Tại miền quê Việt Nam, vào một buổi trưa hè nọ, có hai cha con đi qua làng kế cận để thăm bà con. Trời về trưa nắng thật gắt, người cha khát nước quá. Thấy đám mía trước mặt, người cha bảo đứa con 12 tuổi:

- Con ngồi đây canh chừng cho cha. Hễ thấy bóng dáng ai tới, con tằng hắng hoặc làm dấu báo cho cha biết. Cha đi bẻ cây mía ăn cho đỡ khát.

Người cha vừa xây lưng đi vài bước sâu vào đám mía, định khòm xuống bẻ cây mía, thì nghe con tằng hắng, vội bỏ chạy ra. Nhìn tứ phía không thấy ai, cha hỏi:

- Ai đâu? Sao con tằng hắng?

Đứa con lấy tay chỉ lên trời đáp:

- Không ai thấy, nhưng Trời thấy ba ơi!

Nghe lời ấy, người cha thức tỉnh, bỏ đi, không dám bẻ mía trộm nữa. (NVB).