GHÉT NGƯỜI HẠI MÌNH - GHÉT NGƯỜI MÀ HÓA GIẾT MÌNH

Có hai con chim ó, con kia bay cao hơn con này. Không thích thế, con này gặp một tay săn bắn, bèn nói: -Tôi ước ao ông bắn ngã con ó kia! -Tôi bằng lòng, miễn là được vài cái lông để cặm vào tên. Con ó này rút một lông cánh. Người bắn, nhưng không trúng con ó kia, vì nó bay cao quá. Con ó ganh gổ cứ rút cho đến khi trụi cánh, không bay được nữa. Tay săn bắn bèn xây lại giết nó. Bạn ơi, nếu bạn ghen ghét, thì chỉ làm hại mình mà thôi.

-Moody-

(NHỮNG TIA SÁNG)