0083“Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13 BHĐ).

Chúng ta tha thứ cho người khác vì chính mình đã được tha thứ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ lòng khoan dung với người khác vì Ngài đã tỏ bày ân điển Ngài cho chúng ta. Ngài đã bày tỏ tình yêu bằng cách sai Chúa Cứu Thế đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta còn đang phản loạn chống nghịch Ngài (Rô-ma 5:8).

Đôi khi, thể hiện tính ích kỷ dễ hơn bày tỏ lòng khoan dung. Bạn thấy một nhân viên thu ngân chậm chạp tại cửa hàng tạp hóa làm bạn mất năm phút trong ngày hơn là nhìn thấy một người rất có thể đang vật lộn để không bị mất việc, một người mới vài phút trước vừa nhận được tin tức đau buồn nhất trong đời anh.

Bạn xem một người thân trong gia đình, một người đang tranh chiến với một vấn đề nào đó, như một kẻ phiền phức thay vì nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô trước một hoàn cảnh vô vọng. Bạn cho rằng người lái xe cắt ngang đầu xe bạn trên đường là một tên côn đồ thay vì một người đang cần tình yêu của Đức Chúa Trời.

Tất cả chúng ta đều cần tình yêu của Đức Chúa Trời. Chính vì điều đó mà Chúa Cứu Thế đã đến thế gian này. Và, bày tỏ lòng khoan dung đối với mọi người là ghi nhớ những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Sự tha thứ chính là phương cách cao cả nhất Đức Chúa Trời đã dùng để tỏ bày ân điển Ngài cho chúng ta, vì vậy, đó cũng là phương cách cao cả nhất Ngài yêu cầu chúng ta phải dùng để tỏ bày lòng khoan dung với những người khác.

Người ta thường hỏi tôi, “Tôi lấy sức đâu để mà tha thứ? Trong tôi không có sự tha thứ.” Sự thật là, trong tôi cũng không có sự tha thứ! Nguồn sức lực duy nhất giúp tôi tha thứ là nhớ lại rằng Chúa Giê-xu đã tha thứ cho tôi nhiều đến thế nào và qua sự nhắc nhở đó, Ngài ban cho tôi sức lực cũng như ân điển để tha thứ cho những người khác.

Có câu chuyện kể về một người phụ nữ tên Clara Barton, sáng lập viên Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ. Một người bạn của bà nhắc lại một hành động độc ác người ta đã làm với bà nhiều năm về trước. Người bạn này hỏi, “Bà có còn nhớ không?” Câu trả lời nổi tiếng của bà như sau, “Không, tôi nhớ rất rõ là đã quên chuyện đó rồi.”

Tha thứ không có nghĩa là người phạm lỗi với bạn đã làm đúng hay khiến những chuyện người đó đã làm thành ra chẳng có gì nghiêm trọng. Bạn có thể tha thứ còn họ vẫn có thể phải đối diện với những hậu quả của những việc đã làm. Khi việc tha thứ cho một người nào đó dường như bất khả thi, xin nhớ cho một điều: Chúa Giê-xu đã tha thứ cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Lòng oán giận và cay đắng có thể ngăn trở bạn hoàn thành mục đích của Chúa cho đời sống mình như thế nào?

2.      Nhờ Chúa giúp bạn cần buông bỏ điều gì để có thể tha thứ và bày tỏ lòng khoan dung đối với một người nào đó?

3.      Sự tha thứ của bạn có thể để lại tác động thế nào trên một ai đó?

 


The Forgiven Should Forgive

BY RICK WARREN —

“Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others.” Colossians 3:13 (NLT)

We forgive because we have been forgiven.

God expects us to show grace to others because he showed grace to us. He demonstrated his love by sending Christ to die for us, even though we were still in rebellion to him (Romans 5:8).

It’s easier sometimes to be selfish instead of gracious. You see the slow cashier in the grocery store line as a five-minute interruption to your day rather than somebody who might be struggling to keep his job, somebody who just got the worst news of his life a few minutes before.

You see someone in your family who’s struggling as a drain on you rather than seeing her hopelessness over a desperate situation. You see the person who cut you off on the freeway as a villain instead of someone in need of God’s love.

We’re all in need of God’s love. That’s why Jesus Christ came into this world. And to show people grace is to remember what God has done for us. The ultimate way God shows us grace is by forgiveness. And the ultimate way he asks us to show grace to others is also by forgiving them.

People often ask me, “How can I find the strength to forgive? I don’t have it in me.”

The truth is, I don’t have it in me, either! The only place I’ve ever found the strength to forgive is to remember how much Jesus has forgiven me. Through that reminder, he gives me the strength and grace to forgive others.

There’s a story about a woman named Clara Barton, who founded the American Red Cross. A friend reminded her of a particularly cruel thing somebody had done to her years before. The friend asked, “Don’t you remember?” Her famous reply was, “No, I distinctly remember forgetting it.”

Forgiveness doesn’t mean the person who wronged you was right. And it doesn’t make what that person did okay. You can forgive, and they still can face the consequences for what happened.

When forgiving someone seems impossible, remember one thing: Jesus forgave you.

Talk It Over

  • How might resentment and bitterness keep you from fulfilling your purpose?
  • What do you need to let go of so that, with God’s help, you can forgive and show grace to someone?
  • How might someone be affected by your forgiveness?