nếu chúng ta chỉ nói với họ rằng chúng ta lấy làm tiếc về hoàn cảnh của họ hoặc đăng một dòng trạng thái với những lời sáo rỗng. Chỉ cảm thông không thì chưa đủ, họ thật sự cần được giúp đỡ.

Gia-cơ cho biết đức tin thật không chỉ là những lời chúc tốt đẹp. Thử tưởng tượng bạn bước đến với một người đang xếp hàng chờ nhận thực phẩm và nói: “ Này, Tôi cảm thông với bạn. Hãy kiên trì. Cố lên. Đừng lo lắng nữa, vui vẻ lên nhé.” Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, đó chẳng phải là những lời nói suông hay sao? Họ không chỉ cần những lời khích lệ của bạn; họ cần thực phẩm.

Đức tin thật là phải thực tiễn. Nó quan tâm đến nhu cầu của con người. Chúa Giê-xu đã bày tỏ đức tin này. Ngài không chỉ đồng cảm với nỗi đau và tình trạng khó khăn của chúng ta mà Ngài đã đến thế gian để giải quyết vấn đề tội lỗi đang ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời.

IGiăng 3:17 có chép: “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?”

Phản ứng của bạn trước nỗi đau của những người trong cộng đồng sẽ cho thế giới biết bạn tin vào điều gì. Chẳng hạn, tại Hội Thánh Saddleback, chúng tôi đã mở những kho thực phẩm lưu động. Chỉ với một kho thực phẩm trong số ấy, chúng tôi đã có thể cung cấp thực phẩm cho 840 gia đình trong một ngày. Hội thánh của bạn có lẽ cũng đang làm một việc gì đó tương tự nhưng hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các hội thánh Chúa đều làm như vậy ngay lúc này.

Đức tin chân chính sản sinh lòng thương xót. Điều đó nói lên rằng: “Tôi sẽ cho bạn thấy tình yêu của Đấng Christ qua việc giúp bạn mang lấy gánh nặng.” Đức tin của chúng ta phải được bày tỏ qua việc làm.

Câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn có cần giúp đỡ gì ngay lúc này không? Hãy liên hệ với hội thánh địa phương để nhận được sự hỗ trợ.

2. Hãy nêu một số phương án hành động mà bạn, nhóm nhỏ hoặc hội thánh của bạn có thể giúp những người đang gặp khó khăn ngay lúc này? Chẳng hạn, bạn có thể thanh toán giúp hóa đơn cho một người nào đó không? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ người già hay những người đang bị cách ly không thể đến cửa hàng tạp hóa? Làm sao để giúp đỡ một người đang chăm con nhỏ hoặc hỗ trợ một doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng phục hồi sau khi bị đóng cửa?

3. Vì đại dịch COVID-19 bắt buộc chúng ta phải cách ly, nhiều người đang phải vật lộn với lo lắng, trầm cảm và đau buồn. Một vấn đề phổ biến khác là việc lạm dụng thuốc. Bạn, nhóm nhỏ hoặc cộng đồng dân Chúa cần làm gì để hỗ trợ tinh thần hoặc cung cấp nguồn sức khỏe tâm thần cho những người đang cần? (Hãy truy cập trang web của Kay Warren để tìm các nguồn lực thực tế liên quan đến sức khỏe tâm thần bao gồm video, nhóm hỗ trợ, công cụ và các phần chia sẻ có thể tải xuống)

4. Tại Hội Thánh Saddleback, chúng tôi cung ứng các buổi huấn luyện nghề nghiệp để giúp trang bị cho những người đang tìm việc làm hoặc đang tìm cách chuyển sang các công việc khác. Hãy nêu một số cách khác để giúp mọi người phục hồi trở lại? Làm sao để nhận diện những nhà tuyển dụng tiềm năng trong vòng con cái Chúa hoặc cộng đồng, những người đang có những công việc cần người làm?

 

 


Real Faith is More Than What You Feel

BY RICK WARREN —

“A brother or sister in Christ might need clothes or food. If you say to that person, 'God be with you! I hope you stay warm and get plenty to eat,’ but you do not give what that person needs, your words are worth nothing. In the same way, faith by itself—that does nothing—is dead.” James 2:15-17 (NCV)

Right now it’s estimated that over 40 million people in the United States are unemployed. Some of them need food. Some of them are wondering how they’ll pay their rent or mortgage. And they need to know that they’re not forgotten, that they can count on others for support.

It’s not enough to just tell them how sorry we are for their circumstances. Or to send out a tweet with a pious cliché. Empathy isn’t enough. They need real help.

James says real faith is more than well wishes. Imagine if you walked up to someone in a food line and said, “Hey, I feel for you. Hang in there. Cheer up. Don’t worry, be happy.” Doesn’t that ring hollow in such desperate circumstances? They don’t just need your words; they need food.

Genuine faith is practical. It gets involved in people’s needs. Jesus demonstrated this kind of faith. He didn’t just empathize with our pain and predicament. He came to earth to do something about the sin that separated us from God.

1 John 3:16 says, “Suppose someone has enough to live and sees a brother or sister in need, but does not help. Then God’s love is not living in that person” (NCV).

Your response to the pain of the people in your community will show the world what you believe. For instance, at Saddleback Church, we’ve launched drive-thru food pantries. With just one of those we were able to feed 840 families in one day. Your church may already be doing something similar but imagine what would happen if every congregation did this right now.

Genuine faith produces compassion. It says, “I will help you with your burden and show you the love of Christ.” Our faith is seen by what we do.

Talk It Over

  • Are you in need right now? Reach out to your local church and ask what support they can offer.
  • What are some practical ways (or additional ways) you, your small group, or your church can help hurting people right now? For instance, can you help pay someone’s bills? Can you assist the elderly or those in quarantine who are unable to go to the grocery store? How about helping someone with childcare or supporting a small business trying to recover from being closed?
  • Because the COVID-19 pandemic has forced us into isolation, many people are struggling with anxiety, depression, and grief. Substance abuse is another common problem. What are ways you, your small group, or congregation can offer emotional support or mental health resources to those in need? (Visit Kay Warren’s website to find practical resources related to mental health, including videos, support groups, tools, and downloadable shareable.)
  • At Saddleback Church, we offer career coaching workshops that help prepare people looking for jobs or trying to transfer to different careers. What are some other ways you can help people get back on their feet? How can you identify potential employers within the congregation, or the community, who have jobs available?