“Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a BTT)

Đừng bao giờ quên sự thật này: Sự thất bại có lẽ sẽ không làm cho bạn chết.

Chúng ta phóng đại quá lớn ảnh hưởng của thất bại. Chúng ta thổi phồng quá mức những điều có thể xảy ra khi bị thất bại. Thất bại không phải là tận thế. Sự lo sợ về thất bại tai hại hơn chính sự thất bại nhiều.

Châm ngôn 24:16a nói rằng: “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (BTT)

Ngay cả những người giỏi cũng vấp ngã. Họ lầm lỗi, làm hỏng chuyện, và vấp chân.

Những người thành công không phải là những người không bao giờ thất bại. Họ là những người đứng dậy trở lại và tiếp tục đi. Những người thành công không biết bỏ cuộc là gì.

Bạn có nghe những thất bại nổi tiếng này rồi chứ?

George Washington bị thua 2/3 trong tất cả các trận đánh. Nhưng ông thắng cuộc Chiến tranh Cách mạng và trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Napoleon ra trường hạng 42 trong lớp có 43 người.  Sau đó ông đi ra và chinh phục châu Âu!

Trong 21 năm, cầu thủ bóng chày Babe Ruth đánh 714 lần thành công trọn vẹn, nhưng đánh trật hoàn toàn đến 1,330 lần.  Ông đánh trật gần gấp đôi số lần ông thành công.

Tiểu thuyết gia John Creasey bị các nhà xuất bản từ chối 753 lần trước khi xuất bản 564 quyển sách.

Rowland Hussey Macy thất bại bảy lần trong nghề bán lẻ trước khi bắt đầu cửa hàng bách hóa Macy’s.

Những người vĩ đại chỉ là những con người bình thường nhưng có quyết tâm phi thường. Họ cứ tiếp tục đi tới. Họ ý thức rằng mình không thất bại cho đến khi mình bỏ cuộc. 

Đó là cách bạn làm giảm đi nỗi lo sợ thất bại. Bạn hãy định nghĩa nó lại.

Bạn thất bại không phải vì không đạt được một mục đích nhất định nào đó. Thay vào đó, thất bại là không có một mục đích. Thất bại là không chịu đứng dậy trở lại sau khi bị ngã. Đó là không chịu cố gắng.

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi đứng sai hàng và đi vào nhầm lớp.  Bạn có thể tưởng tượng tôi về nhà nói với bố mẹ tôi rằng: “Con thất bại trong việc học rồi!  Chuyện đi học này không được gì cả”? Dĩ nhiên là không như vậy.

Bạn hãy tiếp tục đi tới. Nếu lần đầu bạn không thành công cũng chẳng sao. Bạn không bao giờ là người thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Ai là người mà bạn hâm mộ về cách người ấy đối đầu với thất bại?  Điều gì khiến người ấy đáng phục?

2.    Thất bại lớn nhất mà bạn từng gặp là gì?  Thất bại đó dạy bạn điều gì?

3.    Điều gì giúp và động viên bạn tiếp tục bước đi khi bạn đối đầu với trường hợp có thể thất bại?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus ngày hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Ngài. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ ngày nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý chỉ Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


What’s the Big Deal About Failure?

By Rick Warren — 

“No matter how often honest people fall, they always get up again.” Proverbs 24:16 (GNT)

Never forget this truth: Failure probably won’t kill you.

We vastly exaggerate the effects of failure. We blow the prospects of failing all out of proportion. Failing is not the end of the world. The fear of failure is far more damaging than failure itself.

Proverbs 24:16 says, “No matter how often honest people fall, they always get up again” (GNT). Even “good” people stumble. They make mistakes, mess up, and fail.

Successful people are not people who never fail. They’re people who get up and keep going. Successful people just don’t know how to quit!

Have you ever heard of these famous failures?

George Washington lost two-thirds of all the battles he fought. But he won the Revolutionary War and later became the first U.S. president.

Napoleon graduated 42nd in a class of 43. Then he went out and conquered Europe.

In 21 years, Babe Ruth hit 714 home runs, but he struck out 1,330 times. He struck out nearly twice as often as he hit a home run.

The famous novelist John Creasey received 753 rejection letters before he published 564 books.

Rowland Hussey Macy failed seven times at retailing before starting Macy’s department store.

Great people are simply ordinary people who have an extraordinary amount of determination. They just keep on going. They realize they’re never a failure until they quit.

That’s how you reduce your fear of failure. You redefine it.

You don’t fail by not reaching a specific goal. Instead, failure is not having a goal. Failure is refusing to get back up again once you fall. It’s refusing to try.

On the first day of kindergarten, I got in the wrong line and then into the wrong classroom. Can you imagine me going home to my mom and dad and saying, “I’m a failure at education! This school thing just doesn’t work”? Of course not. Even as a young child, I learned from my mistake and did better the next day.

When you fail, keep going. If at first you don’t succeed, it’s no big deal. You’re never a failure when you don’t give up.

Talk It Over

1.    Who is someone you admire because of how they have dealt with failure? What makes that person admirable?

2.    What’s the greatest failure you’ve ever endured? What did that failure teach you?

3.    What helps you and motivates you to keep going when you face possible failure?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

 Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."