0396“Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài…” (Ê-phê-sô 4:21a – BTT)

Bí quyết để thay đổi con người không phải là sức mạnh ý chí hay nghị lực.  Bí quyết đó là nhận biết và đối diện với lẽ thật.  Bạn phải nhận biết và đối diện với sự thật về chính con người và bản chất của bạn.

Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong cuộc đời bạn cho đến khi bạn nhận biết và đối diện với sự thật về những yếu điểm của bạn, về những mối quan hệ của bạn, về những thành công và thất bại của bạn, về quá khứ và tương lai của bạn.

Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra cho đến khi bạn nhận biết và đối diện với sự thật.  Và sự thật hay lẽ thật ấy chỉ được tìm thấy trong Chúa Jêsus Christ.

Vì sao việc nhận biết lẽ thật là điều quan trọng trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra trong cuộc đời bạn?  Đây chính là lý do: Đằng sau mỗi thói quen đem đến sự thất bại trong cuộc đời bạn đều có một sự lừa dối mà bạn đang tin vào.  Nếu bạn đang ở trong tình trạng nợ nần, đó là do bạn tin vào những sự lừa dối như “Mình có thể tiêu tiền xong rồi trốn nợ” hay “Trước giờ mình vẫn luôn có thể trả nợ được mà.”  Có thể bạn đã đánh giá quá cao số tiền mình có thể làm ra, hoặc bạn đã tin vào sự lừa dối rằng mình cần một ngôi nhà to hơn.

Nhưng sự thật có phải như vậy không?  Bạn có chắc đó là sự thật không? Bạn có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều bạn tin hay những điều bạn đã nói về khả năng tài chính của mình đều là sự thật hay không?  Còn các mối quan hệ của bạn thì sao?  Hay những điều bạn tự nói, tự nghĩ về bản thân mình?  Cách bạn nghĩ về quá khứ của mình hay về một sự kiện nào đó có phải luôn là sự thật hay không?  Đó có phải là sự thật đúng theo như Lời Chúa hay không?

Kinh Thánh cho biết sự thay đổi trong mỗi cá nhân chỉ xảy ra khi người đó nhận biết và đối diện với sự thật hay lẽ thật.  Chỉ có lẽ thật mới có thể giải phóng chúng ta.  Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài…” (Ê-phê-sô 4:21a – BTT).  Vậy, ai là lẽ thật?  Chúa Jêsus! Và vì Chúa Jêsus chính là lẽ thật nên Ngài sẽ luôn nói sự thật cho chúng ta. Lời Chúa là sự thật.  Kinh Thánh là Lời Ngài, và như vậy nghĩa là Kinh Thánh là chân lý (IITi-mô-thê 3:16-17).

Những gì bạn nghe trên ti-vi hay đọc trong sách vở không phải lúc nào cũng giúp ích cho bạn, vì những thông tin đó không phải lúc nào cũng là sự thật.  Bạn hẳn đã biết điều đó phải không? Tuy nhiên, những gì Chúa nói với bạn thì luôn luôn là sự thật.  Lời Chúa chỉ cho bạn cách làm thế nào để có thể trở lại sống cuộc sống mà bạn đã được tạo dựng nên và Lời Ngài cũng giúp bạn làm thế nào để luôn đi trong đường lối Ngài.

Đây là lý do vì sao việc bạn dành thời gian tĩnh nguyện trong Lời Chúa mỗi ngày là việc làm rất quan trọng.  Sẽ không có thay đổi nào xảy ra cho đến khi bạn tiếp nhận lẽ thật vào trong tấm lòng mình.  Chừng nào bạn còn xây cuộc đời của mình trên những sự lừa dối, những nhận thức sai trật, những sự dối trá, những sự thật nửa vời, thì chừng đó cuộc đời bạn sẽ không thể có bất cứ thay đổi nào.  Chỉ khi bạn đối diện với lẽ thật và đáp ứng với lẽ thật thì bạn mới có thể bắt đầu nhìn thấy những thay đổi trong đời sống mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Có bao giờ bạn dành thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện cho những điểm yếu của mình không? Tại sao đây là việc quan trọng cần làm?

2. Tại sao bạn có thể tin chắc rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời?

3. Bạn cần thay đổi gì về kế hoạch và thứ tự ưu tiên của mình để có thể dành thời gian mỗi ngày đọc Lời Chúa?


 

 

 

IF YOU WANT TO CHANGE, THEN FACE THE TRUTH

Rick Warren

“You have heard about Jêsus and have learned the truth that comes from him” (Ephesians 4:21 NLT).

The secret to personal change is not willpower. The secret is to know and face the truth. You must know and face the truth about yourself and your nature if you want to change.

Nothing will change in your life until you know and face the truth about your weaknesses, your relationships, your successes and failures, and your past and future.

Nothing changes until you know and face the truth. And that truth is found in Jêsus Christ.

Why is it necessary to learn the truth before anything can change in your life? Here’s why: Behind every self-defeating habit in your life is a lie that you believe. If you get in debt, it’s because you believed some lies like “I can spend and get away with it” or “I can always pay it back.” You might have overestimated how much you were going to make, or you believed the lie that you needed a much bigger house.

But do you? Are you sure it’s the truth? Can you prove it’s the truth? Are you absolutely certain that what you believe you’ve said about your finances is true?

What about your relationships? What about the things you say to yourself about yourself? Is the way you think about your past or about some event the truth, or is the truth what God says about it?

The Bible teaches that personal change starts with truth. It is the truth that sets you free. The apostle Paul says, “You have heard about Jêsus and have learned the truth that comes from him” (Ephesians 4:21 NLT). Who is the truth? It’s Jêsus, and because Jêsus is the truth, he will always tell you the truth. His word is the truth. The Bible is his Word, and that means the Bible is truth (2 Timothy 3:16-17).

What you hear on television or read in books isn’t always going to help you, because it’s not always the truth. Have you learned that? But what God tells you is always going to be the truth. God’s Word shows you how to get back to the life you were created to live, and then it shows you how to stay on God’s path.

This is why it is so important for you to have a daily quiet time in the Word of God. Nothing will change until you get the truth into your heart. As long as you build your life on a foundation of lies, misconceptions, deceptions, or half-truths, you will never change. But when you face the truth and respond to the truth, you will begin to see change in your life.

Talk About It

  • Have you ever taken the time to think and pray about your weaknesses? Why is this an important thing to do?
  • Why can you trust that the Bible is God’s Word?
  • What do you need to change about your schedule and priorities so that you can spend time every day reading God’s Word?