0345“Anh em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải?” (IICô-rinh-tô 13:5 KTHĐ).

Một kinh nghiệm không được xem xét, kiểm nghiệm chỉ là một kinh nghiệm vô giá trị.

Có những người đã 50 tuổi mà chưa thật sự sống được 50 năm. Thay vào đó, họ đã sống 50 lần với cùng một năm. Họ cứ lặp đi lặp lại cùng một lỗi lầm bởi vì họ không bao giờ dừng lại để thời gian rút ra những bài học. Họ không bao giờ hỏi: “Điều gì đã xảy ra trong năm vừa qua? Tôi có thể làm điều gì khác đi để có được cuộc sống tốt hơn trong những ngày tháng tới?”

Kinh Thánh khuyên bạn nên dành thì giờ ra để ôn lại cuộc đời mình, “Anh em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải?” (IICô-rinh-tô 13:5 KTHĐ).

Khi bạn xem xét lại những kinh nghiệm trong đời sống của mình, hãy tìm kiếm hai điều sau đây:

Thứ nhất, hãy tìm kiếm những điều lợi ích. Bạn vui hưởng điều gì nhất trong cuộc sống mình? Đừng chỉ nói: “Tôi thật sự yêu thích công việc đó.” Nhưng hãy tự hỏi rằng, “Tôi thật sự yêu thích điều gì về công việc đó?” Đừng chỉ nói: “Tôi thật sự thích lớp học đó.” Nhưng hãy tự hỏi rằng: “Tôi đã thích điều gì trong lớp học đó? Tại sao lớp học đó khiến tôi thật mãn nguyện?” Qua đó sẽ nhận được những manh mối nho nhỏ về việc cuộc sống bạn sẽ hướng về đâu.

Thứ hai, hãy tìm kiếm những khuôn mẫu mô hình được lặp đi, lặp lại. Đặc biệt, hãy tìm kiếm những khuôn mẫu trong những thất bại của bạn. Khi bạn thất bại, bạn thường có khuynh hướng làm cùng một cách như nhau. Vì vậy, hãy tìm kiếm và hỏi rằng: “Tôi đã thất bại ở đâu trong quá khứ? Khuôn mẫu nào mà tôi cứ lặp đi, lặp lại mãi?” Đừng tìm kiếm những khuôn mẫu để bạn có thể trách bản thân mình nhưng hãy tìm kiếm vì bạn muốn làm một điều khác hơn trước đây.

Nếu bạn bỏ qua, không để ý đến những lỗi lầm trong quá khứ của mình, sẽ có rất nhiều khả năng là bạn sẽ lặp lại cùng những lỗi lầm đó. Đây là vấn đề của dân Y-sơ-ra-ên khi Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai-cập. Hành trình đến đất hứa của họ lẽ ra chỉ mất vài tuần, nhưng thay vào đó họ phải đi mất 40 năm vì họ đã từ chối để học từ những kinh nghiệm của mình và từ những thử thách Chúa đặt ra trước họ. Mỗi lần thất bại có nghĩa là họ phải đi thêm một vòng nữa trong sa mạc.

Kinh Thánh nói trong Gióp 32:7: “Càng cao tuổi người ta càng khôn ngoan” (KTHĐ).

Câu đó nói đến một điều có thể xảy ra chứ không phải là một lời hứa. Có những người đến già mà vẫn còn dại dột. Sự khôn ngoan không tự động đến với tuổi tác.

Nhưng sự khôn ngoan có thể đạt được đối với bất cứ một ai. Bất kể tuổi tác của bạn, sự trưởng thành sẽ đến khi bạn để Chúa dạy dỗ mình qua những kinh nghiệm hằng ngày của cuộc sống.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúng ta đã sống qua một năm thật khác thường. Bạn hãy chia sẻ một số những kinh nghiệm cụ thể mà bạn đã học được trong năm qua? Bạn đã thấy được Chúa làm việc qua những hoàn cảnh của bạn như thế nào?

2.    Thất bại đã giúp bạn trưởng thành về mặt thuộc linh, về xúc cảm và về tinh thần như thế nào?

3.    Theo bạn, điều gì là bằng chứng của sự trưởng thành và khôn ngoan trong cuộc sống của bạn?


 

 

 

TO GROW WISE, EXAMINE YOUR LIFE

By Rick Warren — 

“Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you; if not, you have failed the test of genuine faith” (2 Corinthians 13:5 NLT).

An unexamined experience is worthless.

There are people who are 50 years old who haven’t truly lived 50 years. Instead, they’ve lived one year 50 times. They make the same mistakes over and over again because they never stop and extract the lessons. They never ask, “What happened in this last year? What can I do differently so that I can live life better going forward?”

The Bible says you should take time to review your life: “Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you; if not, you have failed the test of genuine faith” (2 Corinthians 13:5 NLT).

When you examine your life experiences, look for two things:

Look for benefits. What have you really enjoyed in your life? Don’t just say, “I really enjoyed that job.” Ask, “What was it about that job that I really loved?” Don’t just say, “I really liked that class.” Ask, “What exactly about that class did I like? Why was it so fulfilling to me?” You’ll get little clues about where you should be headed with your life.

Look for patterns. Particularly, look for patterns in your failure. When you fail, you tend to do it the same way every time. So, look and ask, “Where have I failed in the past? What patterns do I keep repeating?” Don’t look for patterns so you can beat yourself up but because you want to be different.

If you ignore the mistakes of your past, you’re likely to repeat them. This was the problem with the Israelites when Moses led them out of Egypt. Their trip to the Promised Land should have taken only a few weeks, but instead it took 40 years because they refused to learn from their experiences and from the tests God put before them. Each failed test meant one more lap around the desert.

The Bible says in Job 32:7, “The longer you live, the wiser you become” (The Message).

That verse is a possibility, not a promise. There are people who are old and foolish. Wisdom does not automatically come with age.

But wisdom is possible for anyone. No matter your age, maturity comes as you let God teach you through the everyday experiences of life.

Talk It Over

  • We have lived through an extraordinary year. What are some specific experiences from the past year that you have learned from? How have you seen God work through your circumstances?
  • How has failure helped you mature spiritually, emotionally, and mentally?
  • What would you consider as evidence of maturity and wisdom in your life?