0003 

Khi đưa ra quyết định, bạn có khuynh hướng dựa vào một trong bốn động cơ trong đời sống: Hoàn cảnh, sự thuận tiện, những lời chỉ trích hoặc niềm tin. Nhưng chỉ có những quyết định dựa trên niềm tin mới trường tồn và để lại di sản lâu bền.

Những người có ảnh hưởng lớn lao nhất trên thế giới này, dù tốt hay xấu, là những người có niềm tin sâu sắc, họ không hẳn là những người thông minh sáng dạ nhất, có giáo dục cao nhất, giàu có nhất, thậm chí cũng không phải những người nổi tiếng nhất.

Nếu định xây dựng niềm tin, bạn cần dựa trên một nền tảng nào đó có tính trường tồn. Vạn vật đều thay đổi. Mốt nhất thời sẽ qua đi, thời trang sẽ thay đổi. Tâm lý học thay đổi. Thậm chí sách giáo khoa môn khoa học cũng thay đổi. Chúng ta học hỏi không ngừng. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là chân lý của Đức Chúa Trời. Nếu chân lý ấy đã đúng từ hàng ngàn năm trước, nó vẫn sẽ đúng trong hiện tại và hàng ngàn năm sau trong tương lai vì chân lý không bao giờ thay đổi.

Kinh Thánh cho biết như vậy trong Ês 40:8, “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.”

Saddleback được xây dựng trên sáu niềm tin phù hợp với Kinh Thánh, hoàn toàn dựa trên Lời đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ trình bày cả sáu niềm tin ấy.

1.      Tất cả là vì Đức Chúa Trời.

Không phải vì tôi, không phải vì bạn, không phải vì lợi nhuận, chính trị hay bất cứ điều gì khác. Tất cả là vì Đức Chúa Trời. Cho đến khi bạn hiểu được điều đó thì đời sống và chức vụ của bạn mới có ý nghĩa. Trong Rô-ma 11, Kinh Thánh chép, “Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! Amen” (Rô 11:36).

Hàm ý trong đó là gì?

Nếu tất cả là vì Đức Chúa Trời chứ không phải là để kiếm tiến, để được nổi tiếng hay bất kỳ điều gì mà thế gian cho là quan trọng thì hàm ý ở đây là phải yêu kính Đức Chúa Trời hơn bất kỳ điều gì khác. Đó phải là ưu tiên số một của tôi. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 22:37-38, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết.”

2.      Chỉ có Hội Thánh mới Trường Tồn Bất Diệt

Không có điều gì trên thế gian này là trường tồn – không một doanh nghiệp, chính phủ hay quốc gia nào. Nhưng Hội Thánh thì có.

Chúa Giê-xu phán trong Mat 16:18, “Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó.”

Một ngàn năm nữa tính từ hôm nay, rất có thể nước Mỹ sẽ không còn. Không một quốc gia nào tồn tại mãi – không một đế chế nào tồn tại mãi mãi. Đế Quốc La-mã giờ ở đâu? Đế quốc Hy-lạp? Một ngàn năm nữa tính từ hôm nay, rất có thể sẽ chẳng còn Microsoft nữa. Một ngàn năm nữa, thậm chí những tổ chức Cơ Đốc “ngon lành” cũng sẽ qua đi. Chẳng có điều gì do con người làm nên mà trường tồn. Chẳng có gì ngoài Hội Thánh.

Tôi sẽ tận hiến cả đời mình để phục vụ Hội Thánh – Saddleback và Thân Thể toàn cầu của Đấng Christ.

Đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất trên đời. Toàn bộ ban chấp hành của chúng tôi đều dâng phần mười thời gian của họ. Nghĩa là 10% thời gian chúng tôi dành để giúp các hội thánh khác. Chúng tôi ở đây không chỉ vì hội thánh mình. Nhiều năm qua chúng tôi đã huấn luyện hơn 400,000 mục sư đến từ 163 quốc gia.

Niềm tin này có ý nghĩa thế nào đối với bạn và tôi? Nếu tất cả chúng ta sẽ sống với nhau đến đời đời, tốt nhất chúng ta nên hòa thuận. Chỉ yêu kính Chúa không thôi thì chưa đủ. Bạn phải yêu Hôi Thánh – bất chấp tất cả những sự khác biệt giữa chúng ta. Kinh Thánh cho biết Đấng Christ đã chịu chết vì Hội Thánh, vì toàn thể Hội Thánh, tức là bất kỳ người nào đã nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời mình.

Tình yêu quan trọng hơn sự khác biệt riêng của mỗi người trong gia đình Đức Chúa Trời. Tình yêu quan trọng hơn những khác biệt về chính trị. Chúng ta cần yêu mến anh chị em mình trong Đấng Christ.

3.      Đức Chúa Trời muốn tôi yêu mến mọi người khác.

Tôi không biết bạn có thấy khuôn mẫu ở đây không, nhưng tất cả là vì tình yêu. Sống không phải là để thủ đắc. Sống không phải là để đạt được thành tựu nào đó, cũng không phải để nổi tiếng. Sống là để học cách yêu thương. Nếu không biết điều đó, bạn đã không học được bài học cuộc sống. Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài nói rằng điều quan trọng nhất là phải yêu mến Ngài. Điều quan trọng thứ hai được chép trong Mác 12, “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Mác 12:31).

Ai là người lân cận của bạn? Đó không phải là câu hỏi mới. Câu hỏi ấy đã được đặt ra ngay sau khi Chúa Giê-xu phán dạy câu chuyện ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành. Trả lời một cách ngắn gọn thì mọi người đều là người lân cận của bạn. Bạn không được phép không yêu bất kỳ người nào trên thế gian này.

Điều đó có nghĩa là bạn phải yêu những người không đáng yêu, những người khác biệt, khó chịu – thậm chí những kẻ nguy hiểm. Bạn phải yêu mọi người.

Yêu những người đồng tình với mình thì có khó gì? Yêu những người dễ thương cũng rất dễ và yêu những người an toàn cũng không có gì khó. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng Ngài muốn bạn phải tiến xa hơn, Ngài phán chúng ta phải yêu cả những kẻ thù của mình (Lu 6:35).

Rất khó để yêu thương những người đối xử tệ bạc với mình – hay yêu một người có niềm tin hoàn toàn đối chọi với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải yêu cả những kẻ thù nghịch của mình.

4.      Cả thế giới cần Chúa Giê-xu

Cả Kinh Thánh đều làm chứng cho điều này, nhất là trong Đại Mạng Lệnh. Theo đó, Chúa Giê-xu truyền cho chúng ta, “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta.”(Mat 28:19). Có phải Lời Chúa nói rằng hãy đi và khiến một vài dân tộc nào đó trở thành môn đệ Ta không? Không. Muôn dân. Trong đó có bao gồm Syria không? Có. Trong đó có Bắc Triều Tiên không? Có. Trong đó có I-ran không? Có. Không có dân tộc nào là ngoại lệ. Là các Cơ Đốc nhân, chúng ta phải báo cáo với một thẩm quyền cao hơn, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi không phải là một chính trị gia; tôi là một mục sư. Nếu Iran mở cửa, tôi sẽ đến đó. Chẳng có chỗ nào tôi sẽ không đi, tôi sẽ vào hỏa ngục nếu có thể đưa được người ta ra khỏi đó. Chẳng có chỗ nào mà tôi sẽ không đi.

Nếu cả thế giới đều cần Chúa Giê-xu thì chúng ta phải chia sẻ Tin Lành. Giữ bí mật về Phúc Âm là một tội ác. Nếu bạn biết phương thuốc chữa trị một căn bệnh chết người – như ung thư hay AIDS – mà không chia sẻ thì đó là một tội ác. Chúng ta có thứ còn tuyệt vời hơn thế. Chúng ta biết phương thuốc chữa bệnh cho tấm lòng con người. Chúng ta biết phương thuốc cho những nhu cầu sâu xa nhất của nhân loại. Chúng ta cần quá khứ được tha thứ, một mục đích sống và một nơi ở trên thiên đàng – chúng ta cần Chúa Giê-xu.

Có thể bạn là một mục sư nhưng chưa bao giờ tiếp nhận chân lý này cho chính mình. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Như thế nào? Thứ nhất, nó thay đổi thứ tự ưu tiên của bạn. Bạn sẽ không còn sống cho bản thân mình nữa mà sống cho Chúa Giê-xu.

Kế đến, quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Bạn không còn xem người khác như trước đây. Họ không phải là những mục tiêu; họ là những linh hồn vô giá mà Chúa Giê-xu đã vì họ mà đổ huyết báu của Ngài ra. Họ quý giá và có giá trị. Tôi không quan tâm người đó có phải là một gã nghiện ma túy phì phèo khói thuốc trong một con hẻm hay không, người đó có giá trị đối với Chúa. Chúng ta không nên xem con người là những đối tượng mà là những tấm lòng tan vỡ.

5.      Đối với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể.

Kinh Thánh cho biết, “Đức Chúa Trời làm được mọi sự” (Mat 19:26). Vì sao chúng ta thực hiện Chương Trình PEACE? Điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng Hội Thánh Saddleback có thể dẫn dắt hàng trăm ngàn hội thánh khác giải quyết năm vấn đề lớn nhất hành tinh? Câu trả lời là chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại.

Chúa Giê-xu cũng phán rằng, “Các con tin thể nào thì sẽ được thể ấy” (Mat 9:29). Bạn biết ngụ ý ở đây là gì không? Đức Chúa Trời đang đợi bạn. Ngài đang đợi bạn tin cậy Ngài. Ngài muốn sử dụng bạn. Ngài muốn ban phước cho bạn. Ngài muốn làm những điều kỳ diệu trong đời sống bạn. Ngài muốn bạn là một người thay đổi thế giới. Bạn chỉ cần đừng tiếp tục nói rằng, “Tôi không thể.” Đó là một lời nói dối. Mọi sự đều có thể đối với người tin cậy nơi Chúa. Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất khi chúng ta tin cậy Ngài trong những việc bất khả thi.

6.      Cái kết của lịch sử là điều tất yếu.

Tôi hết lòng tin vào điều này. Nó đã được ấn định. Đã xong. Đã hoàn tất. Chẳng còn gì nghi ngờ. Tôi đã đọc chương cuối. Kinh Thánh cho chúng ta biết lịch sử đang đi đến hồi kết. Một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi sự trên đất này, Ngài sẽ đưa con cái Ngài, là những người tin Ngài, lên thiên đàng mãi mãi. Trong Ma-thi-ơ 24, Kinh Thánh cho biết, “Tinh lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được tao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến” (Mat 24:14). Đó là điều chắc chắn.

Quý mục sư ơi, chúng ta không cố gắng biến nơi đây thành Vương Quốc thiên đàng. Điều đó không diễn ra ở đây trên đất này. Việc chúng ta cố gắng thực hiện là gia tăng dân số cho Nước Trời. Chúng ta muốn đưa toàn bộ các bạn hữu của mình và mọi người khác lên đó với chúng ta. Chúng ta muốn đưa mọi người vào Vương Quốc trên Trời, là nơi họ sẽ ở cho đến đời đời.

Đây là sáu niềm tin chắc chắn của tôi, nền tảng cho mọi việc chúng tôi thực hiện tại Saddleback cũng như mọi lời tôi nói ra. Tất cả là vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngài được vinh hiển khi chúng ta yêu Ngài hết lòng. Ngài được vinh hiển khi tôi yêu bạn và những người khác trong gia đình Chúa. Ngài được vinh hiển khi tôi yêu người lân cận và những người tôi thấy khó thương nhất. Ngài được vinh hiển khi tôi yêu kẻ thù nghịch mình, khi tôi đối xử với họ bằng sự tôn trọng ngay cả khi họ thiếu tôn trọng tôi. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi tôi chia sẻ Tin Lành cho mọi người. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi tôi tin cậy trình dâng cho Ngài những nan đề trong đời sống tôi, những nan đề chỉ có thể được giải quyết bằng phép lạ. Và Đức Chúa Trời được vinh hiển khi tôi nhận biết và tin rằng cái kết đã được ấn định và đến cuối cùng, Ngài sẽ đắc thắng.

 

 


6 Convictions of the Church That Change the World

By Pastor Rick Warren

You tend to base your decisions on one of four motivations in life: circumstances, conveniences, criticisms, or convictions. Yet only decisions that are based on your convictions will last and leave a lasting legacy.

The people who have made the greatest impact on this world, for good or bad, are those who had the deepest convictions. They weren’t necessarily the smartest people, the brightest people, the most educated, the wealthiest, or even the most famous.

If you’re going to build convictions, you need to build them on something that’s going to last. Everything changes. Fads change, fashions change. Psychology changes. Even science textbooks change. We keep learning more and more. There’s only one thing that never changes. That is the truth of God. If it was true a thousand years ago, it will be true today and it will be true a thousand years from tomorrow because truth does not change.

The Bible says this in Isaiah 40:8: “The grass withers, and the flowers fade, but the word of our God stands forever” (NLT).

Saddleback has been built on six biblical convictions that are all based on God’s eternal Word. I’m willing to go to the mat for all six convictions. Here they are.

1. It’s all about God.

It’s not about me. It’s not about you. It’s not about profit, politics, or anything else. It’s all about God. Until you understand that, life and ministry are never going to make sense. In Romans 11, the Bible says, “For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory” (Romans 11:36 NLT).

What’s the implication of that?

If it’s all about God, and it’s not all about making money or being popular or anything else the world thinks is important, then the implication is that it is more important to love God than anything else. It’s my very first priority. Jesus said in Matthew 22:37-38, “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment” (NIV).

2. Only the Church will last forever.

Nothing on earth will last forever – no business, government, or nation. But the Church will.

Jesus said in Matthew 16:18: “I will build my church and all the powers of hell will not conquer it” (NLT).

A thousand years from today, there probably will be no United States of America. No nation lasts forever – no empire lasts forever. Where’s the Roman Empire today? Where’s the Greek Empire? A thousand years from today, there probably won’t be a Microsoft. A thousand years from today, even many of our good Christian organizations will be gone. Nothing man-made lasts. Nothing but the Church.

I’ll give my entire life to serve the Church – Saddleback and the global Body of Christ.

That matters more to me than anything else in the world. All of our staff tithe their time. That means 10 percent of our time goes to help other churches. We’re not in this just for our church. Over the years we’ve trained more than 400,000 pastors from 163 countries.

What does this conviction mean for you and me? If we’re all going to live together forever, we better get along. It’s not enough just to love God. You must love the Church – despite all of our differences. The Bible says Christ died for the Church, the whole Church, anyone who has made Jesus Lord of his or her life.

Love is more important than personal differences in the family of God. Love is more important than political differences. We need to love our brothers and sisters in Christ.

3. God expects me to love everybody else too.

I don’t know if you see the pattern here, but it’s all about love. Life is not about the acquisition of things. It’s not about achievement. It’s not about popularity. It’s about learning how to love. If you miss that, you miss the lesson of life. God is love. And he says the most important thing is to love him. The second most important thing is in Mark 12: “The second most important commandment is love your neighbor as yourself” (Mark 12:31 NLT).

So who is our neighbor? That’s not a new question. It was asked right after Jesus said this. That’s when Jesus told the story of the Good Samaritan. The short answer is everybody is your neighbor. There is nobody you’re allowed to not love on this earth.

That means you’re to love the unlovely, those who are different, difficult – and even dangerous. You’re supposed to love everyone.

It’s easy to love people who agree with you. It’s easy to love people who are cool. And it’s easy to love people who are safe. But God says that he wants you to take it even further. He says we’re to love even our enemies (Luke 6:35).

It’s tough to love people who are treating you poorly – or love someone who believes something totally antithetical to what the Bible teaches. But God says we’re to love even our enemies.

4. The whole world needs Jesus.

The whole Bible testifies to this, particularly the Great Commission. In it, Jesus tells us to “go and make disciples of all nations” (Matthew 28:19 NIV). Does it say, go and make disciples of some nations? No. All nations. Does that include Syria? Yes. Does that include North Korea? Yes. Does that include Iran? Yes. No nation is off limits. As Christians, we report to a higher authority – Jesus Christ. I’m not a politician; I’m a pastor. If Iran opens the door, I’m going. There is no place I won’t go. I’d go into hell if I could bring people out with me. There is no place I would not go.

If the whole world needs Jesus, then we have to share the Good News. To keep it a secret would be criminal. If you knew the cure for a dreaded disease – like cancer or AIDS – and you didn’t share it, that would be criminal. We have something better than that. We know the cure for the human heart. We know the cure for the deepest needs of mankind. We need our past forgiven, a purpose for living, and a home in heaven – we need Jesus.

You may be a pastor, yet you’ve never made this truth your own. It’ll change your life. How? First, it’ll change your priorities. You no longer live for yourself; you’re living for Jesus.

Then your perspective changes. You no longer regard people the way you used to. They’re not objects; they’re priceless souls that Jesus shed his precious blood for. They’re worthwhile and they’re valuable. I don’t care if the person is a coke smoking crack junkie in the alley, he or she is valuable to God. We must look at people not as objects but with a broken heart.

5. Everything is possible with God.

The Bible says, “Jesus looked at them and said, 'With man this is impossible, but with God all things are possible’” (Matthew 19:26 NIV). Why did we launch the P.E.A.C.E. Plan? What makes us think that Saddleback Church could lead hundreds of thousands of other churches to go after the five biggest problems on the planet? The answer is we have a big God.

Jesus also said: “According to your faith it will be done unto you” (Matthew 9:29 NIV). You know what the implication is? God’s waiting on you. God is waiting for you to trust him. God wants to use you. He wants to bless you. He wants to do amazing things in your life. He wants you to be a world changer. You just need to stop saying, “I can’t.” That’s a lie. All things are possible to him who believes God. God gets the most glory when we trust him for the impossible.

6. History’s conclusion is inevitable.

I believe this with all my heart. It’s a fait accompli. It’s done. It’s finished. There’s no doubt. I’ve read the final chapter. The Bible tells us how it’s going to end. One day, God’s going to wrap it all up here on earth and he’s going to take his children who’ve trusted him to heaven for ever and ever. In Matthew 24 the Bible says, “The Good News about God’s Kingdom will be preached in all the world to every nation, to every people group, and then the end will come” (Matthew 24:14 ICB). It’s a certainty.

Fellow pastors, we are not trying to bring in the Kingdom here on earth. It’s not going to happen here on earth. What we are trying to do is populate the Kingdom of Heaven. We want to take all our friends and everybody else with us. We want to get people into the Kingdom of Heaven, where they’re going to be for eternity.

These six convictions of mine are behind everything we do at Saddleback and everything I say. It’s all about God’s glory. God gets glory when I love him with all my heart. He gets glory when I love you and other people in the family of God. God gets glory when I love my neighbor and the people I’m least likely to love. He gets glory when I love my enemy and when I treat them with dignity and respect even though they disrespect me. God gets glory when I share the Good News with everybody. God gets glory when I trust him with problems in my life that cannot be solved except through a miracle. And God gets glory when I know and trust that the end is inevitable and, in the end, he wins.