0576“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại. Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!” (Gióp 1:21 BDM).

Khi bạn mới tin Chúa, Chúa sẽ thường cho bạn có được sự xác nhận, chứng thực những cảm xúc của bạn để bạn biết rằng Ngài đang hiện diện và Ngài quan tâm. Nhưng khi bạn lớn lên trong đức tin, Chúa sẽ từ từ làm cho bạn bỏ dần việc dựa vào cảm xúc để giúp bạn tin rằng Chúa đang hiện diện và làm việc trong đời sống bạn.

Sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi và điều chứng minh sự hiện diện của Chúa là hai điều khác nhau. Một điều là thực tế còn điều kia thường là một cảm xúc. Chúa luôn luôn hiện diện, ngay cả khi bạn không nhận biết có Ngài và sự hiện diện của Chúa quá sâu xa để có thể đo lường đơn thuần bằng cảm xúc.

Vâng, Chúa muốn bạn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài — nhưng Chúa muốn bạn tin cậy vào sự hiện diện của Ngài hơn là cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Đức tin, chứ không phải những cảm xúc, làm đẹp lòng Chúa.

Đức tin của bạn sẽ vươn ra nhiều nhất khi cuộc sống của bạn sụp đổ và bạn không tìm thấy Chúa ở đâu cả. Điều này đã xảy ra cho Gióp. Chỉ trong một ngày, ông đã mất hết tất cả mọi thứ: gia đình, công việc, sức khỏe và tất cả mọi điều ông sở hữu. Và, điều nghiệt ngã nhất là, Chúa đã không nói một lời nào với Gióp trong suốt 37 chương!

Làm thế nào để bạn ca ngợi Chúa khi bạn không hiểu được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mình mà Chúa lại yên lặng? Làm thế nào để bạn duy trì được mối tương giao với Chúa trong cơn khủng hoảng khi không có được sự giao tiếp? Làm thế nào để bạn hướng mắt nhìn xem Chúa Jêsus khi mắt bạn đầy những nước mắt? Bạn làm như những gì Gióp đã làm: “Gióp… quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại. Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!” (Gióp 1:20-21 BDM).

Hãy nói với Chúa bạn thật sự đang cảm thấy như thế nào. Hãy dốc đổ hết lòng mình ra với Chúa. Hãy trút bỏ hết mọi cảm xúc bạn đang có. Gióp đã làm điều này khi ông nói rằng, “Con sẽ không cầm miệng lại, Con sẽ nói ra vì tâm thần con bực bội, Con sẽ kêu than vì lòng con cay đắng” (Gióp 7:11 BDM).

Ông than khóc khi Chúa dường như xa cách, “Tôi mơ ước ngày tôi còn sung túc, khi tôi còn tận hưởng tình thân hữu với Thượng Đế cùng các phúc lành của Ngài cho gia đình tôi” (Gióp 29:4 BPT).

Chúa giải quyết được những sự nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, đau buồn, bối rối và thắc mắc của bạn. Bạn có thể đem tất cả mọi điều đến với Chúa khi cầu nguyện.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể bày tỏ sự tin cậy của mình nơi Chúa ngay cả khi không cảm thấy được sự hiện diện của Chúa qua những cách nào?

2.    Bạn có thể ngợi khen Chúa về một số điều cụ thể nào, ngay cả khi bạn không hiểu được điều gì đang xảy đến trong cuộc sống mình?

3.    Bạn có bao giờ cảm thấy lo âu về việc nói với Chúa về những sự nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, đau buồn, bối rối hay thắc mắc của mình không? Tại sao có hay tại sao không?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


FAITH, NOT FEELINGS, PLEASES GOD

By Rick Warren —

“Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The LORD gave and the LORD has taken away; may the name of the LORD be praised" (Job 1:21 NIV).

When you are a new Christian, God will often give you confirming emotions so you’ll know he’s there and he cares. But as you grow in faith, God will wean you from relying on emotions that help you believe he is present and at work in your life.

God’s omnipresence and the manifestation of his presence are two different things. One is a fact; the other is often a feeling. God is always present, even when you are unaware of him, and his presence is too profound to be measured by mere emotion.

Yes, he wants you to sense his presence—but he’d rather have you trust in his presence than feel his presence. Faith, not feelings, pleases God.

Your faith will stretch the most when life falls apart and God is nowhere to be found. This happened to Job. On a single day he lost everything—his family, his business, his health, and everything he owned. And, most discouragingly, God said nothing to Job for 37 chapters!

How do you praise God when you don’t understand what’s happening in your life and God is silent? How do you stay connected to him in a crisis without communication? How do you keep your eyes on Jesus when they’re full of tears? You do what Job did: “Then he fell to the ground in worship and said: 'Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised’” (Job 1:20-21 NIV).

Tell God exactly how you feel. Pour out your heart to God. Unload every emotion you’re feeling. Job did this when he said, “I can’t be quiet! I am angry and bitter. I have to speak” (Job 7:11 GNT).

He cried out when God seemed distant: “Oh, for the days when I was in my prime, when God’s intimate friendship blessed my house” (Job 29:4 NIV).

God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and questions. You can take everything to him in prayer.

Talk It Over

  • In what ways can you demonstrate your trust in God even when you don’t feel his presence?
  • What are some specific things you can praise God for, even when you don’t understand what’s happening in your life?
  • Do you ever feel anxious about taking your doubt, anger, fear, grief, confusion, or questions to God? Why or why not?

Have you trusted God’s promise of salvation through Jesus Christ?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I’m grateful for your unconditional love. I want to use the rest of my life to love and serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”