Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

 
Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. (2 Cô-rinh-tô 4:17 BHĐ)

Khi chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta thường cố gắng làm là đổ lỗi cho người khác. Nhưng nan đề của bạn xuất phát từ đâu không quan trọng - Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho nan đề đó trong cuộc sống bạn. Ngay cả khi bạn làm những điều ngu xuẩn, Ngài cũng có thể vận dụng nó. Ngay cả khi những người khác cố ý làm tổn thương bạn, Ngài có thể vận dụng nó. Ngay cả khi ma quỷ có những kế hoạch tệ hại cho cuộc sống của bạn, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng nó để đem đến điều tốt.