0380“Của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21 TTHĐ).

Kinh Thánh dạy: “Của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21 TTHĐ). Vậy hôm nay tấm lòng của bạn đang ở đâu?

Điều này thật đơn giản. Tấm lòng của bạn ở bất cứ nơi nào mà bạn để tiền bạc và thì giờ của mình vào. Đối với một số người, tấm lòng của họ để vào căn nhà của mình — vì đó là nơi họ đặt tiền bạc mình vào. Có thể tấm lòng của bạn ở trong chiếc thuyền của mình. Hoặc đang ở nơi căn nhà nghỉ mát trong rừng. Hay nó đang ở vào môn thể thao mà bạn để thì giờ và tiền bạc vào.

Bất cứ nơi nào bạn đặt tiền bạc của mình vào thì đó là nơi tấm lòng của bạn sẽ đi đến. Bạn có muốn quan tâm đến một công ty nào đó không? Hãy mua một số cổ phiếu của công ty đó. Ngay vào lúc bạn mua những cổ phiếu đó, bạn sẽ rất quan tâm đến công ty đó. Nhưng khi tiền bạc của bạn — của cải của bạn — không có ở đó, bạn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến công ty đó chút nào cả.

Nơi bạn dành thì giờ của mình cũng cho thấy những ưu tiên của bạn. Bạn nói mình yêu thương con cái của mình, nhưng bạn có dành thì giờ ra cho con cái mình không? Nếu không thì bạn không thật sự yêu thương chúng như bạn nghĩ. Bạn có thể nói mình rất thích giữ gìn để có thân thể cường tráng, nhưng bạn có tập thể dục không? Nếu không thì bạn không thật sự để ý đến vóc dáng của mình chút nào cả.

Bạn có thể nói bạn yêu mến Chúa Jêsus, nhưng nếu bạn không dành thời gian nào cho Ngài, thì bạn không thực sự yêu mến Chúa như bạn tưởng.

Đây là cách để bạn biết được điều gì thật sự quan trọng đối với một người nào đó: Hãy nhìn vào lịch hẹn của họ và nhìn vào sổ ngân hàng của họ. Cách bạn sử dụng thì giờ và tiền bạc của mình cho thấy điều gì thật sự là quan trọng đối với bạn.

Bạn có thể nói: “Điều này thật sự quan trọng đối với tôi.” Nhưng những điều chỉ qua lời nói thì không có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn không dành thì giờ cho điều đó và bạn không bỏ tiền ra cho điều đó, thì tấm lòng của bạn không thật sự ở nơi đó.

Khi bạn dâng lên cho Chúa thì hãy đoán thử xem tấm lòng của bạn đang hướng về đâu? Lòng bạn đang hướng về Chúa và những điều Ngài yêu thích. Khi bạn dành thì giờ với Chúa, bạn trở nên gần gũi với Chúa hơn và biết Chúa nhiều hơn. Dâng cho Chúa thì giờ và tiền bạc của bạn là một hành động thờ phượng — đó là cách bạn để tấm lòng của mình theo đúng ý Chúa.

Tấm lòng của bạn hôm nay ở đâu? Bạn muốn nó ở đâu? Hãy quyết định xem bạn muốn tấm lòng của mình sẽ ở đâu và bắt đầu đầu tư thì giờ và tiền bạc của bạn nơi đó. Và chẳng bao lâu bạn sẽ sớm thấy được tấm lòng của mình đang ở nơi đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nếu một người nào đó nhìn vào sổ ngân hàng của bạn, họ sẽ nói gì về sự ưu tiên của bạn?

2.    Tấm lòng của bạn hôm nay ở đâu? Bạn muốn nó ở đâu? Bạn có thể thay đổi một điều gì về cách sử dụng thì giờ và tiền bạc của mình để bắt đầu đem tấm lòng mình đến nơi mình muốn?

3.    Vì sao việc dâng thì giờ và tiền bạc của bạn cho Chúa là một hành động thờ phượng?

 


 

 

 

 

 

YOUR HEART IS WHERE YOUR TIME AND MONEY ARE

By Rick Warren — 

“Where your treasure is, there your heart will be also” (Matthew 6:21 NIV).

The Bible says, “Where your treasure is, there your heart will be also” (Matthew 6:21 NIV).

So where is your heart today?

It’s simple, really. Your heart is wherever you put your money and time. For some of you, your heart is in your home—because that’s where you put your money. Maybe your heart is in your boat. Or your cabin. Or the sport you spend your time and money on.

Wherever you put your money is where your heart is going to go. Do you want to get interested in a particular company? Buy some stock. From the moment you buy it, you’ll be very interested in that company. But when your money—your treasure—isn’t there, you will likely never think about the company.

Where you spend your time also reveals your priorities. You say you love your kids, but do you spend time with your kids? No? Then you don’t really love them the way you think you do. You can say you love to be in shape, but do you exercise? No? Then you don’t really love being in shape.

You can say you love Jesus, but if you don’t spend any time with him, then you don’t love him as much as you think you do.

Here’s how you know what’s really important to someone: Look at their calendar, and look at their bank statement. The way you spend your time and money shows what’s really important to you.

You can say, “This is really important to me.” But what you say in this case doesn’t really matter. If you don’t spend time on it and you don’t spend money on it, then your heart isn’t really there.

When you give to God, guess where your heart goes? It turns toward him and the things he loves. When you spend time with God, you become closer to him as you know him more. Giving God your time and money is an act of worship—it’s a way you align your heart with his.

Where is your heart today? Where do you want it to be? Decide where you want your heart to be and start investing your time and money there. Soon you’ll find your heart there too.

Talk It Over

  • If someone looked at your bank statement, what would they say your priorities are?
  • Where is your heart today? Where do you want it to be? What’s one adjustment you can make to your time and one adjustment you can make to your money to start getting your heart where you want it to be?
  • How is giving your time and money to God an act of worship?