0281“Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội” (Gióp 5:2 BDM-2002).

Nếu bạn cứ mãi oán hận, điều đó luôn khiến bạn đau khổ hơn bất kỳ ai khác. Oán giận là tự hủy hoại bản thân và phản tác dụng. Oán giận chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu một người nào mà có lý do để oán trách, thì đó phải là Gióp. Ông là một người tin kính, ông có mọi thứ ông muốn — giàu sang, danh vọng, và một gia đình hạnh phúc. Một ngày kia, ông mất đi mọi thứ.  Dân thù nghịch Sê-ba đã cướp sạch hết gia súc và giết các tôi tớ của ông. Tất cả con cái của ông đều bị chết vì nhà sập trong cơn bão. Còn chính ông thì bị ung nhọt lở loét từ bàn chân đến đỉnh đầu và phải dùng mảnh sành để gãi.

Ông đã thật sự mất hết tất cả những gì mình đang có, ngoại trừ vợ mình. Nhưng rồi trong thời điểm đen tối nhất của Gióp, bà đã bảo ông rằng, “Sao không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi?" (Gióp 2:9 KTHĐ).

Sau đó, những người bạn thân thiết của ông đã đến thăm để an ủi ông nhưng họ lại nói rằng tất đều do lỗi của ông, “Anh hãy suy xét lại: Có người nào vô tội phải chết mất? Có nơi nào người ngay thẳng bị diệt vong?  Theo như tôi thấy, người nào gây tội ác và gieo khổ đau, thì gặt ngay điều họ gieo trồng” (Gióp 4:7-8 BDM-2002)

Nhưng, giữa lúc các bạn đang cho ông những lời khuyên tệ hại thì một người bạn đã nói lên một lời khuyên khôn ngoan. Ông khuyên Gióp không nên oán trách, căm giận. Ông nói, “Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội” (Gióp 5:2 BDM-2002).

Bạn của Gióp là một người khôn ngoan. Ông biết rằng — ngay cả trong lúc đau lòng rất lớn như vậy — oán giận cũng chẳng giúp được gì mà chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Nếu bạn nghĩ lại những kinh nghiệm trong đời sống mình đã trải qua, có lẽ bạn sẽ đồng ý về điều này. Bạn có thể đã làm những điều khi đang oán hận mà sau này phải hối hận.

Khi bạn để cho sự oán giận chiếm hữu mình, bạn sẽ hành động theo cách tự hủy hoại bản thân mình. Bạn tự gây cho mình tổn thương nhiều hơn điều những người mà bạn đang oán giận đã gây ra cho bạn. Oán giận làm cho bạn khốn khổ và bạn không bao giờ đạt được những gì mình mong muốn.

Vậy tại sao lại phải ôm giữ sự oán giận của bạn thêm một phút nào nữa chứ? Hãy buông bỏ sự oán giận ngay lúc này. Hãy chọn cách tha thứ và tận hưởng cuộc sống trong sự tự do mà nó mang lại cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Qua những cách nào sự oán giận đã làm tổn thương bạn hay những người bạn quan tâm đến?

2.      Cuộc sống của bạn đã thay đổi tốt đẹp hơn như thế nào khi bạn buông bỏ thay vì cứ tiếp tục oán giận?

3.      Có sự tổn thương nào trong quá khứ mà bạn cần phải tha thứ để buông bỏ sự oán giận dai dẳng đó?


 

 

 

Resentment Hurts You More Than Anyone Else

By Rick Warren — 

“To worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do” (Job 5:2 GNT).

If you hang on to resentment, it always hurts you more than anyone else. Resentment is self-destructive and counterproductive.

Resentment just makes no sense.

If anyone ever had a reason to be resentful, it was Job. He was a godly man who had everything he wanted—wealth, fame, and a great family. One day, he lost it all. Enemy nations killed his livestock. All of his children died in a horrific storm. He got a terrible disease.

He literally lost everything he had, except for his wife, but then in his darkest moment, she said to him, “Why don’t you curse God and die?” (Job 2:9 GNT).

Then a group of his friends came along and said, “Job, it’s all your fault.”

But, in the midst of a lot of bad advice-giving, one of his friends shared a word of wisdom. He insisted to Job that growing resentful was a bad idea. He said, “To worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do” (Job 5:2 GNT).

Job’s friend was a wise man. He knew that—even in the midst of such great heartache—resentment wouldn’t help. In fact, it would just make things worse.

If you think back through experiences in your own life, you’ll probably agree. You’ve probably done things you regret when you were caught up in resentment. Maybe you said something like, “I’m going to get him!” Then you did the ridiculous to make that happen.

When you give in to resentment, you end up acting in self-destructive ways. You hurt yourself much more than those you’re holding grudges against. Resentment makes you miserable. And it never ends with you getting what you want.

So why hold on to your resentment for one more minute? Let go of resentment today. Choose to forgive and enjoy living in the freedom it brings.

Talk It Over

  • What are some ways you’ve seen resentment hurt you or someone you care about?
  • How has your life changed for the better when you’ve let go of a hurt rather than hanging on to resentment?
  • What past hurt do you need to forgive in order to let go of lingering resentment?