0194“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 BHĐ).

Kinh Thánh cho biết trong Rô-ma 6:23 rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (BHĐ). Bạn có thể nói rằng ân điển là món quà cứ tiếp tục ban cho. Khi bạn nhận biết Chúa Jêsus Christ, ân điển và tình yêu của Ngài, ân điển đó cứ càng ngày càng tuyệt vời hơn. Ân điển đó có sẵn và kéo dài trong suốt cõi vĩnh cửu. Điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến!

Thiên đàng sẽ giống như thế nào? Bạn sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu đã biết Chúa. Bạn sẽ nhận được phần thưởng vì đức tin mình. Bạn sẽ được làm công việc mà bạn yêu thích nhất. Bạn sẽ được giải thoát khỏi đau đớn, trầm cảm, tuyệt vọng, xấu hổ, và mặc cảm tội lỗi, và bạn sẽ tận hưởng niềm vui muôn đời. Đó là một điều thật đáng giá!

Nhưng một điều bạn cần phải làm: Đó là phải tiếp nhận ân điển đó.

Hãy tưởng tượng hôm nay bạn về nhà và thấy một món quà trên bàn của bạn nhưng bạn cứ để đó không mở ra cho đến năm sau. Điều đó thật nực cười! Một món quà sẽ chẳng có giá trị gì cả trừ khi bạn tiếp nhận món quà đó. Bạn cần tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ.

Có thể bạn đã chần chừ vì bạn sợ mình không được chấp thuận, bị khước từ. Có thể bạn đã bị cha mẹ bỏ rơi. Có thể bạn đã bị bạn trai hay bạn gái của mình quyết định chia tay với bạn, và điều đó khiến bạn tổn thương sâu sắc. Hoặc có thể bạn đã bị anh, chị, em, hay một bạn cùng lớp của mình chia tay, chấm dứt mối quan hệ. Có thể bạn đã bị người hôn phối cũ từ khước, bỏ đi và nói những điều tổn thương bạn mãi cho đến hôm nay.

Nhưng có một Đấng sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, và Đấng ấy là Chúa Jêsus. Ngài đang nói với bạn, “Hãy trở về nhà.” Bạn có sự hổ thẹn, kín giấu trong đời quá sức chịu đựng của mình không? Bạn có thể dứt bỏ điều đó hôm nay. Càng hiểu rõ ân điển của Đức Chúa Trời, bạn càng yêu mến Đức Chúa Trời nhiều hơn và càng muốn gần Chúa Jêsus hơn—bởi vì làm thế nào mà không yêu mến một người yêu thương bạn nhiều đến thế được.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn nên đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào khi bạn coi đó là một món quà?

2.      Mặc cảm tội lỗi, sự hổ thẹn hay cay đắng nào trong quá khứ của bạn khiến bạn không tiếp nhận được ân điển của Chúa? Bạn đã hoàn toàn trao điều đó cho Chúa chưa?

3.      “Trở về nhà” với Chúa có nghĩa là gì?


 

 

 

WE MUST CHOOSE TO ACCEPT GOD’S GRACE 201104

By Rick Warren — 

“The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23 NLT).

The Bible says in Romans 6:23, “The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord” (NLT). You might say that grace is the gift that keeps on giving. When you get to know Jesus Christ and his grace and love, it gets better and better and better. It is available and extended throughout eternity. The best is yet to come!

What’s heaven going to be like? You’re going to be reunited with loved ones who know the Lord. You’re going to be rewarded for your faith. You’re going to be reassigned a position of work that you love to do. You’re going to be released from pain, depression, despair, shame, and guilt, and you’re going to rejoice and party for eternity. What a deal!

But there’s a catch: You have to accept it.

Imagine going home today and finding a gift on your table, but leaving it there for the next year, unopened. That would be ridiculous! A gift is worthless unless you accept it. You must accept God’s grace through his Son, Jesus Christ.

Maybe you have held off because you’re afraid of being rejected. Maybe you were rejected by your parents. Maybe you were rejected by a boyfriend or a girlfriend, and that hurt deeply. Or maybe you were rejected by a brother or sister or by classmates. Maybe you have been rejected by a former spouse who walked out on you and said hurtful things that you still think of today.

But there is one person who will never reject you, and his name is Jesus Christ. He’s saying to you, “Come home.” Have you been secretly overwhelmed by that shame in your life? You can get rid of it today. The more you understand the grace of God, the more you fall in love with God and the more you want to draw closer to Jesus—because it’s almost impossible to not love somebody who loves you that much.

Talk It Over

  • How should you respond to God’s grace when you consider that it is a gift?
  • What guilt or shame or bitterness in your past kept or is keeping you from accepting God’s grace? Have you fully released it to God?
  • What does it mean to “come home” to God?

How to Join God’s Family

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves you—even though you’ve sinned and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die, I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”