0005Là những người lãnh đạo mục vụ, chúng ta bắt đầu mỗi ngày với niềm đam mê vì chúng ta đang làm việc cho Chúa và sứ mạng của chúng ta thực chất là mong muốn thế giới được cứu. Nhưng thực tế là lúc nào cũng có quá nhiều việc để làm và đó là lý do chúng ta phải chủ động bớt chút thời gian để nghỉ ngơi.

Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Ngài nghỉ một ngày sau sáu ngày làm việc, thì sao chúng ta lại nghĩ rằng nếu chúng ta không làm việc 24/7 thế giới này sẽ sụp đổ?

Dưới đây là năm bước để bạn phục hồi sau chứng nghiện mục vụ.

R – READJUST YOUR VALUES (Điều chỉnh lại các giá trị của bạn)

Chứng nghiện công việc để lại những hậu quả rất to lớn: li hôn, nghiện rượu, đột quỵ và nhiều căn bệnh khác, những mối quan hệ rạn nứt và tan vỡ, bất hạnh và cô đơn.

Hãy tự vấn chính mình bằng những câu hỏi sau:

Vì sao tôi làm việc cực nhọc như vậy? Hãy làm một bản khảo sát động cơ. Điều gì khiến bạn làm việc này? Phải chăng bạn đang cố chứng tỏ một điều gì đó?

Có đáng không? Vì sao bạn cứ phải đấu tranh để “lên hạng?” Bạn thực sự mong đợi điều gì? Điều đó có đáng để bạn hi sinh cuộc đời mình vì nó không?

Đời sống của bạn quá quan trọng, xin đừng lãng phí vào những động cơ thứ yếu. Hãy điều chỉnh lại hệ thống giá trị của bạn.

Truyền Đạo 5:15, “Chẳng ai mang gì theo được… Sự khó nhọc của con người trở thành số không. Mọi công lao đều theo gió cuốn đi. Trong khi suốt đời người ấy phải làm lụng, chịu vất vả, khổ tâm, uất trí” (BHĐ). Đức Chúa Trời không mong bạn đơn thương độc mã đi cứu thế giới, và tin tôi đi, các con của bạn cần bạn.

E – ENJOY YOUR REWARDS (Tận Hưởng Thành Quả)

Truyền Đạo 3:13 chép, “Nên ăn uống và hưởng thụ công khó của mình; vì nếu Thượng Đế không cho thì lấy gì mà hưởng?” (BHĐ).

Hầu hết chúng ta chưa từng chậm lại đủ lâu để tận hưởng những gì mình có, nhưng trì hoãn sự thụ hưởng chính là sai lầm. “Một ngày nào đó mình sẽ hưởng thụ cuộc sống, nhưng phải đợi làm xong dự án kế tiếp này đã…”

Xin nghe này: Điều đó không đúng đâu. Nếu ngay bây giờ bạn không tận hưởng cuộc sống thì khi có thời gian rỗi, bạn sẽ chẳng biết làm thế nào để tận hưởng nó.

Hãy học hưởng thụ cuộc sống ngay bây giờ, ngay lúc này, vì bạn không biết ngày mai sẽ thế nào.

L – LIMIT YOUR LABOR (Giới Hạn Công Việc)

Hãy tìm hiểu xem thực sự bạn nên làm việc mấy tiếng một ngày và tuân thủ thời gian biểu đó. Xin đừng để mình kiệt sức vì công việc.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:9-10 chép, “Ngươi có sáu ngày để làm công việc, nhưng ngày thứ bảy là ngày thánh dành cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi” (BHĐ). Mỗi bảy ngày, bạn nghỉ một ngày. Quý mục sư ơi, đây không phải một đề nghị mà là một mạng lệnh!

Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn không phải để bạn làm việc liên tục. Bạn cần nghỉ ngơi để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Hãy giới hạn công việc của bạn bằng cách lập thời gian biểu cho ba việc trong cuộc đời mình:

  • Nghỉ ngơi
  • Tiêu khiển
  • Các mối quan hệ

Nếu bạn đã lập gia đình thì còn thêm một điều nữa là: Tình cảm lãng mạn.

Tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Nếu không lập thời gian biểu cho chúng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thời gian để làm những việc ấy đâu.

A – ANTICIPATE GOD’S CARE (Nhận biết sự chăm sóc của Đức Chúa Trời)

Ma-thi-ơ 6:31-32 chép, “Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi: 'Chúng ta sẽ ăn gì?’ 'uống gì?’ 'mặc gì?’ Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con” (TTHĐ).

Phần lớn chứng nghiện công việc của bạn xuất phát từ sự lo lắng. Bạn phải đặt sự an toàn của mình nơi một điều gì đó không ai có thể cướp lấy được. Hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời biết mọi nhu cầu của bạn và Ngài có thể chu cấp cho bạn.

Sau nhiều năm tranh chiến, cuối cùng một người Cơ Đốc đã thưa với Chúa, “Lạy Chúa, con xin dâng công ty của con cho Ngài. Giờ Ngài là CEO. Ngài chịu trách nhiệm điều hành sự nghiệp của con – lợi nhuận, các khoản thanh toán, các kế hoạch xúc tiến. Giờ đây công ty là của Ngài, Ngài điều hành nó.”

Sáng hôm sau, nhà kho công ty của anh ta cháy rụi. Anh đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng đó với một nụ cười thật tươi trên môi. Anh nói, “Tối qua tôi đã trao công ty của mình cho Chúa. Nếu Ngài muốn đốt nó thì đó là việc của Ngài.”

Anh đã có một cái nhìn mới: Đức Chúa Trời sẽ giải quyết việc đó! Ngài đốt trụi nó nhanh thế nào thì cũng có thể gây dựng lại nhanh như vậy. Đó gọi là sự tin cậy.

X – EXCHANGE YOUR PRESSURE FOR GOD’S PEACE (Đổi áp lực lấy sự bình an của Đức Chúa Trời)

Trong Ma-thi-ơ 11:28, 30 Chúa Giê-xu phán, “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi…vì ách Ta êm dịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (BHĐ).

Chúa Giê-xu đã đến để ban cho bạn một phong cách sống dễ chịu và nhẹ nhàng. Nếu gánh bạn đang mang nặng nề quá sức chịu đựng thì chắc chắn nó không đến từ Chúa.

Có lẽ bạn đã giữ lối sống này quá lâu nên chẳng biết cách sống nào khác. Bạn mệt muốn chết nhưng dường như không thể dừng lại. Chúa có lời nhắn cho bạn: “Hãy tin cậy Ta, Ta sẽ chăm sóc con. Hãy đổi áp lực của con để lấy sự bình an Ta.”

Bạn muốn viết gì trên văn bia của mình? Bạn đang sống vì điều gì? Nếu bạn đang sống vì công việc, bạn đã tự đánh giá thấp mình. Công việc là một phần quan trọng trong chương trình Chúa dành cho cuộc đời bạn. Nhưng công việc sẽ không bao giờ thỏa đáp được những nhu cầu sâu xa nhất trong đời sống bạn, mà đó cũng chẳng phải mục đích của nó. Chỉ duy Chúa Giê-xu Christ mới có thể làm được điều đó mà thôi.

 

 


5 Ways to Relax When You’re Overworked

By Pastor Rick Warren

As ministry leaders, we approach each day with passion because we’re working for God, and our mission is literally to see the world saved. But the fact is, there will always be more work to do in ministry, and that’s why we must deliberately take time away from work.

God did it, resting one day after working six, so why should we think the world will fall apart if we aren’t on the job 24/7?

Here are five steps you can take toward recovery from ministry workaholism.

R – Readjust Your Values

The costs of workaholism are enormous: divorce, alcohol abuse, heart attacks and other illnesses, fragmented and fractured relationships, unhappiness, and loneliness.

Ask yourself these questions:

Why am I working so hard? Do a motive check. What drives you to do this? Are you trying to prove something?

Is the payoff worth it? Why do you keep fighting to get to the next level? What can you realistically expect? Is it worth sacrificing your life for it?

Your life is too important to waste on second-class causes. Readjust your values.

Ecclesiastes 5:15 says, “In spite of all our work there is nothing we can take with us” (GNT). God doesn’t expect you to save the world single-handedly, and believe me, your kids need you, too.

E – Enjoy Your Rewards

Ecclesiastes 3:13 says, “All of us should eat and drink and enjoy what we’ve worked for. It is God’s gift”(GNT).

Most of us never slow down long enough to enjoy what we’ve got, but it’s a mistake to postpone enjoyment. “One of these days I’m really going to start enjoying life. Just after I finish this next project . . . ”

Listen: It’s not true. If you don’t enjoy life right now, then when you do have free time on your hands, you’re not going to know how to enjoy it.

Learn to enjoy life right now, in the moment, because you’re not guaranteed tomorrow.

L – Limit Your Labor

Figure out, realistically, how many hours you should work and then hold yourself to that schedule. Don’t wear yourself out in your work.

Exodus 20:9-10 says, “You have six days in which to do your work, but the seventh day is to be a day of rest dedicated to me” (GNT). Every seventh day you take a day off. Pastor, this is not a suggestion; this is a commandment!

God didn’t create you so you could constantly work. Your best requires rest.

Limit your labor by scheduling three things in your life:

  • Rest
  • Recreation
  • Relationships

If you’re married, there’s a fourth one: romance.

These are part of God’s plan for your life. If you don’t schedule these, you’ll never find time for them.

A – Anticipate God’s Care

Matthew 6:31-32 says, “So do not worry, saying, 'What shall we eat?’ or 'What shall we drink?’ or 'What shall we wear?’ For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them” (NIV).

A lot of our workaholism is rooted in worry. You have to put your security in something that can’t be taken from you. Trust that God knows your needs and can provide for you.

A Christian man, after struggling for years, finally said, “God, I’m going to give you my business. You’re the CEO now. You’re in charge of my career—the profits, payoffs, promotions. It’s your business now and you run it.”

The next day his business warehouse burned to the ground. He was seen standing outside the warehouse with a giant smile on his face. He said, “Last night I gave my business to God. If he wants to burn it down, it’s his business.”

He had a new perspective: God will handle it! As quickly as he burned the thing down, he can raise it up again. That’s called trust.

X – Exchange Your Pressure for God’s Peace

Jesus said in Matthew 11:28, 30, “Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest . . . the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light” (GNT).

Jesus came to give you a lifestyle that is easy and light. If you’re carrying a load that is heavy and overbearing, then it’s not from God.

Perhaps you have been in this lifestyle so long, you don’t know any other way. You’re dead tired, but you can’t seem to stop. God has a word for you: “Trust me. I’ll take care of you. Exchange your pressure for my peace.”

What do you want written on your tombstone? What are you living for? If you’re living for your work, you’re selling yourself short. Work is an important part of God’s plan for your life. But your work will never satisfy the deepest needs in your life. It wasn’t meant to—only Jesus Christ can do that.