Lúc đường xe lửa mới thiết lập và xe lửa mới bắt đầu chạy ở Châu Mỹ, thì thường có nhiều bất trắc xảy ra. Một lần kia một chuyến xe lửa đang chạy giữa miền đồng bằng, thì tự  nhiên lần lần ngừng lại. Viên trưởng xa bước xuống tỏ vẻ lo sợ, vì không biết tại sao. Ông hỏi:

- Máy hư ư?

- Không!

- Thiếu than chăng? Hết nước phải không?

- Không!

Ông nói:

- Nước còn đầy trong nồi, vậy sao xe không chạy được nữa?

Sau khi xem xét mới hay rằng nồi nước không sôi. Họ liền để gần một giờ nấu, nước sôi lên và xe mới bắt đầu chạy được.