Trong thời nội chiến ở Mỹ Châu trước đây, tại một nơi mà chiến trận đang diễn ra ác liệt, có một sĩ quan phi ngựa đến báo cáo với vị chỉ huy trưởng của mình là tướng Longstreet rằng toán quân thuộc quyền ông ta không chịu tuân lệnh tiến lên tiền tuyến.

Vừa nghe xong, tướng Longstreet nói: “Nếu vậy, cứ để họ ở yên vị trí cũ. Địch quân đang tiến mạnh và chắc chắn sẽ đụng độ với họ ngay”.

*Nhiều khi trong cuộc chiến tranh thuộc linh, chúng ta cũng trì hoãn khai chiến với tội ác. Nhưng phải nhớ rằng, Sa-tan không chậm trễ như chúng ta bao giờ.