0313“Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:27 TTHĐ)

Cho dù chúng ta có muốn hay không, sự tin tưởng mãnh liệt trong nền văn hóa ảnh hưởng đến mỗi một người trong chúng ta đó là quan điểm: Nếu cảm thấy tốt thì cứ làm.  Nhưng khi bạn để cho tâm trạng điều khiển mình thì chỉ đang sống dựa vào cảm xúc.  Chúa không muốn bạn sống như thế. Ngài muốn sống bởi đức tin chứ không bởi cảm xúc.

Không phải lúc nào chúng ta cũng muốn cảm thấy rằng mình muốn làm điều nên làm. Tôi không biết bạn như thế nào chứ riêng tôi thì không phải lúc nào muốn tốt bụng với mọi người.  Không phải lúc nào tôi cũng muốn giúp vợ rửa chén. Và không phải lúc nào tôi cũng muốn ngưng điều mình đang làm để có thể giúp đỡ cho một người nào. Nhưng Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn loại đức tin kiên trì vượt lên khỏi những cảm xúc.

Bất cứ người nào thành công trong bất kỳ một lĩnh vực đều làm những việc mà họ không muốn làm. Một vận động viên Olympic tập luyện ngay cả khi họ không cảm thấy mình không muốn hoạt động. Một nhạc sĩ đại tài trau dồi kỹ thuật của mình ngay cả khi anh đang mệt mỏi. Nếu muốn trở thành một người bán hàng thành công, bạn sẽ thực hiện các cuộc điện thoại mà nói chuyện người khác không muốn làm.

Nếu bạn muốn có được mối quan hệ sâu đậm với Chúa, bạn phải dành thời gian cho Ngài ngay cả khi bạn không cảm thấy mình muốn làm điều đó.  Những người có giờ tĩnh nguyện đều đặn, thường xuyên với Chúa làm được điều này chẳng phải vì mỗi sáng họ thức dậy và muốn dành thời gian với Ngài. Họ làm được điều đó vì họ đã thức dậy và dành thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện ngay cả khi họ mệt mỏi hoặc khi cảm thấy rằng mình không muốn làm điều đó.

Đức tin là kiên trì.  Đức tin là không bỏ cuộc cho dù mệt mỏi đến đâu, cho dù có bao nhiêu điều bạn nghĩ mình cần làm hoặc ước ao mình có thể làm. Kinh Thánh dạy bạn phương cách để phát triển tính kiên trì trong đời sống qua tấm gương của Môi-se. Hê-bơ-rơ 11:27 có chép: “Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được.” (TTHĐ)

Đó là cách bạn đạt được mục đích.  Đó là cách bạn kiên trì - bạn bắt đầu nhìn thấy được điều không nhìn thấy được.  Chỉ những người biết Đức Chúa Trời thực sự là Đấng như thế nào mới có thể kiên trì trong những thời điểm khó khăn nhất của đời sống.  Chỉ những người nhìn thấy điều không nhìn thấy được mới có thể làm nhưng điều không thể làm được.  Hãy đặt lòng tin vào những điều Chúa có thể làm trong cuộc đời bạn, và cảm tạ Ngài trước về cách Ngài sẽ thực hiện những việc ấy.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Mối nguy hại của việc sống theo cảm xúc là gì?

2.    Những thay đổi nào có thể giúp bạn kiên tâm duy trì giờ tĩnh nguyện đều đặn với Chúa?

3.    Bạn cần nhìn thấy điều gì nơi Chúa để giúp bạn kiên trì trong đức tin?


 

 

Faith That Persists Above Feelings

By Rick Warren —

 “It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king’s anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible” (Hebrews 11:27 NLT).

There is a strong belief in our culture that influences every one of us, whether we want it to or not: If it feels good, do it. But when you allow yourself to be manipulated by your moods, you are living your life according to your feelings. God wants you to live a different kind of life. He wants you to live a life of faith, not a life of feelings.

We don’t always feel like doing the right thing. I don’t know about you, but I don’t always feel like being nice to people. I don’t always feel like washing the dishes with my wife. I don’t always feel like stopping what I’m doing to help someone. But God can give you the kind of faith that persists above feelings.

Anybody who’s successful at anything does things they don’t feel like doing. An Olympic athlete exercises when she doesn’t feel like it. A great musician practices his craft, even when he’s tired. If you’re going to be a great salesperson, you make calls that other people don’t feel like making.

If you want to deepen your relationship with God, you have to spend time with him even when you don’t feel like it. People who have a regular, consistent quiet time with God didn’t get there because every morning they woke up and wanted to spend time with God. They got there because they woke up and spent time reading the Bible and praying even if they were tired or didn’t feel like it.

Faith is being persistent. Faith is refusing to give up no matter how tired you are or how many other things you think you should or wish you could be doing. The Bible talks about how you can begin to develop persistence in your life through the example of Moses. Hebrews 11:27 says, “It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king’s anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible” (NLT).

That’s how you get there. That’s how you persist — you begin to see the invisible. Only those who see God for who he really is can persist in the most difficult times of life. Only those who see the invisible can do the impossible. Believe in faith what God can do in your life, and thank him in advance for how he is going to work.

Talk It Over

  • What is the danger in living your life according to your feelings?
  • What changes might help you persist in a regular quiet time with God?
  • What do you need to see about God that will help you persist in faith?