Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b BTT).

Trong sách Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 27, sứ đồ Phao-lô ra khơi đi Rô-ma cùng với các tù nhân khác, và họ phải đối diện những khó khăn vô cùng trong cuộc hành trình vì gió ngược. Phao-lô cảnh báo những người cùng đi rằng một khi ra khơi, họ sẽ bị kẹt trong một cơn bão lớn và kết quả sẽ là thảm họa. Dù nghe vậy họ vẫn quyết định ra khơi, mắc phải ba sai lầm chung mà chúng ta cũng thường có xu hướng vấp phạm khiến chúng ta gặp rắc rối.