Mất Búa

Có người đánh mất cái búa, ngờ cho đứa con nhà láng giềng lấy trộm. Anh ta trông dáng nó đi, rõ ra đứa ăn trộm búa; nhìn vẻ mặt nó, rõ ra đứa ăn trộm búa; thấy nó cất nhắc, hành động, không một tí gì là không rõ ra một đứa ăn trộm búa cả. Được một lúc, người ấy bới trong hố, lại thấy cái búa. Thì hôm sau, trông đứa con nhà láng giềng ngôn ngữ, cử chỉ lại không một tí gì là giống đứa ăn trộm búa nữa.

Ta không nên nghi ngờ điều xấu cho ai!

-L.T.- -C.H.T.H.-

(NHỮNG TIA SÁNG)