0322“Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác” (Ga-la-ti 6:4 TTHĐ).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã cùng nhau xem xét những cách độc đáo mà Chúa đã tạo dựng nên bạn — cách Ngài dự định cho từng ngày của cuộc đời bạn trước khi bạn sinh ra và cách Ngài đã ban cho bạn một Định Dạng (SHAPE) độc đáo của riêng mình. Đó là Ân tứ thuộc linh (Spiritual gifts), Tấm lòng (Heart), Khả năng (Abilities), Cá tính (Personality), và Kinh nghiệm (Experiences).

Nhưng đôi khi, ngay cả lúc biết được Chúa đã hình thành nên bạn một cách đặc biệt và có chủ đích, bạn vẫn có thể thấy rằng mình không biết làm thế nào để tiến tới trong mục vụ nói riêng hay trong cuộc sống nói chung. Có thể khi bạn nghĩ về tương lai bạn lại cảm thấy bối rối hơn và ít vui hơn.

Nếu điều này đang nói về bạn có thể là vì bạn đã quên đi lời khuyên mà Kinh Thánh đưa ra trong Ga-la-ti 6:4: “Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác” (TTHĐ).

Ở đây lời hướng dẫn của Kinh Thánh được chia làm hai phần. Trước tiên, bạn nên “tự xem xét công việc mình” Nói một cách khác, bạn nên xem lại quá khứ của mình và học hỏi từ đó.

Kế đến, bạn không nên “so sánh với người khác.” Khi bạn xem xét cuộc sống của chính mình, đừng nhìn vào cách Chúa đang làm việc trong đời sống những người xung quanh như thế nào. Hãy tập trung vào những gì Chúa đã làm trong bạn và qua bạn.

Có rất nhiều lý do vì sao để bạn không nên so sánh mình với người khác. Lý do thứ nhất là bạn sẽ luôn có thể tìm thấy được có một người nào đó dường như đang làm tốt hơn bạn và điều này sẽ khiến bạn ngã lòng. Thứ hai là bạn sẽ luôn thấy được rằng có một người nào đó có vẻ làm việc không được hiệu quả như bạn và điều này sẽ khiến bạn trở nên kiêu ngạo. Cả hai thái độ này, thái độ nào cũng sẽ cướp đi niềm vui của bạn.

Chúa có cách tốt hơn để bạn khám phá được những bước kế tiếp trên con đường Ngài dành cho bạn. Chúa muốn bạn xem xét, học hỏi từ quá khứ của mình để giúp bạn tiến bước tới tương lai.

Đúng vậy — Chúa không muốn bạn lãng phí quá khứ của mình. Chúa muốn sử dụng quá khứ ấy.

Nhưng đôi khi thật khó có thể biết được làm cách nào nhìn lại cuộc đời của mình để có thể đem lại lợi ích. Dưới đây là một bài tập đơn giản để giúp bạn bắt đầu:

Hãy dành ra nửa tiếng đồng hồ trong tuần này. Hãy lấy một tờ giấy ra và vẽ những gạch ngang để phân ra mỗi giai đoạn của cuộc đời bạn. Bạn có thể quyết định chia cuộc đời của mình thành từng giai đoạn năm năm, hay mười năm.

Bây giờ là lúc để “tự xem xét công việc mình” bằng cách lập nên một bảng kiểm kê đời sống.

Hãy trả lời hai câu hỏi này cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của bạn: Bạn làm tốt trong những công việc nào? Bạn thích làm những công việc gì?

Bây giờ hãy nhìn vào bảng kiểm kê này để tìm xem các khuôn mẫu nào đã được lặp đi lặp lại. Nếu bạn giỏi về một điều nào đó khi bạn còn trẻ, bạn có lẽ vẫn còn làm tốt điều đó ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ tìm thấy có một điều nào đó mà bạn đã yêu thích những năm trước đây mà bây giờ bạn đã quên mất.

Sau khi xác định được những khuôn mẫu đó trong đời sống mình, hãy cầu hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì với những điều mà bạn vừa tìm thấy.

Câu Kinh Thánh ngày hôm nay trong Ga-la-ti nói rằng Chúa có thể cho bạn thấy những điều trong quá khứ mà bạn có thể tự hào về nó. Thấy được các khuôn mẫu của những điều bạn làm tốt và những điều bạn yêu thích trong suốt cuộc đời của mình có thể giúp bạn biết được những điều Chúa có thể muốn làm qua bạn trong tương lai.

Đừng để mình bị mắc vào bẫy rập của sự so sánh. Thay vào đó, hãy nhìn vào quá khứ của mình cách trung thực. Và sau đó hãy tự tin bước tới tương lai của mình.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Tại sao việc tránh so sánh việc Chúa làm trong đời sống bạn với những người khác là điều quan trọng?

2.    Bạn thấy được gì qua bảng kiểm kê về cuộc đời của mình? Nếu bạn không chắc chắn, hãy dành thì giờ để cầu nguyện xem xét trở lại và cầu xin Chúa chỉ dạy cho điều Ngài muốn bạn thấy được.

3.    Bạn có thể thực hiện một bước đức tin nào vào tương lai của mình trong tuần này?


 

 

 

TO MOVE INTO YOUR FUTURE, LOOK AT YOUR PAST

By Rick Warren — 

“Let each person examine his own work, and then he can take pride in himself alone, and not compare himself with someone else” (Galatians 6:4 CSB).

For the last couple of days, we’ve looked together at the unique ways God made you—how he planned every day of your life before you were born and how he gave you your own unique SHAPE—Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences.

But sometimes, even knowing God formed you intentionally and uniquely, you may find yourself not knowing how to move forward in ministry or life in general. Maybe, when you think about the future, you feel more confusion and less joy.

If this describes you, it might be because you’ve forgotten the advice the Bible gives in Galatians 6:4: “Let each person examine his own work, and then he can take pride in himself alone, and not compare himself with someone else” (CSB).

The Bible gives two-part guidance here. First, you should “examine [your] own work.” In other words, you should look at your past and learn from it.

Next, you should “not compare [yourself] with someone else.” As you examine your own life, don’t let your eyes wander to how God is working in people around you. Concentrate on what he’s done in and through you.

There are plenty of reasons not to compare yourself to other people. One, you will always be able to find someone who seems to be doing a better job than you and you will become discouraged. Two, you will always be able to find someone who doesn’t seem as effective as you and you will become prideful. Either attitude will rob you of your joy.

God has a better way for you to discover the next steps on his path for you. He wants you to take a close look at your past to help you move into your future.

That’s right—God doesn’t want you to waste your past. God wants to use it.

But sometimes it can be hard to know how to look back effectively over your own life. Here’s one easy exercise to get you started:

Take a half-hour this week. Sit down with a piece of paper. Separate it with a line for each period of your life. You could decide to divide your life into five-year periods, or into decades.

Now it’s time to “examine [your] own work” by creating a life inventory.

Answer these two questions for each time period of your life: What were you good at doing? What did you enjoy doing?

Now go back and look for patterns. If you were good at something when you were younger, you probably still are. Maybe there’s something you enjoyed a few years ago that you have forgotten about.

After you’ve identified patterns in your life, ask God what he wants you to do with this information.

As today’s passage in Galatians says, God might show you things in your past that you can celebrate and be proud of. And seeing patterns of what you’ve been good at and enjoyed throughout your life can help you know how God might want to work through you in the future.

Don’t let yourself get caught in a trap of comparison. Instead, take an honest look at your own past. And then step forward with confidence into your future.

Talk It Over

  • Why is it important to avoid comparing God’s work in your life with how he’s worked in other people?
  • What insights did you gain from your life inventory? If you’re not sure, take some time to prayerfully consider it again and ask God to show you what he wants you to see.
  • What one step of faith into your future can you take this week?