“Chúng ta hãy dẹp bỏ khỏi đời sống những điều trì kéo chúng ta lại, nhất là tội lỗi khiến chúng ta phân tâm. Chúng ta phải kiên trì trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình phía trước” (Hê-bơ-rơ 12:1).

Thay đổi thật sự đòi hỏi việc dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Nếu bạn là một trong những người không thể tìm thấy được động lực để dọn dẹp căn nhà thuộc thể của mình, thì việc dọn dẹp căn nhà thuộc linh có lẽ sẽ là một nhiệm vụ lớn lao hơn nhiều. Nhưng đây là nơi bạn cần sử dụng hết sức lực của mình – vì Chúa muốn bạn dành suốt đời mình để trở nên giống Ngài hơn. Và trở nên giống Chúa hơn đôi khi đòi hỏi bạn phải thực hiện những thay đổi đầy khó khăn.

Kinh Thánh nói về điều đó như thế này: “Chúng ta hãy dẹp bỏ khỏi đời sống những điều trì kéo chúng ta lại, nhất là tội lỗi khiến chúng ta phân tâm. Chúng ta phải kiên trì trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình phía trước” (Hê-bơ-rơ 12:1).

Để quyết định cần phải làm gì khi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà thuộc linh của mình, bạn chỉ cần biết điều gì cần phải thay đổi trong đời sống bạn. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: Điều gì đang trì kéo tôi lại?

Nếu bạn muốn có được một thân thể khỏe mạnh, thì có lẽ bạn cần phải có những thức ăn lành mạnh hơn trong nhà hoặc lập ra một kế hoạch cho bữa ăn hàng ngày. Hoặc có lẽ bạn cần phải cam kết để tập thể dục cách thường xuyên, cho dù bạn chỉ bắt đầu bằng một bước nhỏ mỗi ngày 15 phút.

Nếu bạn muốn có được một đầu óc lành mạnh, thì có lẽ bạn cần phải hủy bỏ việc đăng ký một số các tạp chí hay ngăn chặn lại một số đài truyền hình. Có lẽ bạn cần xóa đi một số apps ứng dụng hoặc đặt ra một ranh giới lành mạnh hơn cho thời gian trên màn hình.

Nếu bạn muốn có được một lịch trình tốt cho sức khỏe, thì bạn cần quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Và rồi, bạn có thể loại bỏ một số hoạt động kém quan trọng – đôi khi ngay cả những hoạt động tốt – để bạn có thể tập trung nhiều hơn vào những điều quan trọng nhất đối với mình.

Nếu bạn muốn có được một tấm lòng trong sạch, thì bạn cần dành thời gian ra để cầu nguyện, cầu hỏi Chúa xem bạn cần phải thú nhận những gì và rồi xưng những điều đó ra. Đây có thể là bước khó khăn nhất của việc làm sạch về mặt tâm linh. Qua việc xưng tội, bạn đang nhận ra được và loại bỏ đi tận gốc những tội lỗi đã gây ra những thói quen không lành mạnh khắp nơi trong căn nhà thuộc linh của mình.

Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 4:22 rằng, “Hãy từ bỏ con người cũ, con người theo lối sống trước đây, là người hư nát vì bị những ham muốn lừa dối.”

Đã đến lúc phải làm cho sạch – nhưng đó không phải là việc làm chỉ một lần mà thôi. Như bạn phải thường xuyên dọn dẹp căn nhà thuộc thể của mình thể nào, bạn cũng cần tạo nên thói quen hỏi những câu hỏi khó trả lời để nhận biết được căn phòng thuộc linh nào cần phải dọn cho sạch. Và rồi, nhờ ơn Chúa, bạn bắt tay vào việc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc dành thì giờ cầu nguyện trước khi bạn cố gắng dọn dẹp bất kỳ lãnh vực nào trong đời sống của mình lại là điều quan trọng?

2.    Bạn thấy được lãnh vực nào trong đời sống mình là khó có thể thay đổi nhất?

3.    Hãy dành thì giờ ngày hôm nay ra thưa chuyện với Chúa về nơi bạn cần phải dọn dẹp trong đời sống của mình. Hãy xưng tội ra với Chúa và xin Chúa cho có được ân điển để làm được công việc khó của sự thay đổi.

 

 

 


IT’S TIME TO CLEAN HOUSE

By Rick Warren — 

“We must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up” (Hebrews 12:1 GW).

Real change requires cleaning house.

If you’re one of those people who can’t find the motivation to get your physical house clean, then cleaning your spiritual house may seem like a bigger task. But this is where you need to use your best energy—because God wants you to spend your life becoming more like him. And becoming more like him sometimes requires you to make difficult changes.

The Bible says it like this: “We must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up” (Hebrews 12:1 GW).

To decide what you need to clean in your spiritual house, you just have to figure out what needs to change in your life. Ask yourself questions like: What is slowing me down?

If you want a healthy body, then maybe you need to keep healthier food in your house or create a meal plan. Or maybe you need to commit to regular exercise, even if you start small with 15 minutes a day.

If you want a healthy mind, then you may need to unsubscribe to some magazines or block some channels. You may just need to delete some apps or put healthier boundaries around your screen time.

If you want a healthy schedule, then you need to decide what’s most important to you. Then you can eliminate some less-important activities—sometimes even good ones—so that you can focus more on what matters most to you.

If you want a clean heart, then you need to spend time in prayer, asking God what you need to confess and then confessing those things. This can be the most difficult step of spiritual cleaning. Through confession, you’re recognizing and rooting out sins that cause unhealthy habits throughout your spiritual house.

The Bible says in Ephesians 4:22, “Get rid of your old self, which made you live as you used to—the old self that was being destroyed by its deceitful desires” (GNT).

It’s time to clean house—but it’s not a one-time practice. Just like you have to regularly clean your physical home, you need to make a habit of asking the hard questions to identify what spiritual rooms need a good cleaning. Then, with God’s blessing, you get to work.

Talk It Over

- Why is it important to spend time in prayer before you try to clean up any area of your life?

- In what area of your life do you find it most difficult to make changes?

- Spend some time today talking to God about where you need to do some cleaning in your life. Confess your sin to him and ask for grace to do the hard work of change.